sobota, 31. marec 2012

SILOVEC - Spomenik ustanovitvi Kozjanskega odreda

Lokacija: Slovenija; Silovec
Avtor: Arhitekt Karel Filipčič
Opis: Spomenik o ustanovitvi Kozjanskega odreda predstavlja zasnovo spominskega znaka Kozjanskega odreda. Na tem mestu je bil ob ustanovitvi 27. aprila 1944 Kozjanski odred postrojen s svojimi enotami Na neobdelani skali pritrjena črna plošča je bila postavljena leta 1957.
Stoji na zahodnem robu naselja, južno od ceste Sromlje - Silovec.PEČICE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Pečice
Avtor: ing. Franc Filipčič
Opis: Spomenik je bil postavljen leta 1979 v spomin na padle borce in žrtve fašizma iz Pečic. Sestavljen je, iz belega klesanega kamna oblikovanimi, zalomljenimi stebri, postavljenimi v trikrako zvezdo, nad njimi pa žari kovinsko sonce. Stoji sredi vasi, v manjšem parku ob stavbi nekdanje šole. Na spomeniku so izpisana imena padlih in žrtev.
Med njimi je tudi narodni heroj Preskar Josip - Boltek, ki je bil rojen 23. 2. 1920 v Osredku pri Podsredi.
Kot čevljar se je zaposlil v Zagrebu. Od svoje mladosti je sodeloval v delavskem gibanju, kot napredni mladinec pa je bil tudi član sindikata.
V prvih dneh okupacije aprila 1941 leta, je kot ilegalec organiziral udarne mladinske skupine in odbore narodne zaščite v Zagrebu. Sodeloval je v raznih sabotažnih akcijah, v boju proti ustašem in v likvidaciji izdajalcev ter provokatorjev.
V Zagreb je prišel neki bivši partizan-provokator, kateri je izdajal ustaški policiji pripadnike narodno osvobodilnega gibanja. Partijska organizacija je dala nalog Preskarju, da ga likvidira. Preskar se je priključil skupini tega izdajalca. Na enem sestanku te skupine ga je poizkusil ubiti, vendar ga je samo ranil. Zahvaljujoč policijski zasedi, je izdajalec uspel pobegniti. Kljub rani, katero je Preskar dobil v boju s policijo, je uspel dokončati nalogo. Našel je ranjenega provokatorja in ga likvidiral.
Preskar se je kot član Mestega komiteja SKOJ-a, udeležil partijskega tečaja na Kordunu. Na poti, ga je v vasi Lukovec, ustavilo pet ustaških agentov. Namesto zahtevane legitimacije je potegnil revolver in ubil tri ustaše, dva pa sta pobegnila.
Po zaključenem tečaju se je Preskar vrnil v Zagreb, kjer je nadaljeval s svojim delom. Zaradi njegovega upornega
delovanja v mladinskih udarnih brigadah, ga je policija iskala.
Izsledili so ga januarja 1943 leta. 9. marca je šel z dvema tovarišema po Petrovi ulici v neko akcijo. Od zadaj so se mu približali ustaši ter ga z nekaj naboji težko ranili. Odpeljali so ga v bolnico, kjer so z mučenjem poizkušali pridobiti njegovo priznanje. Niso izvedeli niti njegovega imena. Težko ranjen je kmalu umrl.
Zakaj je narodni heroj Preskar Josip - Boltek naveden na tem spomeniku v Pečicah mi ni znano. Spominsko ploščo pa ima tudi v Vlaški ulici v Zagrebu.

petek, 30. marec 2012

PEČICE – Vojna za Slovenijo


Lokacija: Slovenija; Pečice
Avtor: Nimam podatka
Opis: V spomin na dogodke med osamosvojitveno vojno je postavljena ta spominska plošča na stavbi bivše šole. V bližini stoji spomenik NOB.

PIŠECE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Pišece
Avtor: Arhitekt Karel Filipčič
Opis: Spomenik ponazarja boj za svobodo in je posvečen kmečkim uporom, Brežiški četi, padli Srečevi četi, v Pišecah ustreljenim talcem, skupnemu boju Kozjancev in Zagorskemu bataljonu ter zmagi Kozjanskega odreda nad nemško postojanko. Odkrit je bil leta 1975.četrtek, 29. marec 2012

PIŠECE - Grob s spomenikom NOB

Lokacija: Slovenija; Pišece
Avtor: Arhitekt Karel Filipčič
Opis: Spomenik v obliki trikotnega stebra je posvečen desetim, maja 1943 ustreljenim talcem in tu pokopanim partizanom, med njimi tudi grškim borcem, ki so se borili v Kozjanskem bataljonu.
Spomenik stoji v severozahodnem vogalu vaškega pokopališča. Viden je s ceste.BIZELJSKO - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Bizeljsko
Avtor: Arhitekt Karel Filipčič
Opis: Sedemnajst visokih stebrov s tremi najvišjimi simbolizira znak osvobodilne fronte. Posvečen je tragični vojni preteklosti Bizeljskega (kmečki punti, izseljevanje v času II. svetovne vojne in ponemčevanje, boj za svobodo).
Spomenik je bil odkrit je bil 22.7.1976.sreda, 28. marec 2012

PODSREDA -Trebče - Kolarjeva domačija

Lokacija: Slovenija; Podsreda; 3km iz Podsrede proti Bistrici ob Sotli
Opis: Kolarjeva domačija na Trebčah je tesno povezana z delovanjem Josipa Broza Tita. Kot domovanje njegove najljubše tete Ane Kolar je bila prizorišče njegovih obiskov in tudi sestankov pred drugo svetovno vojno, po njej pa predvsem kraj obiskov sestrični Ani Kostanjšek. Na Kolarjevi domačiji si lahko ogledate multivizijsko predstavitev o življenju in delu Josipa Broza Tita. Prav tako je na Kolarjevi domačiji trgovina regionalnih produktov.
Na sosednji stavbi je nameščena spominska plošča.torek, 27. marec 2012

PODSREDA - Javerškova domačija - Rojstna hiša Titove matere

Lokacija: Slovenija; Podsreda; 3km iz Podsrede proti Bistrici ob Sotli
Opis: Na Javerškovi domačiji se je leta 1864 rodila Marija Jeveršek, Titova mati. V njej je Josip Broz pri svojem dedu Martinu preživel svoja otroška leta. Sedanja podoba stavbe je iz 19. stoletja, nespremenjeni so še veža s črno kuhinjo, "hiša" in kamra, ki so tudi muzejsko urejeni.
Po ureditvi muzeja leta 1979 je bila hiša na zadnji strani dozidana, tako da omogoča normalno bivanje.
Muzej spada pod upravo Kozjanskega parka. 

ponedeljek, 26. marec 2012

PODSREDA - Spomenik NOB pred gradom Podsreda

Lokacija: Slovenija; Podsreda
Avtor: Arhitekt Dušan Samec
Opis: Na platoju pred gradom je urejeno grobišče s spomenikom padlima komisarjema. V obliki granitnega obeliska je oblikovan spomenik na kraju, kjer sta pokopana komisar Kozjanskega bataljona Jožko Planinc – Kostja in komisar Kozjanskega odreda Džordže Popović – Džordže.
petek, 16. marec 2012

PODSREDA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Podsreda
Avtor: Arhitekt Dušan Samec
Opis: Spominsko znamenje v obliki obeliska z napisi je bilo odkrito je bil 3.7.1962. Ob njem je grobnica s posmrtnimi ostanki štirinajstih borcev 2. čete Kozjanskega bataljona - Srečeve čete, ki so padli 18.2.1943 in so jih v grobnico prenesli s pokopališča.
Grobišče s spominskim znamenjem stoji na trgu v Podsredi.četrtek, 15. marec 2012

SEDLARJEVO - Spomenik borcem XIV. Divizije in 1. Brigadi NOVJ

Lokacija: Slovenija; Sedlarjevo ob Sotli
Avtor: Nimam podatka
Opis: Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je, da bi pospešilo razmah osvobodilnega gibanja, da bi vojaško in politično trdneje povezalo vse slovensko ozemlje in da bi izkoristilo velike možnosti za mobilizacijo, ki so na Štajerskem še obstajale, sklenilo na Štajersko poslati eno najmočnejših in najboljših enot slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske – XIV. divizijo, ki so jo sestavljale Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada.
 
Na svoj pohod je divizija krenila 6. januarja 1944 iz Suhorja v Beli krajini ter v noči na 7. februar 1944 pri Sedlarjevem prešla Sotlo. Približno tisoč slovenskih partizanov je stopilo na štajerska tla, kar je bil tudi prodor prve zavezniške operativne enote na ozemlje nemškega rajha. Takoj jo je pričela zasledovati in napadati številčno trikrat močnejša nemška vojska, dodatno pa so jo izčrpavali še zima, lakota in utrujenost.
 
Štirinajsta je utrpela velike izgube, saj je za vedno ostala brez tretjine borcev, poleg tega pa je približno 200 ranjenih in bolnih tovarišev zaupala partizanskim domačijam in partizanskim bolnišnicam na Štajerskem. Kljub nasprotnemu nemškemu zatrjevanju pa ob koncu ofenzive, 26. februarja 1944, divizija ni bila uničena. Še vedno je štela 440 sicer prezeblih in izčrpanih, a za boj sposobnih partizanov. In prav ti so skupaj z borci obeh štajerskih brigad ter drugih enot v naslednjih mesecih tvorili srce in okostje prvega množičnega narodnoosvobodilnega gibanja na slovenskem Štajerskem
Spomenik je malce nerodno postavljen pred stanovanjsko hišo, za tako pomembna dogodka pa je preskromen.sreda, 14. marec 2012

torek, 13. marec 2012

KOZJE - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Kozje
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik so odkrili leta 1926 in je posvečen žrtvam 1. svetovne vojne. Sestavljajo ga stopničast podstavek, kockast nastavek s ploščami z imeni padlih vojakov ter piramidast zaključek s križem. Obkrožajo ga betonski stebriči v obliki granat, povezanih z verigo. Na treh ploščah je vpisanih 53 imen padlih iz Kozjega, Veternika in Zdol. Pobudnik postavitve je bil Josip Podlinšek, ki je tudi sam izrisal načrt. Verigo sta izdelala kovača Jakob Čebular in Franc Vahčič.


KOZJE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Kozje
Avtor: Arhitekt Dušan Samec in kipar Stojan Batič
Opis: Spomenik je posvečen padlim borcem NOB, talcem in žrtvam fašističnega nasilja. Odkrit je bil 8.9.1963. Ob spomeniku je grobnica s posmrtnimi ostanki borcev Brežiške in Kozjanske čete ter Kozjanskega odreda. Na podstavku spomenika je za celotno kozjansko področje navedeno 1235 padlih borcev NOB, 419 talcev ter 572 žrtev fašističnega nasilja iz obdobja 1941-1945.