torek, 27. junij 2023

PIRŠEVO - Spomenik in grobišče borcev NOB

Lokacija: Slovenija; Pirševo

Avtor: arhitekt Franc Hribar

Opis: Grobišče dveh partizanov s spomenikom z njunimi imeni in imeni vaščanov iz Pirševega, padlih med NOB. Urejeno po zamisli Franca Hribarja, odkrila ga je Zveza borcev Srednja vas 22. 7. 1972.
Spomenik stoji ob vaški kapelici, južno od Pirševega.


ponedeljek, 26. junij 2023

BELA PEČ - Partizanska bolnišnica Pod bukvijo

Lokacija: Slovenija; Bela Peč

Avtor: Ni podatka

Opis: Bolnišnica s prostorom za 20 - 25 ranjencev, kuhinjo in skladiščem v treh skrivnih bunkerjih, delujoča od aprila do oktobra 1944. Zgrajena na pobudo doktorja Tineta Zajca iz Mengša. Po vojni je bila obnovljena, ponovno obnovljena 1975.

Bolnišnica stoji v gozdu pod hribom Osnovček, severovzhodno nad Osredkarjevo domačijo (Bela peč 6), oziroma nad potjo med Bela Peč 5 in Bela Peč 6.

Dostop s ceste.

Veselje ob najdbi. 

četrtek, 15. junij 2023

BELA PEČ - Spominska plošča Jožetu in Tonetu Maliju

Lokacija: Slovenija; Bela Peč

Avtor: Ni podatka

Opis: Temna marmornata plošča, posvečena Jožetu in Tonetu Maliju, ki ju je v hiši 24. 5. 1944 ustrelil nemški okupator.
Plošča odkrita 15. 5. 1965, je pritrjena na severni fasadi hiše Bela Peč 2, ki stoji v zaselku Kočevo.

Povzemam še izjavo potomca. Jože in Tone sta Nemcem prodajala žganje. Nemški oficir jima je povedal, da dobiva prijave, da se v njuni hiši zadržujejo partizanski kurirji. Oba sta zanikala in Nemec jima je verjel.
V hiši je bila kurirska postojanka. Enega izmed kurirjev so Nemci ujeli. Da bi si rešil mlado življenje je izdal postojanko.


sreda, 14. junij 2023

MALI RAKITOVEC – Spominska plošča Operativnemu centru zvez

Lokacija: Slovenija; Mali Rakitovec

Avtor: Ni podatka

Opis: Ob grobišču borcev NOB, je na brunarico nameščena spominska plošča, operativnemu centru zvez občine Kamnik, ki je deloval med vojno za Slovenijo.


ponedeljek, 12. junij 2023

MALI RAKITOVEC - Grobišče borcev NOB

Lokacija: Slovenija; Mali Rakitovec

Avtor: Ni podatka

Opis: Kamniti kvader s spominsko ploščo z imeni 30 borcev, padlih v bitki z nemškim okupatorjem 23.3.1944. Grobišče je ograjeno s stebriči in verigami. Uredila ga je ZB NOV Kamnik 1949.
Grobišče s kvadrom stoji severno nad vasjo Mali Rakitovec. Odcep s ceste je označen.


RAZGLED NA VAS

petek, 9. junij 2023

BELA - Grobišče borcev NOB na Slopih

Lokacija: Slovenija; Bela

Avtor: Ni podatka

Opis: Grobišče 12 koroških partizanov, padlih oktobra 1944 na Šavnicah, na Menini planini. Grobišče je ograjeno s stebriči in verigami ter označeno s spominsko ploščo. 
Grobišče, u
rejeno leta 1949, je na Slopih, zahodno od kmetije Slopnik, Bela 12, severovzhodno od Špitaliča, severozahodno od Motnika, vzhodno od Menine planine.
torek, 6. junij 2023

ČRNEČE - Rusko grobišče

Lokacija: Slovenija; Črneče

Avtor: Ni podatka

Opis: Spominsko znamenje v obliki Triglava, posvečeno 197 sovjetskim ujetnikom, umrlim v letih 1941 - 1942.
Rusko grobišče leži ob vhodu v naselje. Odcep z glavne ceste je označen.