torek, 30. september 2014

SMUKA - Spomenik padlima avstrijskima partizanoma

Lokacija: Slovenija; Smuka
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na ploščadi je pokončen kamnit blok z vklesanim napisom na zglajeni pravokotni ploskvi. Z lokacije v bližnjem gozdu, kjer sta 19.2.1945 padla avstrijska partizana Willi Frank (član CK komunistične partije Avstrije) in Willi Högl (član komunistične partije Avstrije), je bil spomenik leta 1965 prestavljen na sedanjo lokacijo.


Iz knjige Da bi v pozabo ne zbrisal jih čas:

Ko so 19. februarja 1945 sovražnikove enote (3 bataljon 19. SS policijskega polka in enota slovenskih domobrancev prodirale od Strug proti Hinjam in Plešu, so presenetile borce XV. Divizije na partizanski strani sta bili dve žrtvi. WILLI FRANK IN WILLI HÖGL, ki sta se kot avstrijska prostovoljca pridružila enotam NOV. Svoj zadnji mir sta našla v skupni grobnici borcev v
Kočevskih Poljanah.
Na spletu sem našel še tole.


LIPA V STRUGAH - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Lipa v Strugah
Avtor: Ni podatka.
Opis: Iz lomljencev zidana kamnita stela z zaključkom v obliki stiliziranega Triglava in s pravokotno granitno napisno ploščo na sprednji strani je posvečena v NOB padlim prebivalcem struških vasi.

Spomenik stoji na tlakovani ploščadi ob cesti, pred osnovno šolo Dobrepolje, PŠ Struge – Lipa 16, odkrit pa je bil leta 1958.
 

 

PRI CERKVI-STRUGE – Zvon Navček

Lokacija: Slovenija; Pri Cerkvi-Struge
Avtor: Ni podatka.
Opis: Ob napadu na domobransko postojanko aprila 1945, je zvonik pogorel. Leta 2000 je bil poškodovani zvon obnovljen.

 
In še cerkev z nasprotne smeri.

PRI CERKVI-STRUGE - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Pri Cerkvi-Struge
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik zamolčanim žrtvam iz struške župnije sestavljajo štiri v obliki križa povezane granitne plošče z vklesanim posvetilom in imeni žrtev na obeh straneh, ki so postavljene na betonskem podstavku okrog kamnitega križa.

Spomenik stoji na pokopališču, severno od cerkve, odkrit pa je bil leta 1993.
 
PRI CERKVI-STRUGE - Skupni grob padlih v NOB

Lokacija: Slovenija; Pri Cerkvi-Struge
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na sredi večstrane grobne površine, posute s peskom, stojita kamniti obelisk in debelejša plošča z napisom iz kovinskih črk, posvečenim v NOB padlim domačinom. Grob, v katerem je pokopanih več neznanih partizanov, je bil urejen leta 1965.

Grob leži ob severnem pokopališkem zidu.
 
PODTABOR - Spomenik tigrovcem na Mali gori

Lokacija: Slovenija; Podtabor (Mala Gora)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko znamenje (odkrito leta 1986 in 1996) sestavljata naravna apnenčasta skala s kovinsko ploščo, na kateri je reliefen napis, in lesen kozolček z vrezanim posvetilom. Stoji na kraju, kjer so se maja 1941 tigrovci spopadli z Italijani.

Spomenik stoji v gozdu ob zavarovanem izviru, v okljuku ceste čez Malo goro.

Mala gora pri Ribnici - 13. maja 1941 se je na Mali Gori pri Ribnici zgodil prvi oboroženi spopad Slovencev, pripadnikov organizacije TIGR, z okupatorjem. »Bitka na Mali Gori in organizacija TIGR imata posebno mesto v naši zgodovini. Sta zgled pravega domoljubja, odgovornosti do lastnega naroda, jezika, kulture in hrepenenja po svobodi,«.

Na kraju, kjer so se trije pripadniki udarnega jedra primorske protifašistične organizacije TIGR - kar je krajšava za Trst, Istra, Gorica, Reka - spopadli z kar 34 italijanskimi karabinjerji in vojaki, so postavili skromen spomenik.

V spopadu je bil Danilo Zelen, eden od vodij Tigra, ubit, Ferdo Kravanja je bil težko ranjen in je kasneje pobegnil iz bolnišnice, tretji, Anton Majnik, pa je Italijanom pobegnil že na Mali Gori.

Toda prvi spopad z okupatorjem ni bil le prva bitka: »To je znak in potrditev, da se je slovenski narod z najbolj odločnimi silami v njem že zavedel svoje odgovornosti in da je na edini pravi način tudi že začel udejanjati svojo narodno suverenost in zavzemati svojo zgodovinsko mesto med narodi Evrope in sveta. Društvo TIGR in vse domoljubne slovenske organizacije si zato to zgodovinsko bitko na zgodovinsko bitko zapisujemo v spomin in jo štejemo kot veliko zavezo za današnje in prihodnje izzive.«

Delno povzeto po: http://www.delo.si/novice/slovenija/bitka-na-mali-gori-je-zaveza-za-prihodnost.html


Ferdo Kravanja - Peter Skalar je bil tigrovec, udeleženec prvega spopada z okupatorjem na Mali gori 16. maja 1941 in eden prvih organizatorjev partizanstva na Primorskem.

Rojen je bil leta 1912 v Čezsoči in je z odraščanjem postajal vse bolj odločen protifašist. Bil je aktiven član organizacije Tigr. Na služenju vojaškega roka v Rimu v letih 1933-34 se je izučil za radiotelegrafista. Da bi se izognil ponovnemu služenju vojaščine leta 1935, je emigriral v takratno Jugoslavijo, na Jesenice. S sodelavci v organizaciji Tigr je organiziral atentat na Benita Mussolinija v Kobaridu, ki pa ni bil izvršen.

V intervenciji nemške in italijanske vlade je bil aretiran. Zaporno kazen je prestajal v Nišu, od koder je leza 1941 pobegnil v Slovenijo. Skupaj s sobežniki se je skrival v bunkerju na Ribniškem, kasneje pa sodeloval v prvem spopadu z italijanskimi vojaki na Mali gori.

Kravanja je bil obstreljen in ujet, vendar se je izdajal za Srba, zato je bil iz kočevske bolnišnice premeščen v ljubljansko, od koder so ga rešili pristaši OF.

Do maja 1942 se je skrival v Ljubljani, nato pa se je pridružil partizanom. Dobil je partizanski naziv Peter Skalar. Do spomladi naslednjega leta je bil skupaj s Francem Šavlijem vodilni agitator in aktivist OF na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem.

Nad planino Golobar nad Bovcem je Ferdo Kravanja namestil prvo ciklostilno tehniko, ki je pomenila začetek tehnike Krn. Med potovanjem iz Benečije na Lokve je bil 10. oktobra 1944 ustreljen v zaselku Paljevo pri Desklah.

Povzeto po: Primorske novice
  

Pogled na malo Goro

ponedeljek, 29. september 2014

KOMPOLJE - Spominska plošča prvemu bataljonu Dolenjskega odreda

Lokacija: Slovenija; Kompolje
Avtor: glej opis.
Opis: Pravokotna kovinska plošča z reliefnim napisom je posvečena prvemu bataljonu DO-ZDO, ki je deloval v tem kraju od aprila do avgusta leta 1942.

Plošča je pritrjena na obcestni fasadi zadružnega doma, Kompolje 24A.

Spominsko ploščo so na pobudo Krajevnega združenja ZB NOV Dobrepolje odkrili 29. 10. 1982.

Prva enota bataljona je prišla v Dobrepolje 28. 4. 1942, kmalu pa se je ves bataljon utaboril v Logu pri Kompoljah. Bataljon je imel štiri čete, tri so delovale ob železniški progi Čušperk – Žlebič, ena pa je bila pri Zagradcu. V noči na 1. maj je skupina partizanov prvič napadla italijansko postojanko pri Sv. Avtonu nad Zdensko vasjo. Isto noč je okoli 1000 ljudi iz Dobrepolja rušilo železniško progo med železniškima postajama Dobrepolje – Velike Lašče, zasekalo cesto med vasema Predstruge in Ponikve ter rušilo in zasekalo železniško progo in cesto med Čušperkom in Dobrepoljem.

S prihodom 1. bataljona Dolenjskega, pozneje Zapadnodolenjskega odreda se je povečala politična aktivnost OF v Dobrepoljski dolini. Po vaseh so se vrstili sestanki in mitingi, na katerih so sodelovali partizani. Prvi partizanski miting v Dobrepoljski dolini je bil v vasi Podšeč; na njem je govoril dr. Jože Brilej.

Med pomembnejše akcije tega bataljona sodijo:

- skupina borcev je 5. julija 1942 nastavila mino na železniško progo med Žlebičem in Ortnekom; pri poizkusu njene odstranitve je ubila italijanskega oficirja in dva vojaka, en vojak pa je bil ranjen;

- večja skupina borcev je 14. julija 1942 napadla italijansko patruljo za zaščito železnice blizu Dobrepolja in ubila dva vojaka;

- druga četa je 16. julija 1942 napadla italijanski oklepni vlak pri železniški postaji Dobrepolje;

- ista četa je 3. avgusta 1942 obstreljevala vlak in za nekaj ur zadržala promet.

Ko je italijanska ofenziva dosegla v zadnjih dneh avgusta 1942 tudi Dobrepoljsko dolino, se ji je 1. bataljon Zapadnodolenjskega odreda izmaknil.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
 


KOMPOLJE - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Kompolje
Avtor: ni podatka.
Opis: Pokončna, pravokotna glajena tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1978) je vzidana na šoli in posvečena trem prosvetnim delavcem iz dobrepoljskega šolskega okoliša, ki so padli v NOB.

Marmorna plošča je vzidana na jugozahodni fasadi šole, Kompolje 75; vzidati jo je dal Odbor tedna tradicij NOB Kompolje, odkrili so jo 28. junija 1978.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.


 
 
Razgled iz šole.

nedelja, 28. september 2014

MALA VAS V DOBREPOLJU - Spomenik partizanski bolnišnici Jauhe

Lokacija: Slovenija; Mala vas-Dobrepolje
Avtor: glej opis.
Opis: Na partizansko bolnišnico, ki je na tem kraju delovala novembra 1943, spominja pravokotna kovinska plošča z napisom, odkrita leta 1979 in nekaj lesenih tabel, pritrjenih na drevesa.

Spominsko znamenje je v vrtači, v kateri je delovala bolnišnica, in leži v gozdu severno od ceste Zagorica - Korinj v bližini koče na Jauhah.

Pomnik je postavilo Krajevno združenje ZB NOV Dobrepolje, odkrili so ga 25. maja 1979.

Po kapitulaciji Italije, septembra 1943, je bila v Ivančni gorici ustanovljena krajevna ambulanta predvsem za zdravljenje ranjenih partizanov, pa tudi za zdravstveno pomoč krajanom. Ambulanta se je pred bližajočo se nemško ofenzivo s sedmimi nepremičnimi ranjenci preselila na Bojanji vrh. Tu je ranjence prevzel Stiški bataljon, ki so ga začasno oblikovali iz borcev komande mesta Stična, članov okrožnega VOS-a in aktivistov OF grosupeljsko-stiškega okrožja, in jih pod okriljem Cankarjeve brigade v noči s 1. na 2. november 1943 prenesel v bližino Ravnega dola nad Krko. Tu so bataljon z ranjenci napadli Nemci in padlo je 6 partizanov, med njimi tudi organizacijski sekretar Okrožnega komiteja KPS Stična Milan Končina. Število ranjencev se je povečalo in prenesli so jih na varnejši kraj v Jauhe. Na tem območju je bilo zbranih že veliko partizanov in aktivistov, med drugimi 10. Ljubljanska in del Cankarjeve brigade, štab 18. divizije in monada mesta Stična. Na posvetu v štabu divizije so sklenili, naj ranjenci s spremstvom in manjšim številom borcev za zaščito ostanejo pod vodstvom Pepce Zajc – Udovič v Jauhah, saj so začeli prinašati tja tudi ranjence iz obeh brigad iz bojev na Ilovi gori.

Pogoji zdravljenja so bili izredno težki, zdravil in obvez skoraj ni bilo, prav tako je primanjkovalo šotorov in odej. V bolnici so bili pretežno težki ranjenci. Da bi bil položaj še težji, je zapadel tudi globok sneg.

V času tritedenskega obstoja bolnice na Jauhah se je v njej zdravilo približno 40 ranjencev, umrlo pa jih je 7.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.

Grobišča nisem našel. Posledice žleda so velike, teren je bil posledično slabo prehoden.
 

MALA VAS V DOBREPOLJU - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Mala vas-Dobrepolje
Avtor: ni podatka.
Opis: Trikoten graniten steber z vklesanim napisom (odkrit leta 1981) stoji na stopničastem betonskem podstavku in je posvečen v NOB padlim domačinom ter borcu tretje prekomorske brigade Antonu Pirmanu.

Spomenik stoji v razširjenem delu ceste, sredi vasi, nasproti hiše Mala vas 29.

Anton Pirman je bil po rodu Bločan in si je dom in družino ustvaril v Dobrepoljski dolini. Leta 1940 je postal član KPJ. Kmalu po okupatorjevem prihodu se je priključil narodnoosvobodilnemu boju. Zaradi izdajstva so ga že sredi junija 1941 italijanski karabinjerji aretirali in odpeljali v taborišče v Italijo, kjer je bil do njene kapitulacije. V domovino se je vrnil kot politični komisar artilerijskega diviziona III. prekomorske brigade, ki je v drugi polovici aprila 1945, potem ko je prekoračila Kolpo pri Vinici, odločno posegla v zadnje boje proti Nemcem in slovenskim domobrancem na Kočevskem Rogu in v Topliški dolini. Umrl je po vojni v Ljubljani.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.

sobota, 27. september 2014

VIDEM V DOBREPOLJU - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Videm-Dobrepolje
Avtor: Glej opis.
Opis: Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom je posvečena v NOB padlim domačinom in drugim prebivalcem Dobrepolja.
Plošča je vzidana ob vhodu v zdravstveni dom, Videm 37A.
Spominsko ploščo je postavil Krajevni odbor ZB NOV Dobrepolje, avtor napisa je Edo Zgonc, odkrili so jo 22. maja 1979.

povzeto po: Lojze Kikelj (ur.): Pomniki NOB v občini Grosuplje. Grosuplje, 1987.
petek, 26. september 2014

VIDEM V DOBREPOLJU – Vojna za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Videm-Dobrepolje
Avtor: Ni podatka.
Opis: V parku, v bližini cerkve, stoji skromno obeležje, v spomin na osamosvojitveno vojno.