torek, 31. maj 2016

BERIČEVO - Spominsko znamenje padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Beričevo
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Nad manjšo pravokotno površino, prekrito s tonalitno ploščo, stoji nagrobnik z zaključkom v obliki Triglava in z napisno ploščo, na kateri so vklesana imena treh padlih borcev.

Kenotaf je bil urejen leta 1957, stoji pa ob jugozahodnem pokopališkem zidu.
ponedeljek, 30. maj 2016

BERIČEVO - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Beričevo
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Pokončna pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1980) je posvečena enajstim, v NOB padlim krajanom Beričevega.

Plošča je vzidana na vzhodni fasadi Gasilskega doma.
 

 

sobota, 28. maj 2016

SVETA TROJICA PRI DOMŽALAH - Spomenik žrtvam sestreljenega bombnika

Lokacija: Slovenija; Sveta Trojica pri Domžalah
Avtor: kipar T. Demšar
Opis: Tristrani obelisk, omejen z robnikom iz treh kamnov, ki sestavljajo krog. Spomenik simbolizira ostanek zavezniškega letala B 24, ki so ga Nemci 2.4.1944 sestrelili na območju sv. Trojice in Konfina.
Postavljen je bil 1994, južno od hriba Vrh Trojice, na robu Strme rebri, med počitniškima hišicama Sveta Trojica 61a in 59.
 


 

petek, 27. maj 2016

PODLIPOGLAV - Spominsko znamenje na Molniku

Lokacija: Slovenija; Podlipoglav
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Znamenje stoji v gozdu na vrhu Molnika. Postavljeno je bilo leta 1976 v spomin na padlega komisarja čete, komandirja voda in dveh borcev.

V gozd se zavije pri objektu Podlipoglav 34. Pot je označena, ob njej pa boste videli še spominsko znamenje stražarskemu mestu.
 

 

DOB – Vojna za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Dob (občina Domžale)
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spomenik stoji v parku, ob glavni cesti, ki vodi skozi naselje.četrtek, 26. maj 2016

LAZE PRI DOMŽALAH - Spomenik zmagi Kamniškega bataljona

Lokacija: Slovenija; Laze pri Domžalah
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Kamniti spomenik je postavljen v spomin na zmagovito akcijo čete Kamniškega bataljona nad nemškim okupatorjem 7. avgusta 1941.

Stoji jugozahodno pod hribom Hrastovec, zahodno od vasi Brezovica pri Dobu, ob Poti revolucionarnih tradicij. 

Še oznake poti.


 

sreda, 25. maj 2016

GORJUŠA - Spomenik imenovanju ceste

Lokacija: Slovenija; Gorjuša
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Granitna obdelana skala z zglajeno ploskvijo in vklesanim posvetilom poimenovanju ceste Cesta borcev in aktivistov OF 1980, v spomin na skupni boj za svobodo. Odlok o imenovanju je sprejela skupščina občine Domžale.

Spomenik stoji južno od križišča cest Dob-Krumperk-Brezje pri Dobu, severozahodno od Gorjuše.
 

 

GORJUŠA - Spominska plošča Leopoldu in Francu Mišu

Lokacija: Slovenija; Gorjuša
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Temna marmornata plošča na hiši, kjer sta se rodila in živela Leopold in Franc Miš, aktivista OF, ustreljena kot talca 14.11.1941 v Dragi pri Begunjah.

Ploščo je odkrila ZZB NOV Domžale 28.8.1963, pritrjena je na jugovzhodni fasadi hiše Gorjuša 8.
 

 

torek, 24. maj 2016

DRAGOMELJ - Spomenik narodni herojinji Rezki Dragarjevi

Lokacija: Slovenija; Dragomelj
Avtor: kipar Stane Kolenc
Opis: Bronasti doprsni kip narodne herojke Terezije Dragar, ki jo je 16.10.1941 ustrelil nemški okupator, na pogorišču žage, na Lancovem pri Radovljici.

Spomenik je bil odkrit 27.9.1970 in stoji pri vhodu osnovne šole Dragomelj, Dragomelj 180.
  

ponedeljek, 23. maj 2016

PODLIPOGLAV - Spominska hiša NOB

Lokacija: Slovenija; Podlipoglav (Podlipoglav 19)
Avtor: Relief nad vhodom - arhitekt Marko Šlajmer in kipar Frančišek Smerdu
Opis: Na hiši s spominsko zbirko (urejeni 1959) je pritrjenih 10 plošč, ki naštevajo pomembnejše dogodke iz NOB v Podlipoglavu in okolici.
Relief nad vhodom prikazuje partizane in aktiviste.

Hiša stoji v središču naselja, ob odcepu ceste proti Šentpavlu.
  

LJUBLJANA – Sostro – Spominski plošči NOB

Lokacija: Slovenija; Ljubljana
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spominski plošči sta pritrjeni na cestno fasado objekta Kmetijske zadruge Dobrunje - cesta II. grupe odredov 43.

Ena je posvečena narodnemu heroju Jožetu Moškriču – Cirilu.

Druga je posvečena narodnemu heroju Tonetu Trtniku Tomažu.
 


 

 

četrtek, 19. maj 2016

DOLENJE PRI ROVAH - Spomenik žrtvam nacističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Dolenje pri Rovah
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Trikotni marmornati steber z vgrajeno marmornato ploščo z imeni devetih vaščanov in dveh kurirjev, padlih 10.1.1944 kot žrtve nasilja nemškega okupatorja.

Spomenik je bil odkrit 22.7.1957 in stoji na vzpetini južno od vasi Dolenje.
  

ROVA – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Rova
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Spomenik stoji na pokopališču, v bližini cerkvi svete Katarine. 

sreda, 18. maj 2016

ROVA - Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Rova
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Kamnita plošča z vklesanimi imeni devetih padlih in sedmih pogrešanih vojakov v I. svetovni vojni (1914 - 1918). Postavili so jo svojci in rojaki padlih in pogrešanih vojakov leta 1924.

Vzidana na objekt, pri cerkvi svete Katarine na pokopališču.
 

 

ROVA - Grobišče narodnih mučencev

Lokacija: Slovenija; Rova
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Nagrobna plošča z vklesanimi imeni članov Kosmatinove in Strgarjeve družine, ki jih je nemški okupator ustrelil v Dolenjah. Na nagrobniku je kamnit križ s kovano trnovo krono.

Grobišče je bilo urejeno leta 1957, leži v jugovzhodnem delu pokopališča, ob cerkvi svete Katarine, na robu vasi. 

torek, 17. maj 2016

RADOMLJE - Spominska plošča padlim borcem, delavcem opekarne

Lokacija: Slovenija; Radomlje
Avtor: Ni podatkov.
Opis: Svetla marmornata plošča na nekdanji Šrajevi opekarni, v kateri je delovala prva partizanska tiskarna za kamniško okrožje. Vklesana so imena štirih delavcev opekarne, padlih v NOB. Odkrita 5. avgusta 1956.

Spominska plošča je pritrjena na vzhodni fasadi vratarnice - Opekarniška 16.