sreda, 31. oktober 2012

TRAVNIK - Skrivni bunker v jami Ogenjca

 

Lokacija: Slovenija; Travnik; Partizanska bolnica Ogenjca
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Skrivni partizanski bunker v jami je eden redkih ohranjenih bunkerjev ob partizanskih bolnišnicah. Namenjen je bil evakuaciji težjih ranjencev. Ponazarja način delovanja partizanske vojaške sanitete.
Skrivni bunker je v kraški jami Ogenjca, vzhodno od vrha Ogenjce.
V času Roške ofenzive je bil ta kraj priča pretresljivim dogodkom. Preberite tekst na tablah v slovenščini in angleščini.
Pred bunkerjem je dom dr. Aleksandra Gala – Petra z zunanjim prireditvenim prostorom.Spominsko obeležje pred vhodom v bunker.

Notranjost skrivnega bunkerja v jami Ogenjca.

torek, 30. oktober 2012

TRAVNA GORA – Spomenika ob poti od Travne gore do partizanske bolnice Ogenjca

Lokacija: Slovenija; Travna gora
Avtor: Nimam podatka
Opis: Obstajata dve poti od Travne gore do Ogenjc. Spomenika se nahajata ob poti, ki vodi skozi gozd, mimo naravne znamenitosti Velb.

Obeležje Kraja padlega Toneta Jurševiča.

 Mesto pokopa Alojza Handlerja Pri Velbu.
TRAVNA GORA – Spomenika nad planinskim domom

Lokacija: Slovenija; Travna gora
Avtor: Nimam podatka

 Nad planinskim domom sta dva spomenika.


Spomenik, s stiliziranim Triglavom, je postavljen, sodeč po napisu, v spomin padlim na Travni gori.  Na znamenju je spominska tabla komandirju Branku Pečovniku, ki je tu padel 3. novembra 1943.ponedeljek, 29. oktober 2012

TRAVNA GORA - Spominska plošča ustanovitvi ribniške partizanske čete

Lokacija: Slovenija; Travna gora
Avtor: Nimam podatka
Opis: Ribnico so 14. aprila 1941 zasedli Italijani. V začetku maja 1941 je bil ustanovljen terenski odbor OF. Italijani so 12. julija 1941 začeli zapirati člane KPS in njihove somišljenike. Po večini so bili pravočasno obveščeni in so se umaknili na Travno goro.
Travna gora je visoka kraška planota, ki se nahaja zahodno nad Ribniškim poljem in predstavlja najvišji del Občine Sodražica. Hkrati predstavlja severni del pogorja Velike gore, ki se vzdiguje zahodno nad poljem med Ribnico in Kočevjem13. julija 1941 je bila na mestu, kjer danes stoji planinski dom, ustanovljena ribniška partizanska četa, ki je delovala med Malo in Veliko goro od Velikih Lašč do Kočevja in je opravila več diverzantskih akcij proti okupatorju. Na Travni gori in v okolici je bilo med NOB več bojev, katerim so danes priča številna spominska obeležja.
V bližnjem Jelenovem žlebu je bila 26. marca 1943 ena najslavnejših bitk slovenskih partizanov.
Glej posebno objavo.

http://spomeniki.blogspot.com/2012/07/jelenov-zleb-spomenik-bitki-v-jelenovem.htmlnedelja, 28. oktober 2012

PETRINCI – Spomeniki na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Petrinci
Avtor: Nimam podatka

Pogled na pokopališče.Spomenik padlim partizanom iz okoliških vasi z napisom Gorniki Gornikom.
Grob neznanega partizana.

PETRINCI - Spominska plošča padlim

Lokacija: Slovenija; Petrinci
Avtor: Nimam podatka
Opis: Spominska plošča padlim je locirana na stavbi, z naslovom Petrinci 10a.KRŽETI - Spominska plošča na hiši Kržeti 8


Lokacija: Slovenija; Kržeti

Avtor: Nimam podatka
Opis:V Kržetih sta padla Sekretar OK KPS Sodražica Albin Videnic in Aktivist OF.
Spominska plošča se nahaja na hiši z naslovom Kržeti 8.
KRŽETI - Spominska plošča na rojstni hiši narodne herojinje Majde Šilc

Lokacija: Slovenija; Kržeti

Avtor: Nimam podatka
Opis: Hiša je lepo obnovljena, plošča pa se nahaja na obcestni fasadi hiše z naslovom Kržeti 12.
Majda Šilc, rojena 17. marca 1923 v vasi Kržeti na Gori je bila narodna herojinja in tudi partizanska pesnica. Padla je pri Novem mestu 14. julija 1944 leta. Za narodnega heroja je bila, kot prva Slovenka, proglašena 19. junija leta 1945.
Po njej je imenovana Krajevna skupnost v Novem mestu, Ulica Majde Šilc pa se od leta 1993 imenuje po slikarju in grafiku Božidarju Jakcu.

SODRAŽICA - Spomenik osamosvojitveni vojni

Lokacija: Slovenija; Sodražica
Avtor: Nimam podatka
Opis: Ob občinskem prazniku, 30. oktobra 2011, so v Sodražici na prenovljenem trgu, odkrili nov spomenik osamosvojitvi Slovenije, ki je namenjen predvsem ohranjanju spomina na osamosvojitev ter trdo pot do lastne državnosti.


petek, 5. oktober 2012

SVETI GREGOR

Lokacija: Slovenija; Sveti Gregor
Spomenik v NOB padlim krajanom

Opis: Spomenik na dvignjeni tlakovani ploščadi, odkrit leta 1986, v obliki rombične apnenčaste skale z ovalno ploščo iz naravnega kamna z napisom. Posvečen je prebivalcem Slemen, ki so padli v NOB.
Spomenik na dvignjeni tlakovani ploščadi stoji ob cesti, vzhodno od šole, pri domačiji Sveti Gregor 8.


Pokopališče
Avtor: Nimam podatka

Opis: Obzidano pokopališče s pokopališkim razpelom iz prve polovice 19. stol. Spomenik zamolčanim žrtvam 1942-45 iz Slemen, postavljen 1993.
Pokopališče leži severno od cerkve Sv. Gregorja, na zahodni strani ceste v Andol.

Spomenika se nahajata ob poti Ribniška planinska pot, imenovana tudi Po poteh štirih brigad.SVETI GREGOR - Sgraffito na šoli

Lokacija: Slovenija; Sveti Gregor
Avtor: Kipar Stane Jarm
Opis: Sgraffito prikazuje gozdne delavce pri njihovih opravilih, odkrito leta 1960.
Sgraffito je na zahodni fasadi šole, Sv. Gregor 7.

Spomenik se nahaja ob poti Ribniška planinska pot, imenovana tudi Po poteh štirih brigad.
četrtek, 4. oktober 2012

VELIKE POLJANE - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Velike Poljane
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pokončna granitna plošča v okviru iz svetlega naravnega kamna, z vklesanim napisom, posvečena v NOB padlim prebivalcem Velikih Poljan. Prekriva prvotno ploščo iz svetlega kamna, odkrito leta 1957.
Plošča je vzidana na obcestni fasadi nekdanje šole, Velike Poljane 45.

Spomenik se nahaja ob poti Ribniška planinska pot, imenovana tudi Po poteh štirih brigad.