petek, 30. oktober 2020

PREDDVOR - Spominski plošči padlim v 1. svetovni vojni in povojnim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Preddvor

Avtor: Ni podatka.

Opis: Na mrliški vežici opuščenega pokopališča sta spominski plošči padlim v 1. svetovni vojni in povojnim žrtvam.

Opuščeno pokopališče leži v južnem delu Preddvora, okoli župnijske cerkve, južno od graščine.

četrtek, 29. oktober 2020

PREDDVOR - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Preddvor

Avtor: arhitekt Marjan Šorli

Opis: Sredi parkovno urejenega platoja se dviga monolitni obelisk z vklesanimi imeni 18 padlih borcev in 10 talcev na eni ter s poglobljenim reliefom borca na drugi strani.

Spomenik je odkrila ZB NOV Preddvor 1955 in stoji sredi vasi Preddvor, južno ob stavbi stare osnovne šole, Dvorski trg 10, v kateri je sedaj občina.

sreda, 28. oktober 2020

PREDDVOR - Spominska plošča Andreju in Francu Mubiju

Lokacija: Slovenija; Preddvor

Avtor: Ni podatka.

Opis: Kamnita plošča z vklesanim posvetilom talcema gasilcema Francu Mubiju, ustreljenemu 1942 v Kokri, in Andreju Mubiju, ustreljenemu 1944 v Begunjah na Gorenjskem. Odkrita je bila ob 70-letnici gasilskega društva Preddvor 1966.

Plošča je na vzhodnem vogalu južne fasade gasilskega doma, Šiška 1, v zahodnem delu Preddvora.


četrtek, 22. oktober 2020

OLŠEVEK - Spominsko znamenje borcem in aktivistom na Stagnah

Lokacija: Slovenija; Olševek

Avtor: Ni podatka.

Opis: Naravna skala z zglajeno ploskvijo in vklesanim napisom, postavljena na kraju, kjer je od 1.5. do 1.8.1944 padlo sedem domačinov. Spomenik je postavila Zveza borcev NOV Visoko leta 1961.

Spominsko znamenje stoji severozahodno od vasi, na Stagnah nad Olševkom, južno pod Stražo.petek, 16. oktober 2020

TRATA PRI VELESOVEM – Grobišče padlih v 2. svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Trata pri Velesovem

Avtor: Glej opis.

Opis: Grobišče padlih v 2. svetovni vojni iz 1961, urejeno po načrtu H. Cigliča je urejeno na pokopališču.

Pokopališče leži okoli cerkve sv. Marjete na Trati, na vedutno izpostavljeni vzpetini na vzhodnem robu vaškega jedra.
sreda, 14. oktober 2020

SUHA PRI PREDOSLJAH - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Suha pri Predosljah

Avtor: Ni podatka.

Opis: Delno obdelana granitna skala s kovinskim napisom, posvečenim na tem mestu padlim Milanu Juvanu - Maksimu in borcema Kokrškega odreda 2.10.1942. Odkrila Zveza borcev NOV Predoslje 1961.

Spominsko znamenje stoji ob poti, v bližini ograje protokolarnega območja gradu Brdo, med Belško gmajno in Loko, severozahodno od Suhe.

Še razgled proti vasi Suha pri Predosljah.