sreda, 31. avgust 2016

ROŽNA DOLINA PRI NOVI GORICI - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Rožna Dolina pri Novi Gorici
Avtor: kipar Negovan Nemec
Opis: Na travnato površino je postavljena kamnita plastika skupine bojevnikov. Levo in desno od nje sta napisna kamna. Do spomenika je urejena tlakovana pot. Posvečen je padlim borcem in žrtvam NOB iz Rožne doline.

Spomenik stoji v Rožni dolini, severno od ceste proti Ajševici.
torek, 30. avgust 2016

NOVA GORICA - Muzejska zbirka Kolodvor, Državna meja na Goriškem 1945 – 2004

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica (Kolodvorska 8)
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Goriški muzej je 7. julija 2005 na železniški postaji v Novi Gorici odprl razstavo »Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004«, ki s fotografijami, uniformami, zastavami, zemljevidi in dokumenti pripoveduje o nastanku in spremembah državne meje med FLRJ /Federativno ljudsko republiko Slovenijo/, danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na področju med Sabotinom in Mirnom ter usodah in življenju prebivalstva na obeh njenih straneh.

Konec 2. svetovne vojne, maja 1945, je med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Kraljevino Italijo odprl vprašanje državne pripadnosti Slovenskega primorja na katerem prebivata slovensko in italijansko prebivalstvo. Jugoslovanskim ozemeljskim zahtevam, katere je podpirala tudi Sovjetska zveza, so nasprotovali zahodni zavezniki, kateri so zagovarjali lastne vojaško-strateške in idejno-politične interese.

Vprašanje meje in pripadnost Trsta, Gorica in drugih krajev je postalo mednarodno in prišlo je do pogajanj in sporazumov med zahodnimi zavezniki in Jugoslavijo. Slednja se je obvezala, da bo o pripadnosti spornega ozemlja odločala mirovna konferenca z Italijo. Sporno ozemlje do nekdanje rapalske meje je bilo razdeljeno z t.i. Morganovo črto na dve okupacijski območji - cono A in cono B. Črta je tekla zahodno od prometnih povezav Trbiž - Predel -Most na Soči - Gorica - Trst. Zahodni del spornega ozemlja, ali Cono A je morala jugoslovanska vojska zapustiti in zasedle so jo zavezniške enote.

Mednarodna pogajanja o pravični jugoslovansko-italijanski državni meji ter usodi Trsta, Gorice in ostalih krajev so potekala od jeseni 1945 pa do konca leta 1946. Marca in aprila 1946 je te kraje obiskala tudi komisija izvedencev »štirih velikih« ter pripravila poročilo in razmejitvene predloge na osnovi svojih ugotovitev, ki jih je nato predala svetu zunanjih ministrov. Zasedanja v Parizu, med 22. aprilom in 12. julijem 1946, se je udeležila tudi jugoslovanska delegacija, ki predlogov razmejitve med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Kraljevino / od 2. junija 1946 Republiko Italijo, ni sprejela.

Mirovna konferenca v Parizu, je na zasedanjih med 29. julijem in 15. oktobrom 1946 sprejela francoski razmejitveni predlog glede meje med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Republiko Italijo. Tu je bila 10. februarja 1947 podpisana mirovna pogodba z Republiko Italijo. Določala je, da Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) dobi Zadar in reko ter dele puljske, tržaške in goriške pokrajine. Republiki Italiji so bile dodeljene Kanalska dolina, Rezija, Beneška Slovenija in Gorica.

Določila mirovne pogodbe so bila uveljavljena 15. septembra 1947 z njenim deponiranjem pri francoski vladi. Na Goriškem je bila zarisana nova državna razmejitev med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in Republiko Italijo, ki pa še vedno ni dokončno uredila vprašanja meje.

V naslednjih tridesetih letih so se odnosi med Jugoslavijo in Italijo izboljševali tako na političnem področju kot v maloobmejnem prometu, ki je silovito rasel. Prihajal je čas, ko sta se obe strani v javnosti skritih diplomatskih pogajanjih in delu strokovnjakov sporazumeli in 10. novembra 1975 podpisali Osimske sporazume. Slovenska zahodna meja, tedaj državna meja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ) in Republiko Italijo, je bila mednarodnopravno potrjena. Z osimskimi sporazumi so na Goriškem popravili še nekatera ozemeljska vprašanja.

Stavba novogoriške železniške postaje je 15. septembra 1947 pripadla Jugoslaviji. Njen trg je bil razdelen na dva dela tako, da je bil vhod v železniško poslopje bil oddaljen le 35 metrov od državne meje. Do leta 1954 je bila na mejni črti bodeča žica, vrata postaje pa se na trg niso odpirala. Po letu 1954 je bodečo žico zamenjal polmetrski zid z betonskimi stebrički, med katerimi je bila napeta žičnata mreža. Po osimskih sporazumih leta 1975 so bile na področju železniške postaje v Novi Gorici narejene še dodatne spremembe, s katerimi je mesto Gorica zgradilo cestno povezavo ob državni meji. Leta 2004 je bil odstranjen del mejne ograje in nastal je trg, na katerem se bodo, kot v preteklosti, srečevali sorodniki, prijatelji, znanci in ljudje dobre volje iz obeh strani Slovenije in Italije.
 

petek, 26. avgust 2016

NOVA GORICA – Mozaik na Trgu Evrope

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: Franko Vecchiet
Opis: Vstop Slovenije v Evropsko unijo sta mestni upravi občin Nova Gorica in Gorica obeležili na poseben način, in sicer z novim skupnim mestnim trgom pred železniško postajo. Trg krasi mozaik s fragmenti številke 57/15, ki je označevala mejni kamen v centralni točki trga. Motiv mozaika je bil izbran na mednarodnem natečaju. Mozaik dopolnjujeta dve plošči, ena na slovenski in ena na italijanski strani, ki imata napis mozaik nove Evrope.

Trg z Mozaikom nove Evrope je simbol somestja dveh Goric, pa tudi simbol evropskega združevanja in simbol odpravljanja razmejevanj.

sreda, 24. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik narodnemu heroju Sergeju Mašeri

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: slikar Rafael Nemec in  arhitekt Vasilij Željko
Opis: Spomenik narodnemu heroju Sergeju Mašeri (1912-1941) v obliki stilizirane simbolične betonske skulpture (ladje), z železnim sidrom. Ob skulpturi je ploščo s posvetilom.

Postavljen 15.09.1973, stoji ob Erjavčevi cesti, v bližini objekta Erjavčeva ulica 19.
  

torek, 16. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik narodnemu heroju Antonu Veluščku

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: kipar Janez Pirnat
Opis: Spomenik v obliki kamnitega stebra z vklesanim napisom in z reliefom obraza narodnega heroja Antona Veluščka (1912-1944) na prednji strani.

Spomenik, odkrit 1.5.1970, stoji ob Erjavčevi cesti, v bližini objekta Erjavčeva ulica 20.
 


 

NOVA GORICA - Spomenik narodnemu heroju Jožetu Srebrniču

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: kipar Stojan Batič
Opis: Bronasti doprsni kip Jožetu Srebrniču (1884-1944), narodnemu heroju in politiku, je postavljen na marmorni podstavek

Postavljen je bil 28.9.1969, stoji ob Erjavčevi ulici, v bližini objekta Erjavčeva ulica 24.
 


 

ponedeljek, 15. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik narodnemu heroju Rastislavu Delpinu

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: kipar Zdenko Kalin
Opis: Na kamniti podstavek je postavljena bronasta doprsna plastika narodnega heroja Rastislava Delpina - Zmaga (1920-1956).

Spomenik je bil postavljen leta 1982 in stoji na Delpinovi cesti, nasproti objekta Delpinova 16.
  
 

nedelja, 14. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik Tigrovcu Zorku Jelinčiču

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Društvo Tigr Primorska in Mestna občina Nova Gorica, sta 7. maja 2000, postavili doprsni kip soustanovitelju Tigra, Zorku Jelinčiču.

Spomenik stoji Ob Kidričevi Ulici, v bližini stavbe Kidričeva 16.
 

 

sobota, 13. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik Tigrovcu Antonu Rutarju

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Društvo Tigr Primorska in Mestna občina Nova Gorica, sta 27. aprila 2003, postavili doprsni kip Tigrovcu in častnemu občanu Nove Gorice, Antonu Rutarju.

Spomenik stoji Ob Kidričevi Ulici, v bližini stavbe Kidričeva 14.


petek, 12. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik narodnemu heroju Alešu Beblerju in partizanskim voditeljem

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: Glej opis.
Opis: Na kamnit podstavek je postavljen bronasti doprsni kip narodnega heroja AlešaBeblerja (1907-1981. Avtor kipar Marjan Keršič.

Postavljen je bil 27.04.1982, na Kidričevi ulici, pred stavbo Kidričeva 9.

V neposredni bližini so na tri kamnite podstavke postavljeni bronasti doprsni kipi Martina Greifa - Rudija, Jožefa Lemuta - Saše in Mileta Špacapana - Igorja, poveljnikov bataljona Simona Gregorčiča. Avtor kipar Negovan Nemec.

Postavljeni so bili leta 1986, na Kidričevi ulici, pred stavbo Kidričeva ulica 9.
 

 

četrtek, 11. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik Edvardu Ravnikarju

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Model prve zasnove Nove Gorice, so v spomin profesorju Edvardu Ravnikarju, postavili njegovi učenci. Tako je človek, ki je oblikoval veliko lepih spomenikov, dobil svoj spomenik.

Spomenik postavljen1998, stoji ob Kidričevi ulici.
 
 

sreda, 10. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik Francetu Bevku

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: kipar Boris Kalin
Opis: Bronasti kip pisatelja Franceta Bevka (1890-1970) v naravni velikosti je postavljen na kamniti podstavek.

Postavljen je bil 11.9.1974, stoji ob Kidričevi ulici.
 


 

torek, 9. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik Borisu Kidriču

NOVA GORICA - Spomenik Borisu Kidriču
Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: kipar Zdenko Kalin
Opis: Na kamnit podstavek je postavljen bronasti doprsni kip narodnega heroja Borisa Kidriča (1912-1953).

Spomenik je bil odkrit 9.06.1981 in stoji med stavbo občine in Nove KBM v Novi Gorici.
 


 

ponedeljek, 8. avgust 2016

NOVA GORICA - Spomenik graditeljem Nove Gorice

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica
Avtor: akademski kipar Zmago Posega
Opis: V središču Nove Gorice (za stavbo občine) je postavljen spomenik graditeljem Nove Gorice. S njim se je mesto poklonilo vsem prostovoljcem, ki so pred 60-imi leti gradili Novo Gorico.

Po drugi svetovni vojni je bila Gorica dodeljena Italiji, Primorska pa je ostala brez upravnega, kulturnega in gospodarskega središča. Tedanja vlada se je odločila, da zgradi »novo« Gorico.

Gradnja Nove Gorice je bila zaupana mladini, ki je v sklopu mladinskih delovnih brigad začela z deli že konec leta 1947. Ker gradbene mehanizacije takrat skoraj ni bilo, so bila njihova osnovna orodja lopate, krampi in lesene samokolnice. Na gradbišču so se odvijale tudi kulturne in športne dejavnosti.

Vir: Uradni slovenski turistični informacijski portal ( http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=11346&lng=1 )
nedelja, 7. avgust 2016

NOVA GORICA – Spomeniki na občinski stavbi

Lokacija: Slovenija; Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1)
Avtor: kipar Boris Kalin
Opis: Občinska stavba z zelenim trgom stoji vzhodno od mestne magistrale (Kidričeva ulica).
Glavni vhod krasijo štirje celopostavni realistični kipi.