torek, 6. december 2022

BOHINJSKA BISTRICA - Godčeva hiša – Muzej Tomaža Godca

Lokacija: Slovenija; Bohinjska Bistrica; Zoisova 15

Avtor: Ni podatka.

Opis: V Muzeju Tomaža Godca lahko spoznate 3000 let bohinjske zgodovine. V njem je več stalnih razstav. Jaz sem največ pozornosti namenil obdobju dveh svetovnih vojn.
ponedeljek, 5. december 2022

NOMENJ - Rojstna hiša Jožeta Ažmana

Lokacija: Slovenija; Nomenj - Nomenj 19.

Avtor: Ni podatka.

Opis: Rojstna hiša Jožeta Ažmana (1888 - 1941), prvoborca in predvojnega komunista, delegata 5. državne konference KPJ, ki je padel 8. 8. 1941 v nemški zasedi na Gorečici pri Nomnju.
Spominska plošča iz 1969 je bila leta 1990 ukradena.
Hiša stoji sredi vasi, južno od ceste skozi vas.

petek, 2. december 2022

NOMENJ - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Nomenj

Avtor: Glej opis.

Opis: Kamnit obelisk z reliefom partizanskega boja in vklesanimi podatki 18 domačinov borcev in žrtev fašističnega nasilja v NOB. Delo kiparke Vladimire Bratuž Furlan in Kamnoseštva Ljubljana. 
Spomenik je bil odkrit 18.12.1955 in stoji severno ob križišču cest Log-Nomenj in Nomenj-železniška postaja, zahodno od vasi.

četrtek, 1. december 2022

BITNJE V BOHINJU - Spomenik talcem

Lokacija: Slovenija; Bitnje v Bohinju

Avtor: Glej opis.

Opis: Obelisk z vklesanim posvetilnim verzom Mateja Bora in imeni 9 talcev, ki so jih 13.5.1943 pripeljali iz begunjskih zaporov in ustrelili. Spomenik je delo kamnoseka Franca Lagonderja, odkrit je bil 4.7.1957.
Spomenik stoji ob vaški cesti, nasproti hiše Bitnje 4, v osrednjem delu Bitenj v Bohinju.sreda, 30. november 2022

JEREKA - Spominska plošča padlim vaščanom v NOB

Lokacija: Slovenija; Jereka

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča 11 vaščanom, padlim v letih 1941-1945. Ploščo je izdelal kamnosek Jože Žmitek, odkrita je bila 22. 7. 1956.
Plošča je pritrjena na hišo Jereka 34, ki stoji ob cesti v osrednjem delu naselja.


torek, 29. november 2022

KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominska plošča OF

Lokacija: Slovenija; Koprivnik v Bohinju

Avtor: Ni podatka.

Opis: Kovinska spominska plošča je posvečena okrajnim komitejem in odborom, ki so delovali v gozdovih nad Koprivnikom v času NOB od 1943 do osvoboditve. Plošča je bila odkrita 4.10.1987.

Plošča je pritrjena na zahodnem vogalu južne, vhodne fasade hiše Koprivnik v Bohinju 5.


ponedeljek, 28. november 2022

KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Koprivnik v Bohinju

Avtor: Glej opis.

Opis: Na iz kamna obzidani površini je postavljena kamnita pokončna naravna forma z zglajeno fronto (obdelal kamnosek Franc Lagonder), na kateri je kovinska plošča z imeni desetih domačinov, padlih med drugo svetovno vojno. Spomenik je bil odkrit 1969.

Spominsko znamenje je ob cesti v jugovzhodnem delu Koprivnika v Bohinju, pri pokopališču s cerkvijo sv. Križa.


sreda, 23. november 2022

GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Staretu-Stanetu

Lokacija: Slovenija; Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča na naravni skali, posvečena kurirju postaje G - 4 Janezu Staretu - Stanetu, ki je na tem mestu 4.3.1944 padel kot žrtev nemške zasede. Plošča je bila odkrita 1960, delo je izvedel kamnosek Franc Logonder.

Spominsko znamenje je pri hiši Gorjuše 13 (pri Kocjanu), v južnem delu Spodnjih Gorjuš.torek, 22. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča kurirski postaji G-4

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča relejni kurirski postaji G - 4 z 19. kurirji, ustanovljeni julija 1943 v sklopu 2. gorenjske relejne linije. Ploščo je izdelal kamnosek Andrej Mravlje, odkrita je bila 10.5.1981.

Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi gasilskega doma, Gorjuše 36a, v osrednjem delu Zgornjih Gorjuš.


ponedeljek, 21. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča tečaju voditeljev SKOJ-a

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Ni podatka.

Opis: Spominska plošča tečaju voditeljev SKOJ-a za jeseniško okrožje jeseni 1944 je bila odkrita 3.10.1954, ob 35. letnici SKOJ-a.

V osrednjem delu vasi Zgornje Gorjuše, na stavbi nekdanje šole, sedaj trgovine, Gorjuše 36, je v levem vogalu vzhodne fasade pritrjena plošča.


četrtek, 17. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominsko znamenje žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča na naravni skali s posvetilom 16. domačinom, žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941 - 1945, delo kamnoseka Franca Lagonderja, odkrita 12.10.1969.

Spominsko znamenje stoji ob lokalni cesti proti Pokljuki, na jugovzhodnem robu vasi.
Leta 2017 je bila plošča poškodovana.