četrtek, 30. maj 2013

DOLENJSKE TOPLICE - Grob s spomenikom padlim

Lokacija: Slovenija; Dolenjske Toplice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik sestavljajo 5 m visok slop iz gradaškega marmorja, napisne plošče in 14 manjših kamnitih stebričkov. Urejen je bil leta 1963. Spomenik je posvečen padlim borcem in žrtvam vojne in  leži v zahodnem vogalu pokopališča.

sreda, 29. maj 2013

DOLENJSKE TOPLICE - Spomenik 1. brigadi VDV

Lokacija: Slovenija; Dolenjske Toplice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na večji neobdelani skali je izklesano posvetilo prvi brigadi vojske državne varnosti, ki je bila ustanovljena v Dolenjskih Toplicah marca 1944. Spominsko obeležje je bilo postavljeno leta 1956 in stoji v zdraviliškem parku, pri zunanjem kopališču.


torek, 28. maj 2013

DOLENJSKE TOPLICE - Spominska plošča padlim gasilcem

Lokacija: Slovenija; Dolenjske Toplice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na pravokotni marmorni plošči so imena šestih gasilcev, ki so izgubili življenje kot pripadniki narodnoosvobodilnega gibanja. Ploščo je postavilo domače gasilsko društvo.
Pritrjena je na stavbi gasilskega doma, Ulica Maksa Henigmana 33.
ponedeljek, 27. maj 2013

GORENJE SUŠICE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Gorenje Sušice
Avtor: Jože Zamljen
Opis: Na štirikotnem kamnitem stebru, ki se proti vrhu razširi, so imena 13 padlih partizanov in žrtev. Spomenik, postavljen leta 1959, stoji sredi vasi, na desni strani ceste, ki pelje od Uršnih sel proti Dolenjskim Toplicam.

nedelja, 26. maj 2013

GORENJE SUŠICE - Grob s spomenikom padlim

Lokacija: Slovenija; Gorenje Sušice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik je postavljen prečno na vogal pokopališča in je izdelan iz grobo klesanega gradaškega marmorja. Poleg rdeče zvezde in letnic 1941 - 1945 ga krasijo še Kajuhovi verzi.
Ob spomeniku je urejeno grobišče. Urejen je bil leta 1961 in stoji v jugozahodnem vogalu pokopališča.

sobota, 25. maj 2013

DRGANJA SELA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Drganja sela
Avtor: Ni podatka.
Opis: Med dva iz obdelanega kamna zgrajena stebra je vpeta spominska plošča z izpisanimi imeni 15 padlih partizanov in dveh žrtev druge svetovne vojne. Spomenik na ograjeni ploščadi je bil postavljen leta 1953 in stoji ob križišču sredi vasi, južno od cerkve.
Fotografirali smo maja 2013, oktobra 2013 pa je bil spomenik obnovljen.
Prispevek vaščanov Drganjih sel k osvobodilnemu boju je velik, saj je vas dala okoli 50 borcev. K temu je dodati še. da so bili vsi vaščani organizirani v Osvobodilni fronti.

Na nasproti spomeniku stoječem mladinskem domu, je spominska plošča padlim borcem.


petek, 24. maj 2013

DRGANJA SELA - Grob s spomenikom padlim

Lokacija: Slovenija; Drganja sela
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na platoju, ki se stopničasto spušča, stoji sivo beli tristrani marmorni steber, visok 2 m. Na stranicah so vklesana imena padlih in posvetilo. Spomenik je bil odkrit leta 1951.
Pri širitvi pokopališča je bil prestavljen na vhodno stran vaškega pokopališča pred vhodom v cerkev.

četrtek, 23. maj 2013

LAZE PRI URŠNIH SELIH - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Laze pri Uršnih Selih
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na neobdelani skali sta pritrjeni črni plošči s posvetilom dogodkom v NOB. Okolica je parkovno urejena. Spomenik je bil postavljen leta 1984.
Spomenik stoji sredi vasi, na desni strani ceste Uršna Sela – Semič, ob hiši Laze 13.

sreda, 22. maj 2013

URŠNA SELA - Grob s spomenikom padlim borcem

Lokacija: Slovenija; Uršna sela
Avtor: Ni podatka.
Opis: Skupni grob, v katerem je pokopanih 32 znanih in neznanih borcev. Marmorna plošča z vpisanimi imeni stoji na posebnem podstavku. Grob je bil urejen leta 1950. Z leti se je verjetno njegova podoba spreminjala, nas pa je pričakal vzorno urejen.
Stoji na pokopališkem zidu na jugovzhodnem delu vaškega pokopališča pri Cerkvi svetega Križa.torek, 21. maj 2013

URŠNA SELA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Uršna sela
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na betonski kvader, ki se zaključuje s stilizirano obliko Triglava, je pritrjena kamnita plošča z 38 imeni padlih in žrtev NOV. Spomenik je bil postavljen leta 1945.
Spomenik stoji sredi vasi, na levi strani ceste Novo mesto - Semič.

URŠNA SELA - Partizanski prehod čez progo

Lokacija: Slovenija; Uršna sela (Glej opis)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na mestu, kjer so partizanske enote in kurirji v času NOB najpogosteje prečkali železniško progo, stoji obeležje, narejeno iz dveh delov tračnic, med katerima sta spominska plošča in petokraka zvezda.
Spomenik je bil postavljen leta 1969 in stoji ob železniški progi Novo mesto - Semič, med Birčno vasjo in Uršnimi Selami, pod Starim Ljubnom.
Sedanje stanje spomenika ni najboljše saj manjkata spominska plošča in zvezda.