sreda, 31. julij 2013

PREČNA – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Prečna
Avtor: Ni podatka.
Opis: Ob severni steni starega dela pokopališča stoji spomenik zamolčanim žrtvam.

MALI SLATNIK - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Mali Slatnik
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na nižjem kamnitem zidcu, ki se zaključi s stiliziranim Triglavom, je spominska plošča z imeni 20 domačinov, padlih v drugi svetovni vojni. Spomenik je bil postavljen 1949.
Spomenik stoji sredi vasi, ob križišču, kjer se od ceste Novo mesto - Šentjernej, odcepi cesta proti Velikemu Slatniku.


nedelja, 28. julij 2013

SMOLENJA VAS - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno

Lokacija: Slovenija; Smolenja vas
Avtor: Ni podatka.
Opis: Plošča iz glajenega marmorja je obrobljena z betonskim okvirjem nad katerim je pritrjen križ. Na ploščo so vpisana imena padlih.
Pritrjena je na jugozahodni steni cerkve Marije v nebo vzete. Okoli cerkve je pokopališče.
sobota, 27. julij 2013

STOPIČE – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Stopiče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Ob steni, ki gleda na pokopališče, baročne cerkve Marije Device Tolažnice žalostnih je spomenik zamolčanim žrtvam iz leta 1997.
Cerkev stoji na pokopališču na severovzhodnem robu naselja. Ob njej raste mogočna lipa.

petek, 26. julij 2013

STOPIČE - Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Stopiče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik je steber, ki ga v srednjem delu obkrožajo stilizirane živalske glave. Napisi so vklesani na spomeniku in na dodatni betonski plošči, ki leži na tleh.
Spomenik stoji v bližini cerkve, na jugozahodnem delu vaškega pokopališča, v neposredni bližini spomenika zamolčanim žrtvam.

četrtek, 25. julij 2013

ŠENTJOŠT - Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Šentjošt
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik v obliki peterokotnika je izdelan iz gradaškega marmorja, na vrhu izstopa peterokraka zvezda. Poleg sta dve skromni gomili. Napisi so vklesani v 5 stranic spomenika.

Eden od napisov (Matej Bor: Beseda)
NA VSEH KONCEH
TE NAŠE ZEMLJE SPITE
STRAHOTNO UBITI
MUČENI TEPENI
ZA PODLI
OKUPATORJEV DROBIŽ.

Spomenik stoji v gozdni kotanji, okoli 400 m severovzhodno od vasi. Septembra 1991 je bil poškodovan, avgusta 1992 obnovljen.  
 Kjer pot do spomenika zavije v gozd.


sreda, 24. julij 2013

POTOV VRH - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno

Lokacija: Slovenija; Potov Vrh
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kamnito ploščo obroblja betonski okvir. Nad ploščo, na kateri so vklesana imena padlih, pa je pritrjen križ. Postavljena je bila v času med obema svetovnima vojnama na zvonik, nad vhodom v cerkev.BELA CERKEV - Spominska plošča sodelavcem OF

Lokacija: Slovenija; Bela Cerkev
Avtor: Arhitekt Slavko Kastelic
Opis: Svetla, kamnita plošča je postavljena na dve stilizirani konzoli. Posvečena je zaprtim in mučenim sodelavcem narodnoosvobodilnega gibanja in OF. Ploščo, postavljena leta 1951 je pritrjena na stavbi stare šolske zgradbe, Bela Cerkev 6, ob cerkvi v središču vasi.
Vhodna fasada gleda na osrednji trg, kjer je tudi grob s spomenikom padlim v NOB.
torek, 23. julij 2013

BELA CERKEV - Spominska plošča NOO

Lokacija: Slovenija; Bela Cerkev
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna bela kamnita plošča je posvečena krajevnemu narodnoosvobodilnemu odboru in partizanskim delavnicam, ki so delovali v kraju od maja do septembra 1942. Plošča je bila postavljena po letu 1945.
Plošča je pritrjena na južni fasadi hiše Bela Cerkev 9, kjer je danes gostinski lokal. Južna fasada gleda na osrednji trg, kjer je tudi grob s spomenikom padlim v NOB.ponedeljek, 22. julij 2013

BELA CERKEV - Grob s spomenikom padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Bela Cerkev
Avtor: Arhitekt Anton Valentinčič
Opis: Sestavljen je iz tlakovanega platoja in obeliska iz belega marmorja. Izbočene in vbočene linije ga lepo popestrijo, razdelitev na 4 dele pa bi lahko pomenila 4 leta vojne.
Na zahodni strani plato omejuje stena iz grobo klesanega kamna z vzidanimi napisnimi ploščami. Urejen je bil leta 1965 in stoji na vaškem trgu, pred vhodom na pokopališče.


BELA CERKEV - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Bela Cerkev
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na kamnitih ploščah so vpisana imena padlih in pobitih domobrancev z območja župnije Bela Cerkev. Spomenik so postavili domačini leta 1998.
Spominsko obeležje stoji v severozahodnem delu vaškega pokopališča.nedelja, 21. julij 2013

ZAGRAD PRI OTOČCU - Beceletova jama s spominskima ploščama

Lokacija: Slovenija; Zagrad pri Otočcu
Avtor: Ni podatka.
Opis: Ob vhodu v manjšo kraško jamo sta vzidani dve spominski plošči, posvečeni Vinku Paderšiču - Batreji in soborcem.
Jama leži sredi zakraselega otoka v bližini Grčevja, severozahodno od Starega gradu.

Vinko Paderšič-Batreja, slovenski slavist, partizan in narodni heroj, * 24. september 1916, Tržič, † 1942, Zagrad pri Otočcu.
Paderšič je pred vojno študiral slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1941 diplomiral. Kot študent je bil član krščanskosocialističnega AD Zarja. Po izbruhu druge svetovne vojne v Jugoslaviji se je leta 1941 aktiviral v OF in že februarja 1942 odšel na Dolenjsko, kjer je postal član odbora OF v novomeškem okrožju. Ko so italijanske enote v veliki ofenzivi preiskovale območje med Novim mestom in Šentjernejem, se je s skupino aktivistov zatekel v Beceletovo jamo blizu Zagrada pri Otočcu. Njihovo skrivališče je bilo izdano in obkoljeno. Po obleganju jame so se vsi aktivisti razen Batreje predali. Paderšič je predajo odklonil in se po dolgotrajnem odporu v jami še dva dni bojeval proti sovražnikom. Nazadnje se je sam ustrelil. Za narodnega heroja je bil proglašen 20. decembra 1951.
Ostale aktiviste, so z ostalimi talci, Italijani ustrelili.