ponedeljek, 28. maj 2018

HRUŠEVKA - Grob Pavleta Korošca in grobišče Drolčeve družine

Lokacija: Slovenija; Hruševka
Avtor: Ni podatka.
Opis: Za žičnato ograjo je s križem in nagrobnikoma označeno grobišče Drolčeve družine: očeta, sina in štirih hčera, ki so jih Nemci pobili v bližnjem gozdu 24.12.1944 in grob partizana Pavla Korošca, padlega 19.12.1944. Območje je urejeno 1945 in 1982.

Grobišče je vzhodno ob cesti, na levem bregu potoka Hruševka, jugovzhodno od vasi Hruševka, južno od hiše Hruševka 1A.sobota, 26. maj 2018

LOKE V TUHINJU - Spominska plošča talcem in borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Loke v Tuhinju
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kompozicija štirih marmornatih svetlih plošč, z vklesanimi imeni padlih borcev, talcev in žrtev med NOB. Postavila Zveza borcev NOV Srednja vas 21.9.1966.

Plošče so pritrjene na severovzhodni, obcestni fasadi, osnovne šole, Loke v Tuhinju 7.torek, 22. maj 2018

ZGORNJI TUHINJ - Grobišče borcev NOB na Prevojah

Lokacija: Slovenija; Zgornji Tuhinj
Avtor: Glej opis.
Opis: Grobišče - skupni grob 192 borcev in domačinov, padlih med drugo svetovno vojno. Avtor spomenika je arhitekt Tone Rut, odkrila ga je ZB NOV Kamnik 1952.

Grobišče in spomenik sta na hribu Prevoje, severno od ceste Kamnik - Motnik.

nedelja, 20. maj 2018

ČEŠNJICE V TUHINJU - Spominsko znamenje boju v NOB

Lokacija: Slovenija; Češnjice v Tuhinju
Avtor: Ni podatka.
Opis: Granitna skala z vklesanim napisom, posvečena boju Šlandrove in Zidanškove brigade 16.3.1945 z nemškim okupatorjem. Postavila Zveza borcev Kamnik 1985.

Spominsko znamenje stoji severno ob cesti, ki pelje z glavne ceste skozi Tuhinjsko dolino v vas Češnjice v Tuhinju, prislonjeno pod pobočje.
petek, 18. maj 2018

ČEŠNJICE V TUHINJU - Spomenik zdravniku Petru Držaju in kapetanu Charlesu Fischerju


Lokacija: Slovenija; Češnjice v Tuhinju
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik v NOB padlemu zdravniku Petru Držaju in 17 padlim tovarišem. Omenjeni so še padli zavezniki:

vodja vojne misije ZDA pri IV. Operativni coni kapetan Charles Fischer,

častnika komisije ZDA julius Rosenberg in Ernst Knoth,

častnika britanske komisije major Mathews in poročni Edward Parks.

Spomenik je postavil Klinični center bolnice dr. Petra Držaja, odkrit je bil 4.10.1975, delo akademskega kiparja Janeza Pirnata in stoji severno nad vasjo, ob križišču lokalnih cest in poljske poti.nedelja, 13. maj 2018

GOLICE – Spomenik vojni za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Golice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik stoji ob križišču cest, v bližini bencinskega servisa Petrol, kateri je ob glavni cesti. 


ponedeljek, 7. maj 2018

SPODNJI OKROG PRI MOTNIKU - Spominsko znamenje NOB


Lokacija: Slovenija; Spodnji Okrog pri Motniku
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko znamenje v obliki naravne skale s spominsko ploščo, posvečeno trem partizanom - Slovencem in Poljaku, padlim na tem kraju v boju z nemškim okupatorjem 28.4.1944.
Odkrito je bilo julija 1946 in stoji severno nad vasjo Spodnji Okrog.

nedelja, 6. maj 2018

ŠPITALIČ - Grobišče NOB

Lokacija: Slovenija; Špitalič
Avtor: Ni podatka.
Opis: V vogalu pokopališča je urejeno grobišče NOB z 21 padlimi borci in 14 žrtvami, uredila ZB NOV Motnik 17.5.1953 in grob šestih 23.1.1945 sežganih članov Vrbanetove družine.

Pokopališče leži okoli cerkve sv. Antona Puščavnika v Špitaliču, severno od ceste Kamnik - Motnik.

petek, 4. maj 2018

ŠPITALIČ - Spominska plošča na Vrbanetovi hiši v Novi Rebri


Lokacija: Slovenija; Špitalič
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna spominska plošča, posvečena Vrbanetovi družini in dvema partizanoma, padlim 23.1.1945. Plošča je bila odkrita 12.8.1979.

Plošča je pritrjena na vzhodnem vogalu južne fasade hiše Špitalič 44 v zaselku Nova Reber.