nedelja, 30. september 2012

RAVNE PRI MLINŠAH - Spomenik padlim v zimski ofenzivi januarja 1945

Lokacija: Slovenija; Ravne pri Mlinšah
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Nepravilna štiristrana piramida iz pohorskega granita (postavljena leta 1974), na kateri je na brušeni trapezoidni ploskvi z zaobljenimi ogli vklesan napis. Posvečena je 28 borcem Kamniško - Savinjskega področja.
Spomenik stoji južno od vasi, v bregu nad cesto.


sobota, 29. september 2012

KOLOVRAT - Spomenik žrtvam prve svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Kolovrat
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spomenik sestavljata betonski obelisk v obliki pravokotne prisekane piramide z dvodelno, trapezoidno napisno ploščo, in betonsko podnožje s posvetilom ter stebričkoma za vaze ob strani.
Spomenik stoji v severozahodnem delu pokopališča, ob cerkvi sv. Lovrenca.
KOLOVRAT - Grob sedmih partizanov

Lokacija: Slovenija; Kolovrat
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Grob sedmih partizanov označuje ob pokopališki zid prislonjena večja betonska plošča s pritrjeno pravokotno granitno ploščo z vklesanim napisom.
Grob leži ob vzhodnem zidu pokopališča, levo od vhoda. 

 
Na vse pokopane in tudi padle partizane, pazi Jezus na križu.KOLOVRAT - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Kolovrat
Avtor: Glej opis.
Opis: Pokončna, dvodelna pravokotna plošča iz svetlega kamna z vklesanim napisom in betonskim okvirom (odkrita leta 1955 in obnovljena leta 1988) je posvečena vsem žrtvam NOB iz takratne župnije Kolovrat.
Spominska plošča je vzidana ob jugozahodnem vogalu obcestne fasade gasilskega doma, Kolovrat 20.


petek, 28. september 2012

OREHOVICA PRI IZLAKAH - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Orehovica pri Izlakah
Avtor: Glej opis.
Opis: V spomin na pogorelo vas in v hišah zgorele vaščane, so leta 1956 uredili preprost in prepričljiv spomenik. Arhitekta Anton Bitenc in Miloš Lapajne sta ga zasnovala kot restavrirane ostanke požganih hiš, sredi katerih se dviguje mogočen hrastov steber z vrezanimi ognjenimi zublji katerega je izdelal rezbar Jože Lapuh.
Spomenik žrtvam druge svetovne vojne je postavljen v kompleks restavriranih ostankov Klančišarjeve domačije, v kateri je bilo 18. maja 1944 v znak esesovskega maščevanja zažganih 16 vaščanov Orehovice pri Izlakah.

Popoldne prejšnega dne so namreč borci Šlandrove brigade iz zasede napadli in uničili vozilo pripadnikov vojaške organizacije SS v katerem je bila skupina SS oficirjev.
Pri tem so ubili štiri Nemce, med njimi komandanta izlaške alarmne čete, enega pa so ujeli. Naslednji dan so Nemci svoje mrtve maščevali in pobili 15 vaščanov ter zažgali domačije Drnovškovih, Klančišarjevih in Sopotnikovih.

Spomenik umrlim domačinom stoji na pogorišču Klančišarjeve domačije, slovesno pa so ga odprli 1. julija 1956.
Vsakoletno ob obletnici požiga Orehovice, ki je hkrati krajevni praznik Izlak, ob spomeniku poteka komemorativna slovesnost.
četrtek, 27. september 2012

IZLAKE - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Izlake
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Iz kamnitih kvadrov sestavljen spomenik (odkrit leta 1957) je posvečen petim žrtvam NOB, od katerih so bile tri pokopane na tem mestu. Urejen je bil leta 1957.
Spomenik stoji v parku, jugovzhodno od Osnovne šole Ivana Kavčiča, ki je na naslovu Izlake 4.

IZLAKE - Grob neznanega padlega partizana

Lokacija: Slovenija; Izlake
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Grob neznanega partizana, padlega leta 1944, predstavlja samo nagrobnik - kamnita plošča z vklesanim napisom. Grob je bil urejen leta 1964.
Grob leži na pokopališču ob severni strani cerkvenega prezbiterija.


sreda, 26. september 2012

IZLAKE - Spominska plošča v NOB padlim domačinom

Lokacija: Slovenija; Izlake
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1980) je posvečena v NOB padlim domačinom.
Plošča je pritrjena na steno ob vhodu v zdravstveni dom, kateri je lociran na naslovu Izlake 13.

V notranjosti objekta (Dom starejših občanov, ki se drži Zdravstvenega doma) je doprsni kip Poldeta Eberla.IZLAKE - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem

Lokacija: Slovenija; Izlake
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pokončna granitna plošča v profiliranem betonskem okviru in z vklesanim napisom (odkrita leta 1947) je posvečena v NOB padlim izlaškim gasilcem.
Plošča je vzidana na vhodni fasadi gasilskega doma, kateri je lociran na naslovu Izlake 44.


četrtek, 13. september 2012

LOKE PRI ZAGORJU - Grob neznanega partizana

Lokacija: Slovenija; Loke pri Zagorju
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Grob je bil urejen leta 1947, preurejen 1988. Obdan je z verigo med kvadrastimi stebriči. Stopničasto profilirana stela s pokončno napisno ploščo. Na tleh cvetlična greda v obliki peterokrake zvezde.
Grob leži na travniku med cesto Zagorje - Izlake in rečico Medijo, vzhodno od tovarne plinobetona -YTONG.LOKE PRI ZAGORJU - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Loke pri Zagorju
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na spomeniku (odkritem 1952) v obliki tristranega betonskega stebra na zidanem kamnitem podstavku in zaključenem s simbolom Triglava sta vzidani pokončni kamniti plošči s posvetilom v NOB padlim domačinom.
Spomenik stoji na ploščadi ob križišču cest sredi naselja.