petek, 29. avgust 2014

ŠMARJE-SAP - Spominsko znamenje padlim vojakom v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Šmarje-Sap
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko znamenje z napisno ploščo in polkrožnim kamnitim reliefom nad njo, ki upodablja umirajočega vojaka in angela s palmovo vejo. Posvečeno padlim vojakom v prvi svetovni vojni iz šmarske župnije.

Spominsko znamenje je vzidano v južno steno stranske kapele župnijske cerkve.
 


ŠMARJE-SAP - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Šmarje-Sap
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kapelica z Marijinim kipom in s kamnitimi spominskimi ploščami, postavljena leta 1994, na kraju leta 1954 porušene prvotne kapelice. Posvečena je zamolčanim žrtvam iz šmarske župnije.

Spomenik s kapelico stoji pred župnijsko cerkvijo.
 četrtek, 28. avgust 2014

ŠMARJE-SAP - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Šmarje-Sap
Avtor: glej opis.
Opis: »Studenci svobode vro iz vaših globin« je zapisano na spomeniku padlim borcem in drugim žrtvam NOB, ki stoji na zelenici pred šolo v Šmarju, ob glavni cesti skozi naselje. Spomenik sestavlja plošča z imeni padlih ter podolgovat kvader z napisom in reliefno upodobitvijo; oba stojita na ograjeni ploščadi.

Pobudo za postavitev spomenika, ki so ga odkrili 9. 11. 1958, je dal Krajevni odbor ZB NOV Šmarje-Sap, avtor napisa je Nikolaj Pirnat, projekt pa je izdelal arhitekt Vladimir Mušič.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
 
 
 


sreda, 27. avgust 2014

ŠMARJE-SAP - Grobišče padlih v NOB

Lokacija: Slovenija; Šmarje-Sap
Avtor: glej opis.
Opis: Grobišče padlih borcev, aktivistov in talcev, je bilo urejeno 1958 po projektu Nikolaja Pirnata. Na dvignjeni mnogostrani ograjeni ploščadi stojijo kamnit steber s posvetilom in 35 nizkih kvadrastih stebričev.

V kamnit spomenik so vklesani verzi pesnika Petra Levca:
»Borci znani in neznani, ni prekrila vas tema, vaša smrt, vaš grob ozarja slavo, ki ne bo zašla.«

Na grobišču, ki leži v jugovzhodnem kotu pokopališča, so pokopani borci, aktivisti in talci, padli v času od 1941 do 1945. Koliko žrtev je pokopanih, ni znano. Po nekaterih podatkih je pokopanih nad 200 oseb. Največ je padlih borcev iz enot 7. korpusa NOV in POS iz bojev v okolici Šmarja 1941-1945.

Opomba:
V Šmarju so uredili novo pokopališče. Fotografije so še iz starega, ki bo preurejen v park.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.CIKAVA - Spominska plošča Jožetu Kaduncu

Lokacija: Slovenija; Cikava
Avtor: ni podatka.
Opis: Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom je vzidana na fasado hiše Cikava 6 (v severnem delu vasi Cikava), pri kateri je 16. oktobra 1944 padel narodni heroj Jože Kadunc. Ploščo so odkrili 29. 10. 1958 na pobudo Občinskega odbora zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev Jugoslavije Grosuplje.

op. Podatek na plošči 16. 10. ni točen – pravilen podatek je 20.3. (obširneje o Jožetu Kaduncu v objavi Predstruge (Videm – Dobrepolje) – Spominska plošča narodnemu heroju Jožetu Kaduncu – Ibarju).

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
torek, 26. avgust 2014

GROSUPLJE - Grobovi zamolčanih žrtev na Koščakovem hribu

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Med grobovi na Koščakovem griču je bilo leta 1997 postavljeno kovinsko razpelo z granitno ploščo s posvetilom. Plošča stoji na betonskem podstavku.

Grobovi z razpelom ležijo v gozdu jugozahodno pod vrhom Brinjskega hriba za zdravstvenim domom na koordinatah 45.965633, 14.652635.
 


 

ponedeljek, 25. avgust 2014

GROSUPLJE – Graščina Brinje (Spominska plošča na gradu Brinje)

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Graščina Brinje je bila zgrajena v prvi polovici 18. stoletja. Stoji ob vzhodnem vznožju Koščakovega hriba v severnem predelu naselja - Ljubljanska cesta 30. Ohranjene so baročne okenske police, današnji videz je rezultat prezidav. Objekt kot grad Brinje omenja že Valvasor.

Na severni fasadi je spominska plošča okrožnemu odboru OF, ki je v tem objektu deloval od svoje ustanovitve v začetku oktobra 1941 do junija 1942. (Trenutno je odstranjena zaradi obnove fasade.)

Pobudo za to spominsko ploščo je dal krajevni odbor ZB NOV Grosuplje, odkrili pa so jo 10. 10. 1971.

Okrožni odbor je bil ustanovljen 28. septembra 1941 v Račni, za prvega predsednika pa izvoljen veterinar Stane Valentinčič, tedanji lastnik gradu. Zato so bili v Brinju v omenjenem obdobju pogosti sestanki okrožnega odbora. Odtod je tekla tudi oskrba partizanov na Polici in okoli Šentjurja, saj je bilo v špecerijski trgovini v hiši ustrezno skladišče hrane. Sem so prihajali rajonski aktivisti, pa tudi člani osrednjega vodstva OF iz Ljubljane in njihovi tehnični organi. Prihajali so tudi partizani po orožje ali drug material. Poleti in jeseni 1941, kadar se je mudil v Grosupljem, je v Brinju občasno ilegalno prebival sekretar okrožja Grosuplje Dolfe Jakhel.

Stane Valentinčič je leta 1952 hišo podaril občini Grosuplje s predlogom, da v njej uredijo muzejske prostore.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.


nedelja, 24. avgust 2014

GROSUPLJE - Spominska plošča ustanovitvi grosupeljske čete

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: dipl. gradb. inž. Stane Lamberk, 1977.
Opis: Pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom je posvečena ustanovitvi grosupeljske čete. Ustanovitev grosupeljske čete je v dneh med 26. in 29. 10. 1941 izvedel okrožni komite KPS Grosuplje pod vodstvom sekretarja Dolfeta Jakhla.

Med pripravami na ustanovitev so Italijani 28. 10. 1941 aretirali in zaprli sekretarja okrožnega komiteja Dolfeta Jakhla ter člana komiteja Radka Poliča in Janka Rodeta. Vendar so le-ti v noči z 28. na 29. oktober pobegnili iz zapora in odhiteli na zbirališče prvih grosupeljskih partizanov v gozdu pod vasjo Plešivica.

Spominska plošča je pritrjena na severozahodni, obcestni fasadi poslopja Elektro Ljubljana, na naslovu Za gasilskim domom 12.
Avtor napisa na plošči je Radko Polič.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.sobota, 23. avgust 2014

GROSUPLJE - Spomenik v NOB padlim delavcem

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik, odkrit 29. novembra 1947, je v obliki pravokotne kamnite plošče na nizkem zidanem podstavku. Na plošči so vklesana imena delavcev tovarne Motvoz in platno, ki so padli v NOB.
Spomenik stoji na zelenici na dvorišču tovarne Motvoz in platno, na južnem robu Grosuplja.

Tovarna Motvoz in platno je bila žarišče NOB na območju Grosupljega in okolice, kar dokazuje številčni odhod delavcev v partizane. Mnogi med njimi so žrtvovali svoja življenja. Tovarna je imela svoj odbor OF. Iz nje je prihajalo veliko materiala za partizanske borce, zlasti šotorskih kril, nahrbtnikov in drugega. V tovarni so pozimi 1941/42 razmnoževali Slovenski poročevalec, besedilo zanj pa je prihajalo iz Ljubljane.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
petek, 22. avgust 2014

GROSUPLJE – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Grosuplje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Obeležje je sestavljeno iz temnih kamnitih plošč. Na stranskih so napisana imena zamolčanih žrtev, na srednji pa posvetilo in imena žrtev zračnega napada 1945.
Plošče so bile pritrjene na steno cerkve septembra 1994.
četrtek, 21. avgust 2014

GROSUPLJE - Partizansko grobišče na Mrzlih njivah (Spomenik padlim na partizanskem pokopališču v Grosupljem)

Lokacija: Slovenija; Mrzle njive (Grosuplje)
Avtor: arhitektka Jakica Acetto, 1955.
Opis: Večje, v pravokotni obliki zasnovano partizansko grobišče s spomenikom je bilo urejeno leta 1955, leta 1985 so dodali granitne napisne plošče okoli spomenika in leta 1998 postavili še bronasti doprsni kip heroja Janeza Kadunca.
Grobišče leži ob zahodnem vznožju cerkvenega hriba, v jugovzhodnem delu Grosuplja. Najbližja hiša je na naslovu Pod hribom cesta I. 1.

Na osrednjem spomeniku je napis:
»Junakom borcem,
ki so prelili svojo
srčno kri za svobodo,
padlim talcem,
ki so na tem mestu
izkrvaveli,
v spomin in slavo!
Rod, ki danes tud prebiva,
to svobodo čuval bo,
znal ceniti bo, ljubiti,
kar plačali ste s krvjo.«

Na pokopališču počiva okoli 40 neznanih borcev in aktivistov OF, ki so padli od 1941 do 1945 v okolici Grosupljega, na njem je pokopanih tudi 15 znanih borcev in aktivistov OF ter 8 po vojni umrlih borcev in vidnejših aktivistov OF.

Ob 40. obletnici osvoboditve in zmage nad fašizmom je Krajevno združenje ZB NOV Grosuplje v sodelovanju s krajevno skupnostjo in družbenopolitičnimi organizacijami ob spomeniku odkrilo še štiri spominske plošče z imeni 51 preminulih borcev, aktivistov OF in žrtev fašističnega nasilja v letih 1941-1945 iz krajevne skupnosti Grosuplje s tem napisom:
»V prostoru, času išče vas spomin,
ki ste nekoč živeli tu med nami
in vas nekdanjih bolečin
rešila postelja je v črni jami.
V spominu živi še, zdaj tu ležite,
krog vas lebdi opojni mir grobov
in prosti bolečin brezskrbno spite,
zavedajoč se varnosti sinov.«

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.