sobota, 30. november 2013

MORAVICE – spomenik NOB

Lokacija: Hrvaška, Moravice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik padlim borcem NOB in žrtvam fašizma stoji v parku pred Področno šolo Nikole Tesle Moravice, ki spada pod osnovno šolo Ivana Gorana Kovačiča v Vrbovskem.
Primerno dimenzioniran kamnit podstavek z napisom in grafikama, nosi lepo skulpturo nemočnega partizana in izrazite ženske z vprašujočim, začudenim pogledom.
V istem parku stoji še doprsni kip prvoborcu in pobudniku NOB v Moravicah, Marku Vučkoviću.petek, 29. november 2013

VRBOVSKO – doprsni kip narodnega heroja Srđana Uzelaca

Lokacija: Hrvaška, Vrbovsko
Avtor: Ni podatka.
Opis: V parku pri osnovni šoli Ivana Gorana Kovačića v Vrbovskem stoji doprsni kip Srđana Uzelaca (1913 – 1944), ki je bil za narodnega heroja proglašen 5. 7. 1951.

Srđan Uzelac je bil rojen 2. decembra 1913 v Brinju pri Otočcu, v bogati trgovski družini. Po osnovni šoli je zaključil pet razredov gimnazije, nakar so ga starši poslali študirat bogoslužje v Cetinje in Sarajevo. Namesto tega se je Srđan vključil v levo usmerjene organizacije in se v Beogradu zaposlil kot uradnik. Po Aprilski vojni, ki ga je doletela v vojski, se je vrnil v rodni kraj in se tam pridružil pripravam na oboroženo vstajo. Borcem se je pridružil julija 1941, skupaj z dvema bratoma, in sodeloval v borbi v okoliških vaseh, še posebej pa se je angažiral pri vzpostavljanju partizanskih taborov, kot prvi obliki organizacije vstajniških sil v tamkajšnjih krajih. Izbran je bil za komandanta enega takih taborov na hribu Panos. Kmalu je postal tudi član KPJ. Sodeloval je pri napadu na Žuto Lokvo 26. 8. 1941, kasneje pa sodeloval v zavračanju napadov ustašev na partizanski tabor na Panosu. Ko je bil septembra 1941 ustanovljen Kotarski komite KPH za Brinje, je bil Srđan izbran za člana komiteja. Na povabilo Marka Oreškovića, člana Centralnega komiteja KPJ, je prišel na območje Korenice. Tam je s skupino borcev iz Škara napadel italijanske vojake na Pogledalu pri Korenici. V oktobru je četa uničila dva vlaka na železniški progi skozi Kapele in napadla italijanske sile v Rapajinem Klancu, na poti Otočac – Senj. Decembra 1941 je bil Srđan postavljen za komandirja novoustanovljene Brnjske partizanske čete, kasneje del Brinjskega bataljona „Ljubica Gerovac“, kateremu je bil komandant. Bataljon je v letu 1942 osvojil Krivi Put in Podubilo ter pomagal pri zavzetju Modruša. V jeseni 1942 je Srđan postal namestnik komandanta Prve primorsko-goranske brigade. Kasneje je opravljal dolžnost komandanta Pete operativne cone Hrvaške, potem pa služil v Osmi kordunaški diviziji. Glavni štab NOV in PO Hrvaške ga je 30. marca 1944 imenoval za komandanta Prve udarne brigade Trinajste primorsko-goranske divizije. Brigada je, pod Srđanovim vodstvom, vodila uspešne borbe pri Prokiku, Brinju, Krivem Putu, Tuževiću, Alanu, na Kapeli, pri Bosiljevem, Delnicah in v Crikvenici. Ko so Trinajsta primorsko-goranska i Petnajsta slovenska divizija NOVJ zavzele Bosiljevo, je Srđan po naroku Štaba 13. primorsko-goranske divizije krenil z dvema bataljonoma proti Vrbovskemu, zaradi sovražnikovega napada na to mesto. V premikih proti Bosiljevemu, je skupino 1. julija 1944 nenadoma napadel ustaški bataljon pri Stubici, nedaleč od Vrbovskega. V tem napadu je Srđan Uzelac padel.


četrtek, 28. november 2013

VRBOVSKO – spomenik hrvaški domovinski vojni

Lokacija: Hrvaška, Vrbovsko
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik Domovinski vojni in Hrvaškim braniteljem je bil postavljen leta 2003, na mestnem pokopališču Krš v Vrbovskem. Leta 2012 je zamenjal lokacijo – na pobudo Združenja prostovoljcev in veteranov domovinske vojne Republike Hrvaške je prestavljen v bližino pokopališkega parka, blizu bencinske postaje. Kljub prvotni ideji, da se na novo lokacijo prestavi celoten spomenik, je bilo kasneje odločeno, da del spomenika (križ) ostane na prvotni lokaciji, spominske plošče pa se dopolnijo z imeni padlih braniteljev ter prestavijo.


SEVERIN NA KUPI – spomenik NOB

Lokacija: Hrvaška, Severin na Kupi
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko obeležje padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja, postavljeno sredi naselja Severin na Kupi, je postavil SUBNOR in meščani Severina, julija 1977.
Na spominski plošči, ki je vzidana v obeležje, sestavljeno iz grobo klesanih kamnitih kvadrov, je zapisanih 29 imen borcev in žrtev, ki so izgubili svoja življenja med leti 1941 in 1945.
sreda, 27. november 2013

ZIDARIĆI - Spominska plošča Petru Turčiću

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Zidarići
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna marmorna spominska plošča Petru Turčiću (rojen 20. 01. 1919 – umrl 1944), namestniku komandanta flotile II. POS-a mornarice NOVJ, je pritrjena na njegovi rojstni hiši v Zidarićih.
Ploščo so 22. 10. 1976 postavili njegovi tovariši iz II. POS-a.


sobota, 23. november 2013

ŠILO – Spominsko obeležje NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Šilo
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik v spomin smrti Čeda Žica, prvega sekretarja okrožnega komiteja SKOJ-a Otoka Krka, ki je umrl v morju blizu Šila, prihajajoč ilegalno v čolnu, iz Crikvenice v Šilo.
Obeležje so postavili mestni odbor SUBNOR Krk in zgodovinsko društvo otoka Krka 04. 07. 1974.STARA BAŠKA – Spomenik padlim borcem v NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Stara Baška
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik padlim borcem iz Stare Baške, postavili meščani, leta 1954.petek, 22. november 2013

RASOPASNO – Spominsko obeležje NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Rasopasno
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik trem padlim borcem NOB in žrtam fašističnega terorja iz vasi Rasopasno je postavila občina Dobrinj leta 2009.
PUNAT – spominska plošča Ivanu Žicu (Frankinu)

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna marmorna spominska plošča Ivanu Žicu Frankinu (rojen 03. 07. 1909 – umrl 1930), članu KPJ, je pritrjena na njegovi rojstni hiši, na naslovu Stara placa 1, Punat.
Ploščo je leta 1973, ob 40. letnici ustanovitve prve organizacije KPJ v Puntu in na otoku Krku, postavila mestna organizacija Zveze komunistov Hrvaške Punat.PUNAT – spominska plošča Petru Franoliću

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča Petru Franoliću, prvemu sekretarju okrožnega komiteja Komunistične partije Hrvaške Otoka Krka in organizatorju začetka NOB na Krku, je vzidana na njegovi rojstni hiši.
Ploščo so, v zelo lep okvir, postavili 30. 08. 1946.
četrtek, 21. november 2013

PUNAT – Spominska plošča NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča, vzidana na fasadi pošte v Puntu, spominja na okupatorjev požig stavbe leta 1944 in na obnovo stavbe s finančno pomočjo kluba „Domorodac” iz Amerike.


PUNAT – KONOBE - Spominsko obeležje NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat (uvala Konobe)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Plošča obeležuje vzpostavitev stalne veze med otokom Krkom in Komando II. POS-a. Veza „otok Olib – otok Krk – kopno“, ki je bila vzpostavljena v noči med 28. in 29. avgustom 1944, je omogočala prevoz borcev, hrane in municije iz Dalmacije za partizanske enote v hrvaškem Primorju, Liki, Gorskem Kotarju in Istri.
Spominsko obeležje je postavil SUBNOR Krk leta 1979, ob 25. letnici osvoboditve.
PUNAT – Grob Franolić

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat
Avtor: Ni podatka.
Opis: Grob zakoncev Antice in Petra Franolić (Barčin) se nahaja na mestnem pokopališču v Puntu. Zakonca Franolić sta bila brez potomcev, a ker oba zavzeta antifašista, njun grob vzdržuje Društvo antifašističnih borcev in antifašistov Krk.
sreda, 20. november 2013

PUNAT – Spomenik in spominska plošča NOB v ladjedelnici Punat

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Punat (ladjedelnica)
Avtor: Ni podatka.
Opis:
1. plošča: Spominska plošča v NOB padlim delavcem iz ladjedelnice Punat, postavljena pri vhodu v ladjedelnico.
2. spomenik (z zvezdo): Tem istim delavcem je znotraj ladjedelnice Punat postavljen tudi spomenik z enakim posvetilom.

POLJICA – Spominsko obeležje NOB

Lokacija: Hrvaška, otok Krk, Poljica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega terorja med leti 1941 in 1945 iz vasi Poljica, postavljen na pokopališču v Poljici. Spomenik je nedavno obnovljen in premeščen ob pokopališko kapelo.
Postavila ga je Zveza borcev NOB za področje Poljica.