sobota, 30. september 2017

DOLENJA VAS - Spominsko obeležje partizanskim akcijam v letu 1943

Lokacija: Slovenija; Dolenja vas, Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko obeležje ob osrednjem spomeniku na Bukovškem polju je posvečeno trem partizanskim akcijam v letu 1943 na tem območju. Odkrili so ga leta 1988.
 
Napis na obeležju:

NA TEM PROSTORU JE: - SELŠKI BATALJON GORENJSKEGA ODREDA NOV
IN POS 9. 7. 1943 NAPADEL IN RAZBIL DVA
TOVORNJAKA NEMŠKIH POLICISTOV;
- 7. SNOUB FRANCETA PREŠERNA, TAKRAT KOT
VIII. UDARNA PROLETARSKA BRIGADA, 14. 7.
1943 V SVOJI PRVI BORBI USPEŠNO NAPADLA
NEMŠKE POLICISTE, KI SO USTRELILI 19
TALCEV, PADLA STA DVA NJENA BORCA;
- LOŠKA ČETA GORENJSKEGA BATALJONA 12. 10.
1943 NAPADLA IN UNIČILA POLICIJSKI AVTO.

1986 KS SELCA

9. julija 1943 je Selški bataljon Gorenjskega odreda v zasedi na Bukovškem polju pod Dolenjo vasjo napadel dva kamiona nemških vojakov in jih sedem ubil, 48 pa je bilo ranjenih.

Nemci so 14. julija 1943 na to mesto pripeljali dvajset talcev, jih devetnajst ustrelili, eden pa se je onesvestil ob čakanju na smrtni strel. Streljanje sta hotela preprečiti dva bataljona novoustanovljene Prešernove brigade, a so žal prišli prepozno. V spopadu z nemškima zasedama so ubili 16 nemških vojakov, partizani pa so imeli dva mrtva.

6. oktobra 1943 je Loška četa Gorenjskega bataljona napadla kolono nemških vojakov pri Selcih, padla sta dva nemška vojaka, trije so bili ranjeni. Naslednjo noč je Loška četa pri Dolenji vasi požgala še nekaj telefonskih drogov.
nedelja, 24. september 2017

SELCA – Spominski plošči padlim v prvi svetovni vojni

SELCA – Spominski plošči padlim v prvi svetovni vojni
Lokacija: Slovenija; Selca
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominski plošči padlim v prvi svetovni vojni sta pritrjeni na pokopališko kapelico, ki stoji na sredini pokopališča.


sobota, 23. september 2017

četrtek, 21. september 2017

SELCA - Skupni grob borcev NOB

Lokacija: Slovenija; Selca
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na grobu, v katerem je pokopanih pet borcev, padlih v letih 1944-1945 v bližnji okolici, stoji granitna piramida (postavljena leta 1970) z vzidano pravokotno granitno ploščo, na kateri je vklesano posvetilo.

Grob leži v jugozahodnem delu pokopališča.
 

 

torek, 19. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlim v NOB na Češnjici

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1971) je posvečena padlim v NOB s Češnjice in Studenega.

Plošča je vzidana ob vhodu v kinodvorano v zadružnem domu, Češnjica 54.
 


 

ponedeljek, 18. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlima prvoborcema na Češnjici

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1964) je posvečena prvoborcema Jožetu Golobu in Antonu Šifrarju, ki sta bila septembra 1942 ubita pred hišo.

Plošča je vzidana na južni fasadi stavbe Češnjica 16.
 

 

nedelja, 17. september 2017

ŽELEZNIKI - Grob padlih partizanov na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Skupni grob enaindvajsetih partizanov s kamnito ploščo na nizkem podstavku, na kateri so vklesana imena padlih. Plošča je bila postavljena 1982.

Skupni grob padlih borcev s spominsko ploščo je na pokopališču na Trnju, ob zahodnem pokopališkem zidu.
  

petek, 15. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominska plošča padlim med NOB na Trnju

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončna bronasta plošča z reliefnim posvetilom in imeni padlih je posvečena med NOB padlim borcem in talcem iz krajevne skupnosti Železniki.

Plošča je pritrjena na obcestni fasadi stavbe krajevne skupnosti in kulturnega doma, Trnje 39.
 
 
 

petek, 8. september 2017

ŽELEZNIKI - Spomenik padlim med NOB na Trnju

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik, kamnit kvader (155 x 325 x 100 cm) s stopnjevanim podstavkom. Na osnovnih ploskvah so v nizkem reliefu figure borcev in žrtev vojne, na stranskih so imena 62. padlih.
Avtor spomenika, odkritega 1964, je kipar Milan Batista; klesar B. Sajovic.
Spomenik stoji na Trnju, pred župnijsko cerkvijo.

 
 

sreda, 6. september 2017

ŽELEZNIKI - Spominski kamen pionirskemu odredu Ratitovec

Lokacija: Slovenija; Železniki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V naravni piramidalni skali iz hotaveljskega kamna je vdolbena zglajena pravokotna napisna ploskev.

Spominski kamen, odkrit leta 1961, je posvečen pionirskemu odredu Ratitovec, ustanovljenemu spomladi 1944 v Železnikih. Stoji na pred osnovno šolo Železniki, Otoki 13.
  

petek, 1. september 2017

DOLENJI NOVAKI - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Dolenji Novaki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na zidan podstavek iz obdelanega kamna sta postavljena napisna plošča in oporni stebrič. Na plošči so vklesana imena padlih.

Spomenik je bil postavljen je bil 15.5.1960, ob glavni cesti, severno od cerkve.