sreda, 31. januar 2018

UKANC - Spominska plošča posvetovanju aktivistov OF

Lokacija: Slovenija; Ukanc
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča posvetu aktivistov OF Jeseniškega okrožja, ki se je vršil od 11. do 14. oktobra 1944, na katerem so se dogovorili o mobilizaciji in pripravi na osvoboditev domovine.

Odkrita 1954 pri vhodu v hotel Zlatorog, Ukanc 64.

ponedeljek, 29. januar 2018

RIBČEV LAZ - Spominsko znamenje boju Jeseniško-bohinjskega odreda

Lokacija: Slovenija; Ribčev Laz
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča na skali v spomin zmagi Jeseniško-bohinjskega odreda nad nemškim okupatorjem 4.4.1945 in preprečitvi požiga Zgornje bohinjske doline.

Spominsko znamenje je bilo odkrito 4.7.1980 in stoji na severnem robu Ribčevega Laza, ob cesti nasproti cerkve sv. Janeza Krstnika.
nedelja, 28. januar 2018

KAMNJE V BOHINJU - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Kamnje v Bohinju
Avtor: Glej opis.
Opis: Bronasta plošča 47. padlim borcem in žrtvam 2. svetovne vojne iz vasi Brod, Savica, Ribčev Laz, Žlan, Kamnje in Polje. Ploščo je izdelala Livarna Železarne Jesenice. Odkrita je bila 23. 9. 1959.

Plošča je pritrjena na zahodnem vogalu južne obcestne fasade gasilskega doma, Kamnje v Bohinju 26a.
sobota, 27. januar 2018

KAMNJE V BOHINJU - Spominska plošča kurirski postaji G-27

Lokacija: Slovenija; Kamnje v Bohinju
Avtor: Glej opis.
Opis: Marmornata plošča, posvečena relejni kurirski postaji G - 27, ustanovljeni julija 1943. Ploščo sta izdelala kamnosek Andrej Mravlje in Marmor Hotavlje. Odkrita 24. 5. 1981.

Pritrjena je na vzhodnem vogalu obcestne fasade gasilskega doma, Kamnje v Bohinju 26a.
četrtek, 11. januar 2018

BLED - Grobišče in spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Bled
Avtor: arhitekt Franc Svetina.
Opis: Pokopališče 86 padlih borcev, talcev in žrtev NOB in marmornati obelisk urejeno leta 1952 in dopolnjeno z nagrobnimi ploščami padlih leta1959.
Pokopališče padlih v NOB leži med starim in novim pokopališčem na Bledu, spomenik stoji pred pokopališčem padlih v NOB.


torek, 9. januar 2018

BLED - Spominska plošča Janku Smoleju

Lokacija: Slovenija; Bled
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna marmornata plošča z imenom Janka Smoleja, padlega v akciji Jeseniško - bohinjskega odreda 18. 3. 1945, pritrjena na naravno skalo.

Odkrila ZB NOV Bled, leta 1979, ob križišču Župančičeve in Kolodvorske ceste, v severozahodnem delu Bleda.nedelja, 7. januar 2018

ŠMARCA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Šmarca
Avtor: Ni podatka.
Opis: Marmornati obelisk, posvečen devetinštiridesetim padlim borcem, talcem in žrtvam fašističnega nasilja iz vasi Šmarca, Homec in Nožic. Odkrit 27.4.1952.
Spomenik je bil prestavljen na novo lokacijo v park 30.10.1977 in obnovljen.

Stoji sredi Šmarce, vzhodno ob Kamniški cesti, južno od trgovine - Kamniška cesta 57.

sobota, 6. januar 2018

PODGORJE PRI KAMNIKU - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Podgorje pri Kamniku
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokopališče leži ob cerkvi sv. Nikolaja. 
Spomenik padlim v prvi svetovni vojni je trikotna vitka kamnita piramida z imeni padlih.
Stoji na najvišji terasi pokopališča, južno od glavnega vhoda v cerkev, nad stopnicami.
četrtek, 4. januar 2018

KAMNIK - Spomenik NOB v parku Fužine

Lokacija: Slovenija; Kamnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Kamnit slop s posvetilom osmim borcem in sedmim talcem iz podjetja Kemična industrija Kamnik, ki so padli v NOB. Spomenik je zasnovala arhitektka Janja Lah. Odkrit je bil 27. aprila 1958.

Spomenik stoji na zelenici v parku pred Fužinami, v severozahodnem delu Kamnika.sreda, 3. januar 2018

torek, 2. januar 2018

KAMNIK - Spominska plošča stavki delavcev Remčeve tovarne

Lokacija: Slovenija; Kamnik
Avtor: Ni podatka.
Opis: Granitna plošča je posvečena stavki delavcev Remčeve tovarne za delavske pravice in zvišanje mezd, ki je potekala od 2. do 31.5.1934. Vodja stavkovnega odbora je bil Tone Šturm. Odkrita 1959, ob 25. letnici stavke.
Granitna plošča je pritrjena na severnem vogalu vzhodne fasade kulturnega doma, prenovljenega v stanovanja, Jakopičeva ulica 11.