četrtek, 22. avgust 2013

NOVO MESTO - Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Žabja vas)
Avtor: Arhitekt Sveta Jovanović in kipar Jakob Savinšek.
Opis: Na tlakovanem platoju stoji petstrani steber, ki se zaključi s skulpturo Jakoba Savinška. Na plato je položen pokrov kostnice z napisom. Spomenik odkrit 1952 je posvečen padlim borcem in žrtvam vojne, stoji pa pri hiši Kandijska cesta 62.sreda, 21. avgust 2013

NOVO MESTO - Spomenik padlim domačinom v NOB

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Žabja vas)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Iz sivega grobo obdelanega kamna sezidan 140 cm visok trikoten spomenik s spominsko ploščo iz svetlega marmorja je posvečen trem domačinom, ki so padli na tem mestu jeseni 1943. To so Franc Golob, Maks Jakopin in Franc Rifelj.
Spomenik stoji na jugovzhodnem robu Žabje vasi, na koncu ulice Drejčetova pot.
NOVO MESTO - Spomenik NOB pri sv. Roku

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Regrča vas)
Avtor: Arhitekt Franc Plevnik.
Opis: Rustikalno, iz grobo obdelanih kamnov in betona zgrajen spomenik, ima dve napisni plošči z vklesanimi imeni padlih. Nad njima je na beli plošči napis Slava padlim borcem. Grobišče obdaja ograja. Urejeno je bilo leta 1951 in stoji na travniku v bližini ruševin cerkve sv. Roka v Regrči vasi. 
torek, 20. avgust 2013

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Spomenik NOB v Dolenji Straži

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Spomenik NOB v Dolenji Straži
Lokacija: Slovenija; Straža pri Novem mestu (Dolenja Straža)
Avtor: Arhitekt Jovo Grobovšek
Opis: Delno obdelani večji naravni kamen ima v vrezanem delu posvetilo padlim predvojnim komunistom. Spomenik je bil postavljen leta 1975 in stoji v Dolenji Straži, desno od ceste Straža - Prečna.

Slak Jože-Silvo , narodni heroj, rojen 26. avg. 1902 v Gornjem vrhu nad Dobrničem malemu kmetu, ranjen v spopadu z italijansko patruljo 26. febr. 1943 v Dolenji Straži pri Novem mestu in se nato sam ustrelil, da ga ne bi živega dobil sovražnik. Po končani nižji gimnaziji in trgovski šoli se je zaposlil pri Zadružni zvezi, nato pa pri OUZD v Ljubljani. Sprva je bil pristaš Krekove krščanskosocialistične delavske mladine ter je 1933 urejeval 4.–12. št. Mladi plamen. Leta 1933 je bil sprejet v KPS. Še istega leta je postal član PK SKOJ, dve leti nato pa zaradi revolucionarnega dela obsojen na leto dni zaporne kazni, ki jo je prestal v Sremski Mitrovici. Po vrnitvi se je povsem posvetil političnemu delu. Bil je član OK KPS za Dolenjsko, dopisnik LdP in drugih partij. pollegalnih listov, 1937 dejanski urednik Kmečke sloge, kasneje pa član kmečke komisije pri CK KPS. Dne 12. avg. 1940 je bil ponovno obsojen na 10 mesecev zapora. Ob zlomu stare Jsle je prišel iz zapora ter kot član OK KPS Novo mesto organiziral narodnoosvobodilno gibanje v okolici Dobrniča. Septembra 1941 je postal politkomisar novomeške čete. Pozimi 1941–42 je organiziral partizansko sprejemno bazo na Frati pri Ajdovcu, maja 1942 je bil malo časa začasni politkomisar partizanskih delavnic V. grupe odredov, po italijanski poletni ofenzivi 1942 do smrti pa partijski terenski delavec. Z redom narodnega heroja je bil odlikovan 20. dec. 1951.
Njegov doprsni kip stoji v Dobrniču.
  

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži


Lokacija: Slovenija; Straža pri Novem mestu (Dolenja Straža)
Avtor: Arhitekt Anton Valentinčič
Opis: Na stebru, sestavljenem iz klesanih kamnitih kvadrov, so izpisana imena na pokopališču pokopanih 23 padlih, talcev in žrtev. Spomenik je bil postavljen leta 1964 in stoji na severni strani pokopališča, pri cerkvi Marije v nebo vzete v Dolenji Straži.nedelja, 18. avgust 2013

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Spomenik zamolčanim žrtvam v Dolenji Straži

Lokacija: Slovenija; Straža pri Novem mestu (Dolenja Straža)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na dveh črnih marmornih ploščah, ki stojita ob kamnitem križu, so imena krajanov, ki so bili kot sodelavci okupatorja večinoma pobiti maja in junija 1945. Obeležje je bilo postavljeno v devetdesetih letih 20. stol. ob severnem robu pokopališkega zidu, ki ograjuje cerkev Marije v nebo vzete v Dolenji Straži.
V neposredni bližini je grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži.

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži

Lokacija: Slovenija; Straža pri Novem mestu (Gornja Straža)
Avtor: Arhitekt Anton Valentinčič
Opis: Na zidu, sestavljenem iz obdelanih kamnitih kvadrov, so pritrjene plošče z imeni domačinov, ki so izgubili življenje v NOV. Spomenik je bil postavljen 1964 in stoji na severnem delu pokopališča, pri cerkvi sv. Tomaža v Gorenji Straži. četrtek, 15. avgust 2013

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - Spomenik NOB v Gorenji Straži


Lokacija: Slovenija; Straža pri Novem mestu (Gornja Straža)
Avtor: Ni podatka.
Opis: V steno iz grobo obdelanih kamnitih kvadrov je vzidana plošča z imeni padlih. Na vrhu je iz manjših kamnov zgrajen stilizirani Triglav. Spomenik so postavili vaščani leta 1953.
Spomenik stoji v Gorenji Straži nasproti stavbe Pod Srbotnikom 16.
VAVTA VAS - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Vavta vas
Avtor: Ni podatka.
Opis: V steno iz obdelanih kamnov sta vzidani plošči s 54 imeni padlih in žrtev. Na vrhu spomenika je kovinska peterokraka zvezda, ob spomeniku dve topovski granati. Postavljen je bil leta 1951 in stoji sredi vasi, ob gasilskem domu in odcepu ceste na most čez Krko proti Straži.


torek, 13. avgust 2013

ČEŠČA VAS - Spominski park padlim borcem

Lokacija: Slovenija; Češča vas
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominski park sestavlja 19 lesenih stebrov z izpisanimi imeni padlih borcev in skala z dvema napisnima ploščama, posvečenima padlim borcem Krškega odreda in padlim iz Češče vasi.
Spominski park leži na rahlo padajočem pobočju obronka gozda, na začetku vasi, desno od ceste Prečna - Zalog.
ponedeljek, 12. avgust 2013

TRŠKA GORA – Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Trška gora pri Novem mestu
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na naravnem kamnu je pritrjena glajena temno siva plošča s posvetilom. Na tem mestu je bil 19. marca 1942 organiziran partizanski politični miting. Spomenik stoji v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva na Trški gori, postavljen pa je bil 27. aprila 1988.

Poleg spomenika NOB stoji spomenik Lojzetu Slaku, mojstru narodno zabavne glasbe.

Na Trški gori je v naselju Golušnik še spomenik NOB s spominskim parkom.
Cerkev na Trški gori.
Spomenik Lojzetu Slaku