četrtek, 09. januar 2014

DRVAR – Spomenik NOB

Lokacija: Bosna in Hercegovina; Drvar
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega terorja je danes le skromen ostanek nekdaj mogočnega spominskega obeležja. Razglednica Drvarja iz leta 1988 prikazuje parkovno urejen spominski kompleks nad mestom. Osrčje kompleksa predstavlja spomenik s štirimi poševnimi, v štiri smeri neba dvigajočimi se stebri z reliefnimi podobami iz časov vojne. Danes v parku najdemo le še nizke stebrne podstavke ter masivne kamnite plošče v tleh, razporejene po obodu centrične parkovne zasnove, z vklesanimi imeni borcev in žrtev.

27. julij se je v nekdanji Jugoslaviji slavil kot Dan vstaje naroda BiH. Na ta dan, leta 1941, je bila izvedena prva vstajniška akcija na območju BiH. Vstaja se je pričela ob zori, z močnim gverilskim partizanskim napadom na ustaške enote. Partizanska zmaga tega dne je bila izhodišče za formiranje ti. Drvarske republike. Morda še večji uspeh od same vstajniške akcije je bilo množično priključevanje ljudi v partizanske odrede.
25. maja 1944 je okupator izvedel nemški desant na Drvar, ki je bil neuspešen poskus zajetja Vrhovnega komandanta NOV in POJ Josipa Broza Tita.
Drvar je bil v času 2. svetovne vojne večino časa svobodno, pa tudi herojsko mesto, saj je dal 15 narodnih herojev; ob 30.letnici desanta na Drvar, je Tito mesto Drvar odlikoval z Redom narodnega heroja.

Fotografije so bile posnete leta 2007 še na film. Stanje se od takrat ni spremenilo.
Pogled na spomenik leta 1988.

Ni komentarjev:

Objava komentarja