ponedeljek, 13. september 2021

JUVANJE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Juvanje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Lesen kip talca v naravni velikosti na podstavku, oblikovanem iz velikih rečnih kamnov. Spomenik je bil postavljen v bližini mesta, kjer so Nemci leta 1944 ustrelili 10 talcev.

Spomenik stoji na levem bregu Savinje, ob cesti v Juvanje, v bližini hiše Juvanje 5a.

četrtek, 09. september 2021

REČICA OB SAVINJI - Grobišče NOB

Lokacija: Slovenija; Rečica ob Savinji

Avtor: arhitekt Dušan Samec

Opis: Grobišče osmih partizanov, padlih med drugo svetovno vojno, pokrito z marmornim pokrovom.

Grobišče je urejeno na severovzhodnem delu pokopališča v Rečici ob Savinji.
torek, 07. september 2021

REČICA OB SAVINJI - Osrednji spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Rečica ob Savinji

Avtor: arhitekt Edvard Ravnikar

Opis: Iz granitnih kvadrov oblikovan slop z imeni 64 borcev z območja občine Rečica ob Savinji, padlih v NOB. Odkrit je bil 29.4.1956.

Spomenik je stal  ob stopnicah pred župnijsko cerkvijo sv. Kancijana, sredi trškega naselja Rečici ob Savinji, prestavljen na novo lokacijo ob pokopališče.
ponedeljek, 06. september 2021

ŠENTJANŽ PRI MOZIRJU – Grob padlega partizana

Lokacija: Slovenija; Šentjanž pri Mozirju

Avtor: Ni podatka.

Opis: Grob je bil urejen zunaj cerkvenega zidu, kasneje je bil prekopan. Kamnita spominska plošča z napisom in rdečo zvezdo je bila prestavljena na južni zid cerkve.

Spominska plošča je na južni steni cerkve sv. Janeza Krstnika. Dodana je plošča, da je tu pokopan Jože Lah.petek, 03. september 2021

MOZIRJE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Rečica ob Savinji

Avtor: kipar Ciril Cesar

Opis: Kamnit kubus z vklesanim napisom in imeni 121 padlih borcev in žrtev okupatorjevega nasilja, na katerem je bronasta figuralna plastika padlega talca, delo kiparja Cirila Cesarja. Do spomenika, odkritega 2.8.1953, vodi urejena dostopna pot.

Spomenik stoji na zelenici ob zgradbi Savinjska cesta 7, v času fotografiranja gradbišče.torek, 31. avgust 2021

MOZIRJE - Grobišče s spominskim znamenjem

Lokacija: Slovenija; Mozirje

Avtor: Glej opis.

Opis: Grobišče petih borcev, obeleženo z železno abstraktno skulpturo, ki jo je konec leta 1980 izdelal J. Horvat - Jaki.

Grobišče je urejeno na severnem delu pokopališča v Mozirju.

sreda, 04. avgust 2021

RETNJE - Grobišče talcev na Kriškem polju

Lokacija: Slovenija; Retnje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Grobišče 21 talcev, ki so jih Nemci pripeljali iz zapora v Begunjah in na tem mestu ustrelili 26.7.1942, kot povračilni ukrep za uničen nemški policijski avtomobil. Grobišče je obeleženo z obeliskom in zasaditvijo, urejeno 1962.

Grobišče talcev je zahodno ob cesti Duplje-Tržič, zahodno od Sebenj.
ponedeljek, 02. avgust 2021

PRISTAVA - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Pristava

Avtor: Ni podatka.

Opis: Marmornata plošča, posvečena padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz Pristave. Odkrila Zveza borcev NOV Križe 4.7.1958.

Plošča je pritrjena na vogalu stavbe Pristavška cesta 14.