petek, 31. oktober 2014

HORJUL - Spominsko znamenje talcem

Lokacija: Slovenija; Horjul
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončen kvader iz lomljencev, stoječ na nizkem podstavku, ima vzidano pravokotno svetlo kamnito ploščo z vklesanim napisom. Znamenje iz leta 1955 je posvečeno petim talcem, ustreljenim na tem mestu avgusta 1942.

Znamenje stoji v gozdu, v severnem vznožju griča Staje oziroma Čelc. Najbližja hiša je Na Staje 13.
HORJUL - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Horjul
Avtor: arhitekt Stanko Kristl
Opis: Več koten svetel kamnit steber z vklesanim napisom in imeni (odkrit leta 1958) je posvečen padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz krajevne skupnosti Horjul.

Spomenik stoji na ograjeni zelenici sredi naselja, ob odcepu s ceste Dobrova - Šentjošt - Gorenja vas proti cerkvi, nasproti objekta Slovenska cesta 2.


 

HORJUL - Grobišče padlim borcem NOB na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Horjul (Pokopališče v Horjulu)
Avtor: Ni podatka.

Opis: Na dveh, trikotnih stebrih različne višine, so napisana imena padlih in posvetilo. Okolica delno tlakovana, delno posuta s peskom in okvirjena s kamnitim robnikom. Grob krasi še večja vaza z okrasno zasaditvijo.
 

Posvetilo:

SLAVA MRTVIM
PARTIZANOM
KI SO V TEMI
TUJE OKUPACIJE
ŠLI ZA KLICEM
UPORNE DOMOVINE
IN DAROVALI
SVOJO SRĆNO KRI
ZA SVOBODO
SLOVENSKEGA
LJUDSTVA
ZA ZMAGO PRAVICE
ZA LEPŠO
PRIHODNOST
VSEH TEPTANIH
LJUDI
 

HORJUL - Spomenik padlim med prvo svetovno vojno

Lokacija: Slovenija; Horjul
Avtor: Glej opis.
Opis: V obzidju pokopališča je polkrožna niša in v njej relief Pieta kiparja Franceta Kralja. Originalno zasnovo je načrtoval Jože Plečnik.

Spomenik je urejen na sredi SZ ograje, na koncu srednje osi pokopališča.

Leta 1994 preurejen v spomenik zamolčanim žrtvam.

 

 

četrtek, 30. oktober 2014

SAMOTORICA - Spomenik padlim v NOB in grob neznanega ruskega partizana

Lokacija: Slovenija; Samotorica
Avtor spomenika NOB: arhitekt Marko Šlajmer
Opis: Spiralasto zavit steber iz hotaveljskega marmorja z vklesanim napisom in imeni padlih stoji na kraju večkratnega streljanja talcev iz sosednjih krajev. 

Spomenik, postavljen leta 1957, stoji na robu gozda, ob cesti Dobrova-Lučine-Gorenja vas, pod odcepom za Samotorico.


Poleg spomenika je grob neznanega ruskega partizana, označen 1967, s kamnitim blokom.

V juliju 2012 je na uradni obisk v Občino Horjul prišel vojaški, letalski in mornariški ataše veleposlaništva Ruske Federacije, kapitan bojne ladje Mihail Glagazin in njegov namestnik major Anton Momatyuk. Z županom, ki ju je sprejel, so se pogovarjali o postavitvi novega, oziroma obnovi obstoječega spomenika, padlemu neznanemu ruskemu partizanu, katerega so si tudi ogledali.

Sodeč po fotografijah so kasneje postavili nov spomenik.
 


 

SAMOTORICA – Spominske plošče zamolčanim žrtvam na cerkvi sv. Mihaela

Lokacija: Slovenija; Samotorica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Obeležje je sestavljeno iz dveh temnih kamnitih plošč. Na njih so napisana imena zamolčanih žrtev in posvetilo.

Plošči sta pritrjeni na steno cerkve sv. Mihaela, najbližja hiša je na naslovu Samotorica 6.
Postavljeno v tretjem letu samostojne Slovenije. 

SAMOTORICA - Spominska plošča zbirališču partizanov

Lokacija: Slovenija; Samotorica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna svetla kamnita plošča z vklesanim napisom, odkrita 1959, je vzidana na hiši, v kateri bil septembra 1941 partizanski šolski logor, v katerem so se partizani pripravljali na borbo.

Plošča je vzidana na severni fasadi hiše, Samotorica 14.


 


sreda, 29. oktober 2014

ŠENTJOŠT NAD HORJULOM – Spominska kapelica padlim v 1. svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Šentjošt nad Horjulom
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokopališče leži okoli cerkve svetega Jošta. Ima kar nekaj obeležij iz polpretekle zgodovine.

To so:
kovano razpelo - posvečeno žrtvam 2. svetovne vojne (domobranski križ),
spominska kapelica, posvečena žrtvam 1. svetovne vojne in
spominska kapelica posvečena zamolčanim žrtvam

V tej objavi so prikazane fotografije spominske kapelice, posvečene žrtvam 1. svetovne vojne. 

ŠENTJOŠT NAD HORJULOM – Spominska kapelica zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Šentjošt nad Horjulom
Avtor:
Arhitekt Izidor Martinjak
Opis: Pokopališče leži okoli cerkve svetega Jošta. Ima kar nekaj obeležij iz polpretekle zgodovine.


To so:
kovano razpelo - posvečeno žrtvam 2. svetovne vojne (domobranski križ),
spominska kapelica, posvečena žrtvam 1. svetovne vojne in
spominska kapelica posvečena zamolčanim žrtvam.

 V tej objavi so prikazane fotografije spominske kapelice, posvečene zamolčanim žrtvam, postavljene leta 1995.


ŠENTJOŠT NAD HORJULOM – Kovano razpelo

Lokacija: Slovenija; Šentjošt nad Horjulom
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokopališče
leži okoli cerkve svetega Jošta. Ima kar nekaj obeležij iz polpretekle zgodovine.

To so:
kovano razpelo - posvečeno žrtvam 2. svetovne vojne (domobranski križ),
spominska kapelica, posvečena žrtvam 1. svetovne vojne in
spominska kapelica posvečena zamolčanim žrtvam.

V tej objavi so prikazane fotografije domobranskega križa, postavljenega 1.11. 1945. Ne, nisem se zmotil v datumu. Postavile so ga Šentjoške mame, svojim sinovom, ker niso vedele kje so njihova grobišča in to takoj po koncu druge svetovne vojne. Podobnega primera ne poznam.

Še sreča, da fotografiram vse spomenike padlih Slovencev v 20. stoletju. Sicer v Šentjošt ne bi šel. Tu partizanskega spomenika ni.

V Šentjoštu so ponosni na domobrance. Tu je bila 17. julija 1942 ustanovljena prva vaška straža. V časih po osamosvojitveni vojni pa že več let v začetku poletja v vasi, ob kapeli mučencev, pripravijo žalno slovesnost. V programu sodeluje domobranski pevski zbor mož in fantov iz Šentjošta, Rovt, Sv. Treh Kraljev, Polhovega Gradca in Dobrove. 

torek, 28. oktober 2014

TREBIJA – Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Trebija
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na petkotni ploščadi stoji na stopničenem podstavku spomenik padlim borcem NOB iz vasi Trebija blizu Hotavelj. 

V stranice peterokotnega spominskega obeležja iz hotaveljskega marmorja, so vklesana imena padlih ter napis z močnim sporočilom:  

»V viharne čase pokošeni
v rodno grudo položeni
naša kri bila je setev
naj vam da bogato žetev.«


Spomenik se nahaja v neposredni bližini lokala Lucky Luke – Trebija 2, ob glavni cesti skozi Trebijo.