nedelja, 30. november 2014

ČRNSKE MEJE – Spomenik NOB

Lokacija: Tišina – Črnske meje
Avtor: ni podatka.
Opis: Ob glavni cesti za Mursko Soboto, v občini Tišina, je v »Črnskih mejah« postavljen spomenik v obliki Triglava, na mestu, kjer so madžarski orožniki pod vodstvom vojnega zločinca Jozsefa Sardy-ja 31. marca 1945 ustrelili sedem talcev in enega partizana. To je bilo prvo in zadnje streljanje talcev v Prekmurju.

Spomenik je bil odkrit ob desetletnici, leta 1955.

vir: www.tisina.si

 
 

sobota, 29. november 2014

GORNJA RADGONA - Grob padlih v drugi svetovni vojni

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na radgonskem pokopališču so v skupnem grobu pokopani jugoslovanski, ruski in bolgarski vojaki. Padli so v letih 1941-1945 pri osvobajanju radgonskega območja.

Grob leži na jugozahodnem delu mestnega pokopališča, neposredno ob osrednji sprehajalni stezi.

GORNJA RADGONA - Grob Maistrovih borcev

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na radgonskem pokopališču so v skupnem grobu pokopani Maistrovi borci 1918/19. Na grobu stoji kamnit nagrobnik s posvetilom padlim.

Grob z nagrobnikom leži na pokopališču v Gornji Radgoni, ob veliki pokopališki veži.
 

petek, 28. november 2014

GORNJA RADGONA – Spominska plošča Janezu Svetini

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na fasado hiše Partizanska 14 (v bližini spomenika NOB na Trgu svobode), je od leta 1992 pritrjena kamnita plošča v spomin Janezu Svetini, slovenskemu popotniku in psihologu (26. december 1941, Rečica pri Bledu - 28. junij 1991, Gornja Radgona), ki je padel na tem mestu - bil je prva civilna žrtev slovenske osamosvojitvene vojne.

Takratna JLA pod poveljstvom polkovnika Berislava Popova je namreč v Gornji Radgoni, Radencih in Hrastju - Moti iz lahkega in težkega orožja napadla prebivalstvo in obstreljevala stanovanjske hiše, pri čemer je pod streli oklepnika JLA ob 11:38 omahnil in umrl Janez Svetina. 

Franc Balantič, obveščevalec TO, je videl, kako je pod streli iz oklepnika JLA umrl Janez Svetina: "Odmaknil se je iz gruče, ki je opazovala napredovanje jugoslovanske kolone. Stopil je na ulico in dvignil fotoaparat, ko so ga pokosili rafali iz mitraljeza."četrtek, 27. november 2014

GORNJA RADGONA – Most prijateljstva

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Stari leseni most so februarja leta 1929 uničile nakopičene gmote ledu in tovorni promet na tej lokaciji je bil pretrgan. Potniški promet so opravljali čolnarji, pontonirji obeh strani pa so se trudili vzpostaviti začasen most vendar brez uspeha. Obe državi skupaj sta nato zgradili armirano betonski most z rebrasto ploščo na dveh stebrih s skupno dolžino 85 m in širino 8 m (5,5 m vozišča, po 1,25 m široka obojestranska hodnika).


Svečana otvoritev mostu je bila 9. februarja leta 1930 in sta se ga udeležila z jugoslovanske strani ban Dravske banovine v Ljubljani ing. Sernec, z avstrijske pa zvezni kancler dr. Schober.
 

Prvi betonski most na reki Muri so porušili nemški vojaki pri svojem umiku leta 1945, angleška vojska pa je leta 1952 postavila pomožni most sistema Bailey. Tega je zamenjal nov, 111 m dolg in 13 m širok, betonski most, ki sta ga dne 12.10.1969 svečano otvorila jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito in avstrijski predsednik Franz Jonas.

V letu 2009 sta na podlagi medsebojnega sporazuma Republika Slovenija in Republika Avstrija, Dežela Štajerska izvedli sanacijo mostu čez Muro. Arhitekturna zasnova mostu s posebno oblikovano ograjo ter razglednimi počivališči je razširila osnovno funkcijo mostu in s tem obema krajema dodala novo turistično vrednost in prepoznavnost.

povzeto po: TIC Gornja Radgona

 

GORNJA RADGONA – Vojna za Slovenijo (pri mostu prijateljstva)

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: V neposredni bližini Mosta prijateljstva je na manjšem trgu ob izteku Kerenčičeve in Lackove ulice v spominsko obeležje oblikovana protitankovska ovira, ki spominja na dogodke desetdnevne vojne za Slovenijo. Obeležje je bilo postavljeno 26. junija 2006.

27. junija 1991 je iz Varaždina proti Gornji Radgoni krenila jugoslovanska narodna vojska z nalogo zasesti gornjeradgonski mejni prehod. Naslednjega dne je bil mejni prehod zaseden. Končno premirje je bilo sklenjeno 3. julija ob 13. uri. Enota jugoslovanske vojske se je naslednji dan umaknila iz mesta. 

sreda, 26. november 2014

GORNJA RADGONA – Špital

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Nadstropna 3 x 6 osna stavba s strmo streho ima v pritličju apsidalni prizidek. Stavba je iz 1614, v osnovi še iz 14. stol (1363). Leta 1764 je bila predelana v baročnem duhu, 2006 pa obnovljena.

Stavba stoji pod cerkvijo sv. Petra, v nepozidani okolici, na naslovu Maistrov trg 3.

V njej je muzejska zbirka oblikovana iz predmetov in dokumentov, ki so jih zbrali lokalni zbiralci na širšem območju Gornje Radgone. Dodano jim je bilo arheološko gradivo, ki ga je z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na grajskem hribu pridobil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, ter gradivo, ki ga je z načrtnim raziskovanjem zbral muzej. V zbirki so arheološki, etnološki, umetniški in drugi kulturno-zgodovinski predmeti, dokumenti in pričevanja, ki izvirajo iz krajev zahodnega dela štajerskega Pomurja ali se kakorkoli navezujejo na njihovo zgodovino in zgodovino ljudi, ki so ga naseljevali od prazgodovine do danes. Zbirka je del stalne zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Izjemno podstrešje radgonskega Špitala je po sanaciji zelo dobro prezentirano in kaže vrsto pomembnih gradbenih elementov ter s tem stavbno zgodovino objekta. Obiskovalcem smo želeli omogočiti ogled podstrešja in vanj vključiti tudi del muzejske vsebine.  Na podstrešju, ki smo ga spremenili v odprti muzejski depo, si je možno ogledati tisti del muzejske zbirke, ki ni razstavljen na stalni razstavi, ker vsebinsko ni mogel biti vključen ali pa je manj kvaliteten. Vendar je to muzejsko gradivo, ki v celoti izhaja iz zahodnega štajerskega dela Pomurja in dopolnjuje vedenje o kulturni – predvsem etnološki - podobi tega prostora.

Vir: Spletna stran pomurskega muzeja
 

 

torek, 25. november 2014

GORNJA RADGONA – Spominski park »Nikoli več«

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Glej opis.
Opis: 3. junija 2001 so pod hribom cerkve sv. Petra na Maistrovem trgu postavili obeležje v spomin na deseto obletnico vojne za samostojnost Slovenije.

Na podstavku stoji plošča z napisom »Nikoli več« v treh jezikih. Devet kromiranih pokončnih cevi s kapiteli predstavlja devet slovenskih dreves (vsako pokrivalo ima svojo obliko), kakor si jih je zamislil akademski kipar Mirko Bratuša.
Del parka so tudi topovske cevi, ki so bile zasežene jugoslovanski vojski in so prepuščene času, da jih bo uničil. Kakor bodo izginile cevi, naj bi izginila vojna in vojskovanje. Zanimiv detajl v skulpturi iz topovskih cevi je bronast pehar s hruškami.
povzeto po: TIC Gornja Radgona
  
 
 
 
 

ponedeljek, 24. november 2014

GORNJA RADGONA – Svetilnik miru

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Glej opis.
Opis: Ob cerkvi Sv. Petra v Gornji Radgoni so postavili spomenik - svetilnik v spomin padlim žrtvam in Maistrovim borcem iz I. svetovne vojne. Načrt zanj je izdelala skupina arhitektov iz šole Jožeta Plečnika po osnutku Simona Kregarja iz Ljubljane. Umetniško delo je bilo iz brušenega pohorskega granita, visoko 6,5 m. V sredini spomenika se je dvigal 4 m visok steber z bogatim kapitelom iz belega dalmatinskega marmorja. Simbolična zamisel spomenika je bila "Svetilnik miru", ki so ga odkrili 2.6.1940 In je nosil napis "Svetilnik - spomenik padlim žrtvam in Maistrovim borcem v Gornji Radgoni". V betonski podstavek spomenika so vzidali listino, ki jo je spisal Korl Mavrič, upokojeni šolski upravitelj in najstarejši član posebnega odbora za postavitev spomenika. Listina je vsebovala zapise dogodkov ustreljenih upornih vojakov leta 1918 v gornjeradgonski vojašnici in delovanje Maistrovih borcev v Gornji Radgoni. Žal so spomenik že v aprilu 1941 razstrelili nemški zavojevalci, ki so prodirali v Jugoslavijo in zasedali naše ozemlje. Domačini so po letu 1945 sestavili ostanke, leta 2004 pa je bil obnovljen.

povzeto po: TIC Gornja Radgona

GORNJA RADGONA – Nemi zvon

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na ploščadi pred cerkvijo Sv. Petra in staro šolo v Gornji Radgoni, v bližini spominskega parka »Nikoli več«, stoji peti - nemi zvon, sestavljen iz ostankov kritine zvonika, ki ga je uničila granata jugoslovanske vojske 2. 7. 1991, v času vojne za Slovenijo. 


 

nedelja, 23. november 2014

GORNJA RADGONA – Spominska plošča Jakobu Vreči - Tomiksu

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča na fasadi stare šole v Gornji Radgoni je posvečena spominu na prvoborca Jakoba Vrečo – Tomiksa, ki je bil ustreljen kot talec, v Mariboru 15. novembra 1941. 


Tomiks se je skupaj s Frančkom Pintaričem – oba sta v zgodovinskih zapisih navedena kot prva partizana v Prlekiji - 20. 10. 1941 uspešno izognil aretaciji, a bil 15. 11. 1941 ustreljen v Mariboru kot prvi talec z radgonskega območja.

Stara šola se nahaja v neposredni bližini cerkve Sv. Petra. V bližini je nemi zvon.

povzeto po: Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju: Prlekija v uporu proti nemški okupaciji 1941–1945
GORNJA RADGONA - Spomenik NOB

Lokacija: Gornja Radgona
Avtor: Glej opis.
Opis: Približno dvajset metrov visok spomenik iz sivega idrijskega granita, izdelan po načrtih arhitekta Milana Černigoja, je bil odkrit 15. oktobra 1961.

Spomenik stoji v strogem mestnem jedru, na Trgu svobode, zraven semaforiziranega križišča, nasproti avtobusne postaje.
 
Napis na spomeniku:
 
NEUKLONLJIVIM KI ŽIVLJENJA SVOJA
SO V BOJU ZA SVOBODO DAROVALI
IN VSEM KI V NAROD SVOJ V NAJTEŽJIH
DNEVIH ZVESTO SO INE NEOMAJNO
VEROVALI
V ZAHVALO DVIGA SE TU SPOMENIK
JUNAŠKIH BORB IN ZMAG GLASNIK