ponedeljek, 25. september 2023

RIBNO - Spomenik partizanu Jakobu Koselju iz Bodešč

Lokacija: Slovenija; Ribno
Avtor: arhitekt Janez Ravnik
Opis: Naravna neobdelana skala z vklesanimi podatki 2. 2. 1945 padlega člana pokrajinske gospodarske komisije in borca Prešernove brigade Jakoba Koselja. Odkrila ga je ZB NOV Ribno 1959.

Spomenik stoji na klancu, ob Savski cesti. V bližini je hiša na naslovu Savska cesta 68.sreda, 20. september 2023

RIBNO - Spomenik padlim borcem in talcem v NOB

Lokacija: Slovenija; Ribno
Avtor: arhitekt Jože Plečnik
Opis: Spomenik v obliki stiliziranega znamenja, ki prehaja v obris Triglava, z nišo z reliefom borca in vklesanimi imeni 49 padlih borcev in talcev med NOB. Postavila ZB NOV Ribno 1947.

Spomenik stoji na krajevnem pokopališču v Ribnem.

torek, 19. september 2023

KORITNO PRI BLEDU - Spomenik Jožetu Valantu in Antonu Pihlerju

Lokacija: Slovenija; Koritno pri Bledu
Avtor: Ni podatka
Opis: Naravna neobdelana skala z vklesanimi podatki Jožeta Valanta iz Ribnega in Antona Pihlerja iz Litije, padlima ob napadu Prešernove brigade na nemške priseljence na Kostnem. Odkrita 22. 7. 1959.

Spomenik stoji vzhodno ob cesti, v južnem delu vasi.ponedeljek, 18. september 2023

KORITNO PRI BLEDU - Spominska plošča narodnemu heroju Jakobu Bernardu

Lokacija: Slovenija; Koritno pri Bledu (Koritno 31)
Avtor: Ni podatka
Opis: Marmornata plošča na rojstni hiši narodnega heroja Jakoba Bernarda, padlega 8. 2. 1942 v boju z okupatorjem na Stirpniku nad Železniki. Postavila ZZB NOV Bled 1955.

Spominska plošča je pritrjena med oknoma na obcestni, jugozahodni fasadi.


petek, 15. september 2023

LANCOVO - Spominska plošča padlim in žrtvam v NOB

Lokacija: Slovenija; Lancovo
Avtor: Ni podatka
Opis: Marmornata spominska plošča je posvečena enaindvajsetim padlim borcem in šestim žrtvam taborišč med drugo svetovno vojno iz Lancovega in okoliških vasi. Spominsko ploščo je odkrila 1954 Zveza borcev NOB Lancovo.

Spominska plošča je vzidana v severni del zahodne fasade Zadružnega doma, Lancovo 30.četrtek, 14. september 2023

LANCOVO - Spominsko znamenje talcem pri Remčevi žagi

Lokacija: Slovenija; Lancovo
Avtor: Ni podatka
Opis: V betonski okvir vgrajena spominska plošča z imeni petnajstih talcev, pripeljanih iz begunjskih zaporov in ustreljenih 17. 10. 1941 na tem mestu. Spominsko znamenje je 1951 postavila Zveza borcev NOB Lancovo.

Spominsko znamenje stoji nad desnim bregom reke Save, jugozahodno ob cesti Lancovo - Bodešče, nasproti nekdanje Remčeve žage, Lancovo 5.sreda, 13. september 2023

RADOVLJICA - Doprsni kip narodnega heroja Antona Dežmana

Lokacija: Slovenija; Radovljica
Avtor: kipar Jaka Torkar
Opis: Bronast doprsni kip narodnega heroja Antona Dežmana - Tončka, (1920-1977), na kamnitem podstavku iz istrskega kamna. Doprsje je 1979 postavila V.P. 1081 (vojna pošta).
Spomenik stoji na zelenici med stavbama Ljubljanska cesta 55 in 56 (nekdanja vojašnica graničarjev, oziroma današnja tiskarna in knjigoveznica), na skrajnem jugovzhodnem koncu Radovljice.torek, 12. september 2023

RADOVLJICA - Spomenik Ivanu Hribovšku

Lokacija: Slovenija; Radovljica
Avtor: Glej opis.
Opis: Bronasta skulptura doprsja na kvadrastem podstavku, posvečena slovenskemu pesniku Ivanu Hribovšku (1923-1945), zaradi domobranstva ubitemu v Teharjah. Avtor 1995 odkrite skulpture je kipar Stane Kolman.

Spomenik stoji na Linhartovem trgu v Radovljici, jugozahodno pred župnijsko cerkvijo, v severovzhodnem vogalnem zamiku župnišča.
 

Vir: heritage - http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=27914četrtek, 7. september 2023

RADOVLJICA - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF

Lokacija: Slovenija; Radovljica
Avtor: Ni podatka
Opis: Plošča je pritrjena na zid , ob katerega je naslonjena tržnica pred hotelom Grajski dvor (Kranjska cesta 2). V bližini je grajski park s spomenikom NOB.


sreda, 6. september 2023

RADOVLJICA - Spominska plošča prvemu srečanju s partizani

Lokacija: Slovenija; Radovljica (Gorenjska cesta 2)
Avtor: Ni podatka
Opis: Na fasadi stavbe je bila 1955 vzidana spominska plošča v spomin na prvo srečanje prebivalcev Radovljice z borci Kokrškega odreda, dne 9.5.1945.
Plošča je vzidana v fasado hiše, ki stoji pred vhodom v Linhartov trg.


torek, 5. september 2023