sobota, 31. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik na kraju ilegalnega prehoda čez progo v Polju

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik, odkrit leta 1978, v obliki dveh poševno stoječih železnih traverz, ki ju povezujeta trapezoidna napisna plošča in peterokraka zvezda, stoji na kraju ilegalnega partizanskega prehoda čez železniško progo.
Spomenik stoji v Novem Polju, približno 250 metrov vzhodno od podvoza pod železnico na Zadobrovški cesti. Gledano od podvoza je spomenik na levi strani tirov.

petek, 30. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik padlim v NOB v Polju

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončen zidan kvader, obložen z glajenimi granitnimi ploščami, na katerih so vklesana imena v NOB padlih domačinov, je bil postavljen leta 1958.
Spomenik stoji pred staro osnovno šolo v Polju, Zadobrovška cesta 1.

Napis na šoli nam sporoča, da se je le ta včasih imenovala po kraljeviču Petru.

četrtek, 29. maj 2014

LJUBLJANA - Polje - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik sestavljajo talne in pokončne temne, kamnite plošče, z imeni zamolčanih žrtev in posvetilom. V osrednjem delu jih deli križ iz enakega materiala.
Spomenik stoji ob pokopališkem zidu, pokopališča Polje, ob Zadobrovški cesti, postavljen pa je bil leta 1993.
Veliko enakih priimkov iz ene vasi.
 

sreda, 28. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni v Polju

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Kipar Lojze Dolinar, Podstavek: kamnosek Alojz Vodnik.
Opis: Kamnit kip vojaka v pohodni opremi s čelado in puško stoji na profiliranem kamnitem podstavku, na katerem so vklesana imena padlih v prvi svetovni vojni iz župnije Devica Marija v Polju.
Spomenik je bil postavljen leta 1926, v parku, pred vhodom na pokopališče Polje, ob Zadobrovški cesti.
torek, 27. maj 2014

LJUBLJANA - Doprsni kip Adolfa Jakhla

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Kipar Anton Sigulin.
Opis: Bronasto doprsje predvojnega revolucionarja in organizatorja odpora proti okupatorju Adolfa Jakhla (1910-1942) na kamnitem podstavku je bilo odkrito leta 1977.
Doprsje je pritrjeno na steno ob vhodu v Osnovno šolo v Zalogu, Cerutova ulica 7. Šola, zgrajena leta 1974 s samoprispevkom, se je včasih imenovala po Adolfu Jakhlu.
Njegov doprsni kip stoji tudi v Grosupljem.
ponedeljek, 26. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik v NOB padlim železničarjem v Zalogu

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončen kvadrast kamnit steber, v katerega je na sredi vdelan diagonalno stoječ kvader s kovinskim napisom in imeni padlih železničarjev postaje Zalog, nad njim pa pritrjen bronast relief partizanske kolone, je bil postavljen leta 1981.
Spomenik stoji v parku pred železniško postajo Zalog, Zaloška 214B.

nedelja, 25. maj 2014

LJUBLJANA - Spominski kamen na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominski kamen, ki ima obliko naravne piramidalne skale, v katero je vdelana pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom, je bil postavljen leta 1952, na kraju, kjer je bil v času NOB, ilegalni partizanski prehod čez Ljubljanico.
Spominski kamen stoji na levem bregu Ljubljanice, za hišo Slape 86.
sobota, 24. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik padlim v NOB v Vevčah

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Arhitekt Vlasto Kopač.
Opis: Visoka kovinska skulptura, sestavljena iz rotacijskih delov papirniških strojev, in pred njo stoječ kamnit kvader z vklesanim posvetilom in imeni sta bila odkrita leta 1974 in sta posvečena v NOB padlim papirniškim delavcem.
Spomenik stoji na okrogli tlakovani ploščadi, na trgu, nasproti nekdanje upravne stavbe Papirnice Vevče, pri trgovini Mercator, Papirniški trg 9.

četrtek, 22. maj 2014

LJUBLJANA - Spomenik na kraju prve žične zapore mesta

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na granitnem podstavku kovinske konstrukcije, postavljene leta 1982, je vklesan napis, ki spominja na prvo žično zaporo Ljubljane, ki so jo postavili Italijani februarja 1942 leta.
Spomenik stoji ob pločniku, na severovzhodnem delu križišča, Litijske in Parmske ceste.


LJUBLJANA - Doprsni kip Karla Destovnika-Kajuha

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Kipar Aladar Zahariaš.
Opis: Bronasto doprsje pesnika in partizana
Karla Destovnika-Kajuha (1922-1944), postavljeno na visokem betonskem podstavku, je bilo odkrito leta 1976.
Spomenik stoji na tlakovani ploščadi, zahodno od osnovne šole v Štepanjskem naselju, Jakčeva ulica 42.

Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha so zgradili občani ljubljanskih občin, s samoprispevkom, v letih 1971-1976.

Kip je bil dne 26.2.2014 ukraden. Nato je bil najden. Sedaj bo nameščena kopija, original pa bo shranjen v depo muzeja. Na fotografijah je original, saj so bile slike posnete pred krajo.


sreda, 21. maj 2014

LJUBLJANA – Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni v Štepanji vasi

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na vhodni fasadi pokopališke cerkve v Štepanji vasi je vzidana kamnita plošča z okvirjem in polico za sveče. Imena padlih vojakov v prvi svetovni vojni iz Štepanje vasi, Zg. Hrušice, Sp. Hrušice in Hradeckega vas, so napisana z zlatimi črkami.torek, 20. maj 2014

LJUBLJANA - Grob padlih v NOB v Štepanji vasi

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Arhitekta Jože Plečnik in Tone Rus.
Opis: Grob osmih borcev NOB in žrtev fašističnega nasilja s kamnitim nagrobnikom. Na podstavku je peterokotna plošča s posvetilom in imeni padlih, nanjo pa je pritrjena peterokraka kovana zvezda. Grob s spomenikom je bil urejen leta 1950 in stoji v severozahodnem delu pokopališča v Štepanji vasi.