ponedeljek, 25. junij 2012

TRBOVLJE - Pokopališče

Lokacija: Slovenija; Trbovlje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominsko obeležje je postavljeno v osrednjem delu pokopališča, v spomin na padle, umrle in trpeče Trboveljčane.








TRBOVLJE - Spominsko znamenje talcem

Lokacija: Slovenija; Trbovlje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominsko znamenje je postavljeno na mestu, kjer je okupator 11.3.1944 ustrelil devet talcev iz celjskega zapora. Postavljeno 21.7.1956.
Znamenje stoji v neposredni bližini hiše Gimnazijska cesta 17.






TRBOVLJE - Spominska plošča na mestu zbirnega taborišča in gestapovske mučilnice

Lokacija: Slovenija; Trbovlje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominska plošča, obeležje kraja, kjer sta imela nemška policija in gestapo zbirno taborišče za aretirane trboveljske protifašiste. Odkrita je bila leta 1978.
Plošča je pritrjena na oporni zid pod hišo na Vodenski cesti 30 nasproti tovarne SMTT.




V kleti te stavbe je bila gestapovska mučilnica. Sedaj je v stavbi gostinski lokal.



torek, 12. junij 2012

TRBOVLJE - Spominsko znamenje osvobodilni vojski

Lokacija: Slovenija; Trbovlje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominsko znamenje je posvečeno prihodu osvobodilne partizanske vojske v Trbovlje. Spomenik je bil postavljen konec 80. let 20. stoletja.
Znamenje stoji pri vhodu v mestno kopališče.






In še potek gradnje kopališča. Rudarji so sami izkopali jamo in to brez mehanizacije.

ponedeljek, 11. junij 2012

PODKUM - Spomenik žrtvam prve in druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Podkum
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik (odkrit 1976, delo slikarja Franca Kopitarja) sestavljajo tri hrastova debla z rastlinskim ter geometrijskim rezljanim okrasjem ter stiliziranimi obrazi, sarkofag ter kovinski plošči z napisi, ki sta na tleh.
Spomenik stoji na ploščadi ob cesti, ki vodi proti cerkvi.









ČEČE - Spominsko znamenje revirski četi

Lokacija: Slovenija; Trbovlje; Čeče
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominsko znamenje je posvečeno sedmim borcem revirske čete, padlim v boju z nemškimi policisti 5.1.1942. Znamenje stoji na Vrharjevem travniku, Čeče 14.
Padli partizani so pokopani v parku pred občino v Trbovljah.

Pogled na Vrharjevo domačijo nasproti spomenika.
 



ČEČE - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Trbovlje; Čeče
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spominsko znamenje je posvečeno bojem v NOV in žrtvam tretje brigade VDV. Obeležje je bilo prestavljeno.
Znamenje stoji severno od cerkve sv. Katarine.




nedelja, 10. junij 2012

KAL PRI HRASTNIKU - Spomenik padlemu kurirju

Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Zidan kvadrast spomenik s ploščo obeležuje mesto, kjer je 28. septembra 1944 padel skojevec in kurir Boris Pust. Obeležje je bilo odkrito 1. 11. 1951.
Spominsko znamenje stoji ob križišču cest na Kalu.



DOL PRI HRASTNIKU – Vojna za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Dol pri Hrastniku
Avtor: Glej opis.
Opis: Ob 20 – obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo, Dnevu državnosti ter prazniku Občine Hrastnik sta Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje in Občina Hrastnik organizirala na Novem Dolu pri Hrastniku osrednjo regijsko svečanost z odkritjem spominskega obeležja, povezanega z dogodki in aktivnostmi Milice in Teritorialne obrambe na tem območju. Tu je namreč Milica vzpostavila prvi zbirni center za preko 400 vojnih ujetnikov.
Spominsko obeležje je zasnoval arhitekt Igor Ajtič, sicer tudi pripadnik rezervne sestave milice in član Policijskega veteranskega društva Sever Zasavje.


HRASTNIK - Spomenik rudarjem

Lokacija: Slovenija; Hrastnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Figuralna skulptura dveh rudarjev v mimohodu je sestavni del fontane sredi manjšega krožno zasnovanega sprehajališča, ki so ga uredili leta 1986 kot spomenik rudarskim rodovom. Plastiki je iz brona izdelal S. Batič.
Spomenik stoji sredi manjšega sprehajališča v središču Hrastnika.






ZAGORJE OB SAVI – Pokopališče

Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pri odhodu s pokopališča sem opazil še grob padlih partizanov in prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko.





ZAGORJE OB SAVI – Grob narodnega heroja Antona Okrogarja-Nestla

Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Anton Okrogar je bil rojen v rudarski družini v Zagorju ob Savi 3. februarja 1923. Osnovno šolo je končal v domačem mestu, nato je pridobil poklic kovinarja. V levičarsko politično gibanje se je vključil že pred izbruhom 2. svetovne vojne, takoj po kapitulaciji kraljeve Jugoslavije, ko je dopolnil 18 let, pa je postal član SKOJ-a. Mladi Anton se je v osvobodilno gibanje vključil že poleti 1941, ko je kot mlad skojevec pomagal zbirati orožje in drug material, potreben za Revirsko četo, ki je bila ustanovljena 1. avgusta. Hkrati je sodeloval tudi v diverzantskih akcijah. Najodmevnejši sta bili miniranje električnih naprav v rudniku Zagorje in napad na Toplice pri Zagorju, kjer je imela sedež okupatorska žandarmerija. V partizansko gibanje se je Okrogar vključil 10. oktobra 1941. Več kot leto dni se je v zasavskih hribih uspešno boril proti okupatorju, pri čemer je zaradi velikega heroj-stva in požrtvovalnosti postal izjemno priljubljen med soborci.

Leta 1942 je postal član Komunistične stranke Slovenije, novembra tega leta pa je bil s skupino partizanov napoten v slovenski del Koroške. Njihova naloga je bila krepiti narodnoosvobodilno gibanje na severni strani Karavank in v partizansko gibanje pritegniti čim več koroških Slovencev. Kljub skoraj nemogočim razmeram za gverilsko delovanje na Koroškem je Okrogarju s soborci počasi le uspevalo krepiti politično in vojaško aktivnost, čeprav so bile nemške represalije proti Slovencem, predvsem proti partizanom na tem območju, skoraj brez primere. Okrogarjevi skupini je marca 1943 uspelo ustanoviti Koroški bataljon, ki je v nadaljevanju z drznimi diverzantskimi akcijami širil strah med nacisti in narodnimi izdajalci.
 
Po prihodu na Koroško se je začela serija herojskih podvigov Antona Okrogarja. Ustvarjati se je začela legenda, ki je bila znana domala med vsemi koroškimi Slovenci, z obeh strani meje. Spisek njegovih podvigov je bil dolg. Med prvimi odmevnejšimi vojaškimi akcijami je bil napad na Mežico 3. aprila 1943, ko so zajeli vojake tamkaj-šnjega nemškega poveljstva. Koroški bataljon je v nadaljevanju izvedel še vrsto diverzantskih in sabotažnih akcij v Mežiški dolini ter v okolici Železne Kaple. V eni od akcij na južnem Koroškem je Okrogar sam v neki kavarni, kamor je vstopil, z avtomatsko puško pokončal skupino nemških vojakov skupaj z njihovim poveljnikom.

Več uspešnih akcij so borci Koroškega bataljona izvedli tudi v Celovcu. Velik podvig je Okrogar s šestimi soborci izpeljal v Železni Kapli, kjer so v vojaški akciji zajeli dva nemška generala. Pri tem je Okrogar prisilil nemške generale, da so mu predali kamion, poln orožja. Jeseni 1943 je bil Okrogar v bojih blizu Šmartnega pri Slovenj Gradcu težko ranjen, ko se je prebijal iz okupatorjevega obroča. Anton Okrogar, s partizanskim imenom Nestl, je veljal za izkušenega, hrabrega in sposobnega borca, ki je prešel vojaško pot od borca do komandanta brigade. Boril se je v številnih enotah: v Revirski četi, I. štajerskem in I. koroškem bataljonu, Zidanškovi in Šercerjevi brigadi.

Po vojni je sedem let, to je do leta 1952, kot major opravljal odgovorne naloge v Jugoslovanski vojski. Leta 1952 pa je bil zaradi bolezni prestavljen v rezervni sestav vojske. Hkrati se je vrnil v domače Zasavje, kjer je živel in delal do prezgodnje smrti. Umrl je 13. februarja 1955. Viri navajajo, da naj bi se na njegovem pogrebu v rodnem Zagorju zbralo približno deset tisoč ljudi. Pogreba se je udeležila tudi delegacija koroških partizanov, ki je na njegov grob simbolno položila nekaj koroške zemlje. Anton Okrogar je bil tudi nosilec partizanske spomenice 1941 in več drugih odlikovanj. Za narodnega heroja je bil proglašen še v času življenja, 22. julija 1953.
 
Na nagrobniku sta napisana še partizan Ivan in taboriščnica Ana. Grob je lociran na sredini pokopališča.



sobota, 9. junij 2012

ZAGORJE OB SAVI - Spomenik padlim talcem na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Zagorje ob Savi
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na skupnem grobu 7.5.1944 ustreljenih talcev stoji pokončna kvadrasta kamnita stela z vklesanim posvetilom in imeni žrtev ter reliefnim rastlinskim okrasom. Grob je bil urejen leta 1949.
Spomenik na grobišču stoji sredi pokopališča.