četrtek, 17. september 2020

PREDOSLJE - Grobišče padlih borcev med NOB

Lokacija: Slovenija; Predoslje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Grobišče padlih borcev domačinov iz Predoselj, Britofa in Orehovelj med NOB je urejeno na pokopališču.

Pokopališče je vzhodno in severno ob cerkvi svetega Siksta, na severnem robu Predoselj. Grobišče borcev NOB je v vzhodnem delu starega dela pokopališča.
sreda, 16. september 2020

PREDOSLJE - Spominska plošča povojnim žrtvam in Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Predoslje

Avtor: Ni podatka.

Opis: Granitna plošča z sedeminštiridesetimi imeni žrtev pobojev po drugi svetovni vojni iz Suhe, Britofa, Orehovelj, Predoselj, Ilovke in Tatinca. Odkrita 1997.

Spominska plošča je pritrjena na zahodnem delu južne fasade cerkve sv. Siksta, pod spominsko ploščo padlim v prvi svetovni vojni.


petek, 11. september 2020

BRITOF - Spominska plošča padlim gasilcem

Lokacija: Slovenija; Britof

Avtor: Glej opis.

Opis: Bronasta plošča z imeni petih borcev in dveh talcev, članov gasilskega društva, padlih med NOB. Avtor plošče je slikar Marijan Belec, 1954. Odkrila ZB NOV Britof.

Spominska plošča je pritrjena na severovzhodni fasadi gasilskega doma, Britof 316.petek, 4. september 2020

RIŽANA - Spominsko znamenje v Bertoših

Lokacija: Slovenija; Rižana

Avtor: kipar Jože Pohlen.

Opis: Spomenik v obliki štirioglatega zidanega stebra med ruševinami označuje kraj ustanovnega sestanka OK KPS in delovanja Južnoprimorske tehnike Naš dom. Na vrhu sta reliefa (srp in kladivo, peterokraka zvezda), na sredini napis.

Spominsko znamenje postavljeno 1968, stoji v zapuščenem zaselku Bertoši, severno od ceste Dekani-Rižana in severozahodno od vasi Cepki in Rižane.