četrtek, 31. oktober 2013

HUDEJE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Hudeje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik v obliki piramide, posvečen trem članom družine Kmet iz Starega Trga pri Trebnjem, ki so bili na tem mestu ustreljeni februarja 1944. Spomenik so postavili svojci leta 1946. Okoli leta 1980 so dodali napisno ploščo.
Spomenik stoji v gozdu, vzhodno od vasi Hudeje, desno od ceste, ki pelje iz Račjega Sela proti Mirni. Avto smo pustili pri hiši Hudeje 3.
  
Dostop.

GOMILA PRI MIRNI - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Gomila pri Mirni
Avtor: Ni podatka.
Opis: Med dva navpično postavljena železniška tira sta bili pritrjeni peterokraka zvezda in plošča z napisom, da so na tem mestu v letih 1941 do 1945 partizani skrivaj prečkali železniško progo. Napisne plošče trenutno žal ni.
Spomenik je bil postavljen leta 1976 in stoji med železniško progo in cesto, ki vodita iz smeri Gomile proti Mirni.
sreda, 30. oktober 2013

ČATEŽ - Spomenik talcem

Lokacija: Slovenija; Čatež
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na profiliranem betonskem stebru je pritrjena plošča z imeni štirih talcev, ki so bili ubiti na tem mestu maja 1942. Spomenik je bil odkrit leta 1966 in stoji na ploščadi ob cesti, južno od pokopališča.torek, 29. oktober 2013

ČATEŽ - Grob s spomenikom NOB

Lokacija: Slovenija; Čatež
Avtor: Arhitekt Jože Zamljen.
Opis: Sredi tlakovanega platoja stoji steber iz svetlega kamna s posvetilnim napisom, posvečen je 118 tu pokopanim partizanom in aktivistom.

Napis:
V TEJ OKOLICI JE DAROVALO SVOJA
ŽIVLJENJA 114 BORCEV ZD ODREDA
TOMŠIČEVE, ŠLANDROVE, ZIDANŠKOVE
IN VDV BRIGADE, GUBČEVE BRIGADE
TER 4 ČLANI ROOF GABROVKA.

Grob s spomenikom je bil urejen leta 1966 in leži v severnem delu vaškega pokopališča, na prostoru med pokopališkim zidom, cerkvijo in nekdanjo mrtvašnico.ČATEŽ - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Čatež
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na trikotnem stebru iz temnega kamna so imena zamolčanih žrtev iz območja čateške fare. Steber krasi kip Jezusa iz svetlega kamna. Spomenik je bil postavljen leta 1996 in stoji v severozahodnem delu vaškega pokopališča, tik ob cerkveni steni.

Napis:
Kar roka zla je Kajnova morila,
zdaj brat odpušča strašnega zločina,
tam roža mučeniška k nebu je vzklila,
za sinovi domovine se solzila.
nedelja, 27. oktober 2013

ČATEŽ - Spomenik žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Čatež
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na grobu, kjer je pokopanih 31 talcev, je postavljen nagrobnik, ki ga sestavljajo bel marmorni križ z reliefom Kristusove glave ter črni plošči z imeni ubitih oktobra 1943. Skupni grob je bil urejen leta 1966 in leži v severozahodnem delu vaškega pokopališča, levo od vhoda.

sobota, 26. oktober 2013

ČATEŽ - Spomenik padlim v 1. svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Čatež
Avtor: Ni podatka.
Opis: V prostostoječo steno iz betonskih zidakov je vzidana plošča iz svetlega kamna z imeni šestih domačinov, ki so padli v 1. svetovni vojni.
Spomenik stoji v zahodnem delu vaškega pokopališča, v liniji pokopališkega zidu.VELIKA LOKA PRI ŠENTLOVRENCU - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Velika Loka pri Šentlovrencu
Avtor: Arhitekt Jože Zamljen.
Opis: V kvader iz grobo klesanih kamnov, ki se na vrhu zaključi s stiliziranim Triglavom in zvezdo, je vzidana plošča z imeni med leti 1941 do 1945 padlih domačinov.

Spomenik je bil postavljen leta 1955, leta 2013 pa je bil obnovljen. Stoji sredi naselja, ob križišču, kjer se cesta odcepi proti Korenitki.
ŠENTLOVRENC - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Šentlovrenc
Avtor: Arhitekta Pavel Miklič in Jože Zamljen.
Opis: Steber, na katerem so imena 32 padlih partizanov in osmih žrtev druge svetovne vojne, stoji na parkovno urejeni ploščadi.

Spomenik, odkrit leta 1962, stoji ob križišču v severnem delu vasi. Ob istem križišču je stavba Šentlovrenc 12.

četrtek, 24. oktober 2013

ŠENTLOVRENC – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Šentlovrenc
Avtor: Ni podatka.
Opis: Obeležje sestavljajo temne kamnite plošče, z imeni zamolčanih žrtev. Na spodnji plošči je posvetilo, zgornjo polkrožno pa dopolnjuje križ iz enakega materiala. Postavljeno je bilo leta 1996, na steno cerkve svetega Lovrenca.
Na pokopališču je še grobnica NOB.
ŠENTLOVRENC - Grobnica NOB

Lokacija: Slovenija; Šentlovrenc
Avtor: Arhitekta Pavel Miklič in Jože Zamljen.
Opis: Kamnit okrogel steber, ki se proti vrhu razširi, stoji na tlakovani ploščadi, pod katero je grobnica štirih padlih partizanov.

Spomenik je bil postavljen leta 1965.
Grobnica stoji v severovzhodnem delu pokopališča, ki se nahaja okoli cerkve sv. Lovrenca.
VELIKI GABER – Grobišče NOB s spomenikom

Lokacija: Slovenija; Veliki Gaber
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na grobišču stoji spomenik - kamnita plošča, izklesana v obliki knjige, s posvetilom 68 padlim med letoma 1941 in 1945. Skupno grobišče s spomenikom je bilo urejeno leta 1964 in leži na robu gozda, na vzpetini vzhodno od Velikega Gabra. Z avtomobilom se lahko pripeljete do hiše Veliki Gaber 95.