petek, 29. maj 2020

GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

Lokacija: Slovenija; Gračišče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na kamnitem podstavku na ploščadi postavljeni trije masivni betonski kvadri s tablami z imeni, nosijo kvader z emblemom bronaste spomenice in steber iz belega istrskega kamna.
Spomenik postavljen 1966, na dominantni točki na križišču glavne ceste Koper - Buzet in stranske ceste, ki vodi v vas. V bližini je Zadružni dom, Gradišče 4. Do spomenika vodijo kamnite stopnice.
četrtek, 7. maj 2020

GRAČIŠČE - Spominska plošča Istrskemu odredu

Lokacija: Slovenija; Gračišče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča je posvečena akcijam Istrskega odreda v januarju in februarju 1944, ob prisotnosti zavezniške vojne misije.
Plošča je bila odkrita 3.10.1981. Pritrjena je na fasadi zadružnega doma, Gradišče 4.