sobota, 04. januar 2014

VRTOČE – Spominski park padlim borcem in žrtvam v NOB

Lokacija: Bosna in Hercegovina; Vrtoče
Avtor: Ing. Nebojša Latinović in konstruktor Ing. Enver Kudić
Opis: Ob glavni cesti Bihač – Jajce, v naselju Vrtoče, je urejen spominski park, posvečen 408 padlim borcem v NOB in 768 žrtvam fašizma. Zveza združenj borcev Občine Bosanski Petrovac ga je postavilo 27 julija 1971, izvajalec del pa je bilo podjetje GP Zvijezda Visoko.
Leta 2011 je bil ta park, ki predstavlja centralni spomenik območja, obnovljen. Sredstva so bila zbrana od fizičnih in pravnih oseb.

Opis parka:
Na dvignjeni ploščadi stoji osrednji spomenik iz treh vitkih, trikotnih, v zraku povezanih stebrov. Povezovalni element nosi temno petokrako zvezdo. Na ploščadi, v osredju spomenika, na spominski plošči piše, da so tu pokopani borci iz področja naselij Vrtoč, Bjelaja, Bušija Cimesa, Bjelajskog Viganca, Malih Stjenjana, Prkosa in Oraškog Brdja.
Na podstavek topa so pritrjene spominske plošče z imeni padlih borcev.
V zadnjem delu so samostoječe spominske plošče z imeni žrtev fašističnega terorja z posvetilom: Od učiteljice življenja smo se naučili, kako ne smemo pozabiti.

Vsi trije elementi spominskega parka so povezani s tlakovano potjo.


Ni komentarjev:

Objava komentarja