četrtek, 31. oktober 2019

BREZOVICA PRI KROPI

Lokacija: Slovenija; Brezovica pri Kropi
Avtor: Ni podatka.
Opis: Zidan okrogel čokat steber z nastavkom na vrhu. Postavljen v spomin boju Selške čete z nemškimi orožniki in desetim talcem, ki so jih Nemci 19. 4. 1943 ustrelili na tem kraju.
Spomenik je 1955 odkrila Zveza borcev NOB Kropa v križišču cest Podnart - Kropa - Kamna Gorica.