sobota, 18. januar 2014

KONJIC – Titov Bunker ARK DO

Lokacija: Bosna in Hercegovina; Konjic
Opis: Titov bunker v Konjiću je bil do 90-ih let najstrožje varovana vojna skrivnost. Zgrajen je bil v tajnosti, med leti 1953 in 1979, pod imenom ARK (atomska ratna komanda) z vojnim nazivom DO, da bi se v primeru atomske katastrofe sem zatekli Tito in njegovih 350 najbližjih sodelavcev. Ta impozantni prostor iz betonske masivne konstrukcije leži na 6.854 m2 in okoli 300m pod zemeljskim površjem.
Objekt, ki spomina na labirint z več kot sto prostori in popolnoma ohranjenim inventarjem (številni rezidenčni prostori, dvorane za konference, uradi in »predsedniški blok«), je bil predviden, da omogoči nemoteno življenje 350 ljudem šest mesecev.
Trije običajni objekti, obkroženi z naravo, so več kot 50 let skrivali največji vojni objekt, ki je bil tretji po značaju v nekdanji SFRJ. (Prvi je podzemni aerodrom Željava pri Bihaću, drugi vojna luka Lora pri Splitu.) Prvi del nuklearnega bunkerja je vidni del, imenovan »maskirni del«, ki sestoji iz Titove nadzemne rezidence, objekta za varovanje in objekta za osebje za tehnično vzdrževanje. Na koncu hodnika prvega objekta se odpira troje težkih kovinskih vrat debeline 1.2m, izza katerih se nahaja tunel, ki vodi do osrčja atomskega zaklonišča v globini 280m in dolžini 202m. Tuneli povezujejo maskirni del s tretjim delom objekta – atomskim zakloniščem, ki zadrži nuklearni udar moči 20 kiloton. Zidovi tunela so zgrajeni ročno, iz lesa. Celoten objekt osvetljuje 6000 neonskih luči.
Tretji del objekta ima obliko podkve. To je varovani del, kjer se nahajajo sistemi za zaščito, protipožarni sistem, sistem za zaščito pred nuklearnim udarom, klima… Del je razdeljen na 12 blokov. Najpomembnejši so blok 6 (komunikacije), 8 (Titov blok), 9 (pljuča objekta – klima), 10 (cisterne za nafto) in 11 (voda).

Bunker ima več kot sto spalnic, dve veliki konferenčni dvorani, pet operativnih centrov z direktnimi telefonskimi povezavami s predsedništvi zveznih republik in kabelsko televizijo, dve kuhinji, pet velikih toalet, kripto center, bolnico z operacijsko dvorano… Znotraj kompleksa se nahaja tudi večje število prostorov za skupno 21 sistemov za obratovanje objekta. Vsak sistem ima zagotovljeno alternativo v primeru, da prvi odpove.
Titova rezidenca v objektu je elitno opremljena. Sestoji iz petih prostorov: soba za tajnico in stranke vodi v Titov urad, povezan s spalnico, iz nje je dostop v sobo Jovanke Broz, zadnja je soba za počitek.
Temperatura v bunkerju je med 21 in 23°C, vlažnost zraka med 60 in 70%, kar predstavlja idealne pogoje za življenje. Iz objekta pelje naravni izhod, ki ni vrisan v načrtu. Izhod vodi na hrib nad objektom, od koder je možno priti do relejnega razcepa na planini Zlatar.

Danes je Titov bunker mesto srečevanj umetnikov iz okoliških regij, Evrope in sveta. Tu se odvija Bienale sodobne umetnosti, ki je v bunkerju že pustilo 50 umetniških del, ki so s tem postala stalna zbirka v objektu. Na ta način bunker postaja spoj umetnosti in zgodovine.


 Ni komentarjev:

Objava komentarja