petek, 24. januar 2014

LJUBLJANA – Nedokončane modernizacije - med utopijo in pragmatizmom - Arhitektura in urbanizem v nekdanji Jugoslaviji in državah naslednicah

Lokacija: Slovenija, Ljubljana, MAO (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)
Opis: Predstavitev arhitekturnih projektov in velikopoteznih urbanističnih ureditev iz obdobja socialistične Jugoslavije izpostavlja mejnike in vizije (nedokončane) urbanizacije in industrializacije v obdobju socializma ter postavlja vprašanja o vlogi in zapuščini arhitekturne dediščine tega obdobja v državah naslednicah. Nedokončane modernizacije osvetljujejo prostore, ki jih je ustvaril "socialistični napredek" v nekdanji Jugoslaviji, in ugotavljajo, kaj se je s temi prostori zgodilo po razpadu skupne države in ukinitvi socializma. Razstava se osredotoča na proizvodnjo fizičnega prostora, ne kot posledice, temveč kot enega osnovnih sredstev socialistične modernizacije. Vloga arhitekture v tej proizvodnji je pomembna, saj posega tudi v simbolne prostore, v katerih se je produkcija odvijala: geopolitične, kulturne, ekonomske, ideološke prostore idr.
Modernizacija je bila v času socialistične Jugoslavije predstavljena enoznačno kot vsakodnevni veliki skupni dosežki, ki naj bi razkrivali naprednost delavskega samoupravljanja in bili ljudem v ponos. Življenje Jugoslovanov so zaznamovali megalomanski, skoraj utopični projekti na področju industrije, energetike, prometnih povezav, urbanizma. Na drugi strani je socialistični utopizem danes pogosto sinonim oz. "izvirni greh" za neustrezno strukturo gospodarstva, ekološke probleme in socialna trenja. Značilne arhitekturne in urbanistične prakse socialističnega obdobja so na razstavi predstavljene v odnosu do družbenega konteksta, v katerem so nastajale. Kolektivni rezultat dela mladih raziskovalcev iz Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije in Slovenije sodi med sorodne aktualne projekte, ki v novo luč postavljajo uveljavljeno zgodovino svetovne arhitekture ter razbijajo monolitno prepričanje o urbani modernizaciji na drugi strani železne zavese ter v bivši Jugoslaviji.
Razstava predstavlja arhitekturne projekte, od turističnih eksperimentov na jadranski obali, zasnov novih mest in pomembnih javnih zgradb, do spominskih obeležij v obdobju od komunističnega prevzema oblasti 1945 do razpada SFRJ leta 1991. S časovno in politično distanco prevetri socialistično arhitekturno zapuščino Jugoslavije in opominja na ustvarjalne povezave, ki so fizično prisotne v urbanem prostoru nekdanje skupne države.
Med predstavljenimi projekti najdemo tudi Spominski kompleks Kampor na Rabu. Prikazani so tudi nekateri dogodki iz časa II. vojne , med njimi bombardiranje Zadra 24. 02. 1944 in srečanje ameriških in sovjetskih vojakov na vrhuncu hladne vojne v Skopju.Ameriško bombandiranje Zadra leta 1944.

Prvo srečanje po Elbi. Sovjetski in ameriški vojaki zbrani pri obnovi porušenega Skoplja leta 1963.


Ni komentarjev:

Objava komentarja