četrtek, 28. april 2016

PREVOJE PRI ŠENTVIDU - Spominska plošča kurirski postaji G-9

Lokacija: Slovenija; Prevoje pri Šentvidu
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Marmorna plošča posvečena delovanju kurirske postaje G - 9 med NOB. Plošča je bila odkrita 1980, postavili so jo kurirji in zveza združenj borcev NOV.

Pritrjena je na jugozahodnem vogalu vhodne fasade hiše, Stara cesta 50, po domače Bognarčkove hiše.
 


 

sreda, 27. april 2016

ŽELODNIK - Spomenik zasedi prve radomeljske čete

Lokacija: Slovenija; Želodnik
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Granitna, delno obdelana skala z zglajeno ploskvijo in napisom, posvečena zasedi radomeljske čete, ki je na tem mestu uničila predhodnico nemške mobilizirane kolone.

Spomenik je bil odkrit 1986 in stoji zahodno od starega mosta čez potok Želodnik, vzhodno od naselja, južno od ceste Šentjakob - Blagovica.ponedeljek, 25. april 2016

DOB - Spomenik zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Dob
Avtor: arhitektka Helena Stražar
Opis: Granitni piramidni obelisk s petimi ploščami z vklesanimi imeni žrtev vojne, v župniji Dob, v letih 1941-1945. Ograjen je z granitnimi stebriči in verigami.

Postavljen 1996, stoji ob pokopališkem zidu, jugozahodno od cerkve sv. Martina. V neposredni bližini stoji spomenik prve svetovne vojne.nedelja, 24. april 2016

DOB - Grobišče in spomenik druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Dob
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Grobišče s spomenikom z imeni 46 padlih borcev in žrtev fašizma ter dveh neznanih borcev. Spomenik je bil odkrit 15. maja 1966 na pobudo ZZB NOV Dob, občinskega odbora ZZB NOV in občinske skupščine Domžale.

Grobišče in spomenik sta na pokopališču Dob, ob pokopališkem zidu jugozahodno od cerkve sv. Martina. V neposredni bližini stoji spomenik prve svetovne vojne.
 
 
 
 

sobota, 23. april 2016

DOB - Spomenik prve svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Dob
Avtor: kipar Tone Kralj
Opis: Kamnito podnožje s spominsko ploščo in vklesanimi imeni padlih v I. svetovni vojni (1914-1918). Nad njim je kamnit relief vojaka z mrtvim ali umirajočim tovarišem v naročju.

Postavljen leta 1928, stoji ob pokopališkem zidu, v neposredni bližini spomenika II. svetovne vojne, jugozahodno od cerkve sv. Martina.
 


 

četrtek, 21. april 2016

DOB - Spominska plošča padlim gasilcem

Lokacija: Slovenija; Dob
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Temna marmornata plošča z imeni osmih padlih članov Prostovoljnega gasilskega društva Dob v letih 1941-1945, postavljena na pobudo Prostovoljnega gasilskega društva Dob 7. avgusta 1958.

Spominska plošča je pritrjena v pritličju na vzhodnem vogalu jugozahodne fasade gasilskega doma - Ulica 7. avgusta 20. 

sreda, 20. april 2016

DOB - Spomenik Martinu Koželju

Lokacija: Slovenija; Dob
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Dva pokončna marmornata kvadra z napisom, posvečenim predvojnemu komunistu Martinu Koželju (1886 - 1943). Spomenik je bil postavljen ob 40-letnici Komunistične partije Slovenije, odkrit 18. aprila 1977.

Spomenik stoji na južni strani Osnovne šole Martina Koželja v Dobu - Šolska ulica 7.


torek, 19. april 2016

VIR - Spomenik NOB ob Bukovčevi ulici

Lokacija: Slovenija; Vir
Avtor: kipar Vekoslav Bombač
Opis: Marmornati obelisk na platoju z zidano ograjo, posvečen v NOB padlim triinštiridesetim borcem in žrtvam fašizma z Vira, Vahčevega, Doba in Podrečja.

Spomenik, odkrit 4. 7. 1958, stoji na križišču ceste Vir - Količevo, ob Bukovčevi ulici, nasproti objekta Bukovčeva 4.
  

ponedeljek, 18. april 2016

VIR - Spominska plošča borcem gasilcem

Lokacija: Slovenija; Vir
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Granitna plošča z vklesanimi imeni šestih gasilcev Tomaža Veita, Viktorja Vrenjaka, Antona Zoreta, Jakoba Malija, Vinka Pučka, Franca Vodlana, padlih v NOB. Prvotna plošča iz 1957 (uničena), nova iz 1997.

Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi gasilskega doma, Šaranovičeva cesta 19.
 

 

sobota, 16. april 2016

VIR - Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Vir
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spomenik štiriintridesetim padlim papirničarjem in žrtvam fašizma v letih 1941 - 1945. Spomenik je bil odkrit 29. novembra 1945 in stoji pred vhodom v papirnico Količevo- Papirniška ulica 1a.

V neposredni bližini stoji doprsni bronasti kip narodnega heroja Franca Bukovca in spomenik stavki in ustanovitvi tovarniške celice.
 

 

petek, 15. april 2016

VIR - Spomenik stavki in ustanovitvi tovarniške celice

Lokacija: Slovenija; Vir
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spomenik iz ostankov tehnične opreme (preše) iz nekdanje Bonačeve tovarne papirja z bronasto ploščo z napisom o ustanovitvi tovarniške celice 1937 in veliki stavki papirničarjev 1935.

Spomenik odkrit 15. 4. 1977, stoji severno od upravne stavbe papirnice Količevo - Papirniška ulica 1a.

V neposredni bližini stoji doprsni bronasti kip narodnega heroja Franca Bukovca in spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.
  

četrtek, 14. april 2016

VIR - Doprsni kip narodnega heroja Franca Bukovca

Lokacija: Slovenija; Vir
Avtor: kipar Štefka Košir Petrić
Opis: Doprsni bronasti kip narodnega heroja Franca Bukovca (1910 - 1942), organizatorja sindikata in velike stavke papirniškega delavstva na Količevem 1935. Odkrit 25. maja 1985.

Spomenik stoji severno od upravne stavbe papirnice Količevo - Papirniška ulica 1a.

V neposredni bližini stoji spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja in spomenik stavki in ustanovitvi tovarniške celice.
  

 

sreda, 13. april 2016

RAŠICA – Vrh narodnega heroja Staneta Kosca

Lokacija: Slovenija; Rašica
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Vrh Rašice se imenuje po narodnem heroju Stanetu Koscu. Na planinskem domu (Rašica 50) stoji spominska plošča ustanovitvi rašiške čete.

V neposredni bližini stoji tudi spomenik narodnemu heroju Stanetu Koscu. Postavljen leta 1957. Le ta predstavlja tudi geodetsko točko prvega reda.
Zraven je postavljen večji razgledni stolp s spominsko ploščo ustanovitvi kamniškega bataljona.
 
Pogled na vas s poti na vrh.
 
 
Razgled z razglednega stolpa.


 
Spominska plošča na planinskem domu.
 


 
 
Spomenik in razgledni stolp.


 

torek, 12. april 2016

RAŠICA - Spomenik posvečen požigu Rašice

Lokacija: Slovenija; Rašica
Avtor: arhitekt Marko Šlajmer
Opis: Steber iz kamnitih kvadrov z vklesanim napisom je posvečen vasi Rašici, ki so jo Nemci 20. septembra 1941 požgali, vaščane pa izselili, v povračilo za svojih šest pobitih vojakov.

Spomenik postavljen 1958, stoji v pobočju nad cesto na zahodnem, spodnjem začetku vasi. V bližini je hiša na naslovu Rašica 3.