torek, 14. januar 2014

JAJCE – Muzej 2. zasedanja AVNOJ-a (2. objava)

Lokacija: Bosna in Hercegovina; Jajce
Opis: Muzej 2. zasjedanja AVNOJ-a je bil ustanovljen leta 1953 kot centralna jugoslovenska muzejska institucija spominskega tipa. V času vojne v Bosni in Hercegovini je bila stavba, v kateri seje odvijalo zasedanje, opustošena, muzejsko gradivo pa, razen nekaj predmetov, odtujeno. V septembru 2002 je Komisija za ohranjanje nacionalnih spomenikov proglasila Dom AVNOJ-a za nacionalni spomenik Bosne in Hercegovine, kateremu se mora vrniti funkcija muzeja AVNOJ-a.
Muzej 2. zasjedanja AVNOJ-a je bil ponovno urejen leta 2007. Po delni obnovi stavbe in obnovi muzejske zbirke so muzej za obiskovalce znova odprli 29.11.2008.
Na osnovi ohranjenih fotografij, spominskih zapisov in ohranjenih predmetov je urejena ambientalna rekonstrukcija spominske dvorane, v kateri se je 1943 odvijalo zasedanje. V novi stalni postavitvi so prikazane osnovne značilnosti in razlikovne karakteristike antifašističnega gibanja v Jugoslaviji glede na antifašistično gibanje v drugih državah. Posebno mesto zavzemajo sklepi 2. zasedanja AVNOJ-a in njihov zgodovinski pomen.
Uspešno se ustvarja in obnavlja fond muzejskih predmetov, dokumentov, fotografij in umetniških del. Obnovljena  in urejena je specializirana knjižnica s čitalnico. Knjižnični fond vsebuje okoli 3000 različnih naslovov knjig in časopisov.
V zadnjem tednu novembra se že pet let zapovrstjo odvija manifestacija »Dnevi AVNOJ-a v Jajcu«. Obiskovalci prihajajo iz mnogih bosansko-hercegovskih mest, pa tudi iz mest izven BiH, največ iz Slovenije in Hrvaške.

Opis zgodovine in stanje muzeja iz leta 2007 si oglejte v posebni objavi.


Krajevna skupnost Krmelj je podarila muzeju granitni mejni kamen, s kakršnimi so okupatorji označili razmejitev okupiranih ozemelj Slovenije med Nemčijo in Italijo. Pred kamnom je kovinska plošča z informativnim tekstom v slovenščini.
Ni komentarjev:

Objava komentarja