torek, 21. december 2021

VISOLE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Visole

Avtor: Glej opis.

Opis: Spomenik (23 m visoka obelisku podobna forma iz aluminijaste pločevine na granitnem podstavku) padlim domačinom v NOB. Postavljen je bil 1961, načrt zanj je izdelal arh. Branko Kraševac.

Spomenik stoji severno od jedra vasi Visole, ob cesti proti Turiški vasi na Pohorju.
ponedeljek, 20. december 2021

BREZJE PRI TRŽIČU - Spominska plošča borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Brezje pri Tržiču

Avtor: Ni podatka.

Opis: Temna marmornata plošča je posvečena devetim borcem iz Brezij pri Tržiču, ki so padli med narodnoosvobodilnim bojem. Ploščo je odkrila Zveza borcev Brezje 26.9.1971.

Plošča je pritrjena na severovzhodni fasadi bivšega Doma družbenih organizacij, sedaj Dom Petra Uzarja.

petek, 17. december 2021

HUDI GRABEN - Spominsko znamenje Črnivčevi četi

Lokacija: Slovenija; Hudi Graben

Avtor: Ni podatka.

Opis: V naravno skalo vzidana marmornata plošča z vklesanimi imeni sedmih borcev Črnivčeve čete, padlih v bitki s četo 1. bataljona Kokrškega odreda in domobranci. Postavila Zveza borcev Leše 4.7.1960.

Spominsko znamenje stoji severno nad cesto, zahodno od hiše Hudi Graben 3.četrtek, 16. december 2021

LEŠE PRI TRŽIČU - Spomenik borcem in žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Leše pri Tržiču

Avtor: Ni podatka.

Opis: Pokončni marmornati kvader z vklesanimi imeni dvajsetih padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja iz Leš, Palovč, Srednje vasi, Visoč, Vadič in Popova. Postavila Zveza borcev Leše 25.7.1952.

Spomenik stoji na vrtu ob osnovni šoli v Lešah, severno nad cesto, na zahodnem obrobju Leš.
sreda, 15. december 2021

torek, 14. december 2021

petek, 10. december 2021

SLATNA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Slatna

Avtor: Ni podatka.

Opis: Marmornat steber z vklesanimi imeni devetih padlih borcev in žrtev druge svetovne vojne iz vasi Slatna, Srednja vas in Zadnja vas. Spomenik je postavila KO ZB NOV Begunje na Gorenjskem 1960.

Spomenik stoji vzhodno od vasi Slatna, vzhodno ob gasilskem domu, severno ob cesti Begunje na Gorenjskem - Tržič.
četrtek, 9. december 2021

HLEBCE - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Hlebce

Avtor: Ni podatka.

Opis: Marmornat obelisk z vklesanimi imeni devetih padlih domačinov v drugi svetovni vojni. Prvotni spomenik je bil postavljen 1946, v letu 1967 preoblikovan. Odkrila Zveza borcev NOB Lesce.

Spomenik stoji sredi Hlebc, severno ob cesti Lesce - Zgoša.sreda, 8. december 2021

torek, 7. december 2021

POLJČE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Poljče

Avtor: Glej opis.

Opis: Spomenik je sestavljen iz varjenega železa, drobcev granat, orožja in treh mlinskih kamnov. Je delo Toneta Svetine. Izraža protivojno tematiko, mlinski kamni pa simbolizirajo trdnost in upor naroda proti okupatorju.

Spomenik stoji jugozahodno od stavbe Poljče 27, v okviru centra za obrambno usposabljanje Poljče.