ponedeljek, 29. maj 2017

PRESTRANEK - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Prestranek
Avtor: arhitekt Drago Sevnik
Opis: Spomenik je v obliki stebra, ki je sestavljen iz devetih enakih kamnitih elementov. Na tretjem elementu je vklesano posvetilo. Postavljen je bil 22.7.1956.

Spomenik stoji na brežini, nad glavno cesto skozi Prestranek, nasproti stavbe Ulica padlih borcev 7a.
  

četrtek, 25. maj 2017

PIVKA - Spomenik NOB ob cesti Postojna-Ilirska Bistrica

Lokacija: Slovenija; Pivka
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik predstavlja bronasti kip borca, na kamnit podstavek je vklesano posvetilo. Avtor kipa je kipar Boris Kalin, načrta pa arhitekt Frančišek Smerdu. Odkrit leta 1952.

Spomenik NOB stoji ob cesti Postojna - Ilirska Bistrica, v Pivki pri odcepu za ulico Pod zavrtnice. Nad spomenikom, je na Habijanovem griču, grobnica padlih borcem NOB.
  

ponedeljek, 22. maj 2017

PIVKA – Vojna za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Pivka
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik stoji pred objektom Komanda parka vojaške zgodovine v Pivki - Kolodvorska cesta 51.


ponedeljek, 15. maj 2017

PIVKA - Grobnica padlih borcev NOB na Habjanovem griču

Lokacija: Slovenija; Pivka
Avtor: Glej opis.
Opis: V samem središču Pivke se nahaja zanimiv sistem utrdb na Habjanovem griču, ki je danes urejen kot park. To so ostanki Alpskega zidu, ki ga je v tridesetih letih prejšnjega stoletja naredila Kraljevina Italija.

Na griču je tudi grobnica 79 borcev 4. armade in 7. ter 9. korpusa. Ima osmerokoten tloris. Del je kamnit blok s posvetilom, desno od njega pa stoji okrogla kamnita kupola.

Avtorica načrta je arhitektka Janja Lap, napisa France Bevk..

Grobnica urejena 19.10.1958, stoji na Habjanovem griču v Pivki. Dostop z ulice Pod zavrtnice, kjer je tudi spomenik NOB.
 
 

sobota, 13. maj 2017

PIVKA - Grobnica iz prve svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Pivka
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na civilnem pokopališču je urejena grobnica s 45 žarami padlih vojakov različnih narodnosti avstoogrske vojske, ki so nameščene na dve betonski terasi s križem v osi. Na vsaki žari je pritrjena emajlirana ploščica z imenom vojaka.

Grobnica leži ob jugozahodni stranici civilnega pokopališča.
 


 

petek, 12. maj 2017

HRASTNIK PRI MORAVČAH - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Hrastnik pri Moravčah
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kamnit steber okroglega profila na podstavku z marmornato ploščo z imeni devetih Hrastniških žrtev, ubitih dne 20.7.1942 in imeni petih padlih borcev.

Spomenik je postavila ZZB NOB Moravče leta 1950. Stoji sredi gručastega naselja Hrastnik, zahodno od hiše Hrastnik 3.
 


 

četrtek, 11. maj 2017

ZGORNJI HOTIČ - Spominsko znamenje ilegalnemu prehodu čez Savo

Lokacija: Slovenija; Zgornji Hotič
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominsko znamenje ilegalnemu prehodu čez Savo sestavlja pet pokončnih, železnih traverz, povezanih z verigo, na kateri visita bronasti reliefni plošči z upodobitvijo partizanov v čolnu in s posvetilom.
Spomenik je bil postavljen 1985. 13.9.2009 je dodana plošča z napisom Preko savskih valov je potekal Vranov let v svobodo.

Spomenik stoji na levem bregu Save, ob magistralni cesti Ljubljana-Litija, zahodno pred naseljem Zgornji Hotič.
 
 

sreda, 10. maj 2017

KRESNICE - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Kresnice
Avtor: arhitekt Vlasto Kopač
Opis: Spomenik, odkrit leta 1972, ima obliko kvadrastega kamnitega stebra, na katerem so vklesana imena padlih v NOB iz Kresnic in okoliških vasi.

Spomenik stoji v parku pred železniško postajo – Kresnice 15.
  

ponedeljek, 8. maj 2017

RIBČE - Spominsko znamenje na kraju ilegalnega prehoda čez Savo

Lokacija: Slovenija; Ribče
Avtor: arhitekt Vlasto Kopač
Opis: Znamenje, odkrito leta 1976, ima obliko piramidalnega monolitnega kamna, na katerem je vklesan napis. Posvečeno je borcem in ilegalnemu partizanskemu prehodu čez Savo.

Znamenje stoji jugozahodno od Ribč, ob cesti Ljubljana - Litija.
 


 

nedelja, 7. maj 2017

RIBČE - Spominska plošča organizatorjem narodnoosvobodilnega odpora

Lokacija: Slovenija; Ribče
Avtor: Ni podatka.
Opis: Podolžna, temnosiva kamnita plošča z vklesanim napisom je posvečena organizatorjem odpora v avgustu 1941 proti okupatorjem in domačim izdajalcem ter trem borcem, ki so padli v hiši septembra 1944. Pod njo je črna polica z belima podstavkoma za sveče.

Spominska plošča je vzidana na vhodni fasadi hiše Ribče 31, levo od vrat.
 

 

sobota, 6. maj 2017

VELIKA ŠTANGA - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Velika Štanga
Avtor: arhitekt Vlasto Kopač
Opis: Visok kamnit obelisk, odkrit leta 1973, obdajajo štirje nizki stebriči. Spredaj je vklesano posvetilo z imeni v NOB padlih domačinov, zgoraj pa reliefna peterokraka zvezda.

Obelisk stoji ob odcepu cest zahodno od cerkve.
  

petek, 5. maj 2017

VELIKA ŠTANGA - Grob štirih padlih partizanov

Lokacija: Slovenija; Velika Štanga
Avtor: Ni podatka.
Opis: Manjša pravokotna grobna površina je prekrita z granitno ploščo. Na pokončnem granitnem nagrobniku je vklesan napis, posvečen štirim, v skupnem grobu pokopanim partizanom.

Grob je bil urejen v 70. letih 20. stol., na vzhodnem delu pokopališča.