ponedeljek, 29. februar 2016

KOMENDA – Vojna za Slovenijo

Lokacija: Slovenija; Komenda
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik vsem sodelujočim v osamosvojitveni vojni stoji pred občinsko stavbo, južno od krožišča sredi naselja.KOMENDA – Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Komenda
Avtor: Ni podatka.
Opis: Tri granitne plošče, posvečene zamolčanim žrtvam iz Komende in okolice.

Spominske plošče so na zunanji strani severozahodnega dela pokopališkega zidu, samo pokopališče pa leži južno od cerkve sv. Petra.
  

nedelja, 28. februar 2016

KOMENDA - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Komenda
Avtor: arhitekt Jožef Plečnik
Opis: Spomenik z zidanim podstavkom, štirimi vogalnimi stebri in osrednjim stebrom z imeni padlih v prvi svetovni vojni. Pokrit s kamnito ploščo, na kateri je zvon.

Spomenik je bil postavljen 1935 in stoji na ploščadi, južno ob cerkvi sv. Petra.
  

 

sobota, 27. februar 2016

ZAPLAZ NAD ČATEŽEM – Spravni spomenik

Lokacija: Slovenija; Zaplaz nad Čatežem
Avtor: Glej opis.
Opis:30.5.2015 so po maši blagoslovili spominsko obeležje: betonski križ in kamnito posodo pred njim, v katero so skavti novomeške škofije med posebnim obredom vsuli prgišče zemlje z 31 simbolnih krajev, kjer so pred 70 leti trpeli naših ljudje na vseh straneh.

Imena teh simbolnih krajev trpljenja in smrti, od Raba, Auschwitza, do Hude jame, Gonarsa, Svetega Urha, Osankarice, Ljubelja, Kočevskega Roga, kjer so umirali in trpeli sinovi in hčere slovenskih mater, so napisana na kamnitem obodu okoli posode.

Spomenik je delo arhitekta Matije Marinka, izdelalo pa ga je škocjansko kamnoseštvo Jenič.

 


 

petek, 26. februar 2016

NOVO MESTO – Sanitetni vagon iz prve svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Novo mesto
Opis: Predstavitev sanitetnega vagona iz prve svetovne vojne in ogled razstave v vagonu ''Železniška oskrba ranjencev in bolnikov na soški fronti'' je bila možna na železniški postaji Kandija Novo mesto, od 17. novembra 2015 do 24. novembra 2015.

Dolenjski muzej Novo mesto je v okviru obeleževanj stote obletnice prve svetovne vojne v sodelovanju z Železniškim muzejem Slovenskih železnic, Narodnim muzejem Slovenije in Slovenskimi železnicami pripravil predstavitev sanitetnega vagona iz prve svetovne vojne in ogled razstave v vagonu z naslovom:
Železniška oskrba ranjencev in bolnikov na soški fronti.


 
 
 
 
 


četrtek, 25. februar 2016

LJUBLJANA – Muzej novejše zgodovine - Prekomorci

Lokacija: Slovenija; Ljubljana (Tivoli)
Opis: Zgodba slovenskih prekomorcev se je začela z raznarodovalnim projektom fašistične Italije in nacistične Nemčije: po dolžnosti so bili italijanski vojaki, prisilno nemški vojaki in prisilno vključeni v italijanske posebne bataljone, internirani in konfinirani v italijanska taborišča. Med afriško puščavo in sibirskim mrazom so sodelovali v najsrditejših in ključnih spopadih druge svetovne vojne na strani Italije in Nemčije in izkusili fašistično nasilje. Zajeti in osvobojeni okupatorjevih spon so bili z levjo podporo Britancev, iz tujine »preko morja« poslani v Jugoslavijo, kjer so v zadnjem letu in pol vojne močno okrepili partizansko gibanje.

Razstavo je 15. 6. 2013 odprl predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

vir: http://www.muzej-nz.si/sl/pages.php?id_meni=184&id=123

sreda, 24. februar 2016

LJUBLJANA – NUK - Slovenec odloči se pravilno

Lokacija: Slovenija; Ljubljana (Narodno univerzitetna knjižnica)
Opis: Razstava: Odloči se pravilno.
70-letnico konca druge svetovne vojne na naših tleh, so v NUK-u obeleževali z digitalizacijo medvojnega gradiva. Virtualna razstava prikazuje trosilne listke, ki s svojimi kratkimi, a bistvenimi sporočili v sebi nosijo resnični duh medvojnega časa.

V mnoštvu parol, nagovorov, vzklikov in zapovedi se je bilo treba odločiti pravilno. Čas ni dopuščal nevtralnosti, zato je spretna propaganda prevzela odločilno vlogo. Narodna in univerzitetna knjižnica je bila med drugo svetovno vojno verjetno edina legalna institucija, ki je imela v okupirani Evropi organizirano »obvezno« dotekanje ilegalnega tiska. Gradivo so knjižničarjem vestno nosili posamezniki, nekateri tudi iz strahu, da jih lističi ne bi kompromitirali, zbirali so jih knjižničarji sami ter jih dobivali celo od okupatorja. NUK je medvojno gradivo skrbno zbirala in hranila. V današnji dobi pa krhko v improviziranih razmerah nastalo gradivo dobiva svojo digitalno obliko.

Vir: http://www.nuk.uni-lj.si/izpostavljamo/razstava-odloci-se-pravilno

 
 
Opozorilo.

 
 
Letaki.

torek, 23. februar 2016

DOMŽALE - Spominsko znamenje talcem v Podrečju

Lokacija: Slovenija; Domžale (Zaboršt)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Naravna skala s posvetilom desetim talcem, pripeljanih iz Dravograda, ustreljenih 3.9.1941 pri Bistriškem mostu. Odkrila ZZB NOV Domžale 3.9.1954. Spominska plošča z imeni talcev na bližnji Cerarjevi hiši je bila odkrita že 1949, 2002 dopolnjena.

Spominsko znamenje stoji na levem bregu Kamniške Bistrice, pri bistriškem mostu v Zaborštu, pri Cerarjevi hiši, Šumberška cesta 3, na kateri sta ob jugozahodnem vogalu ena pod drugo pritrjeni spominski plošči.
 


 

ponedeljek, 22. februar 2016

DOMŽALE - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Domžale
Avtor: kiparja Peter Loboda in Frančišek Smerdu
Opis: Kamniti podstavek s petimi bronastimi kipi, ki upodabljajo upornika, borca, mater, interniranca in ubežnika iz taborišča. Posvečen žrtvam 2. svetovne vojne.

Spomenik je bil odkrit 15. 8. 1954 in stoji severozahodno ob križišču Kolodvorske in Ljubljanske ceste v Domžalah.
  

nedelja, 21. februar 2016

DOMŽALE - Spominska plošča borcem NOB na Študi

Lokacija: Slovenija; Domžale
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna marmornata plošča z vklesanimimi imeni treh borcev gasilcev, padlih v NOB (Grčar, Peterka in Banko). Ploščo je 11.9.1955 odkrilo gasilsko društvo Študa.

Spominska plošča je pritrjena na obcestni zahodni fasadi gasilskega doma, Študljanska cesta 86.
 
 

sobota, 20. februar 2016

DOMŽALE - Spomenik Stanki Varšek-Liji

Lokacija: Slovenija; Domžale
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik iz betona v obliki cveta, posvečen Stanki Varšek - Liji, borki NOB.

Odkrit je bil leta 1978, stoji pa na dvorišču vrtca Slamnikarska cesta 26.
  

DOMŽALE - Spomenik delavcem tovarne TOKO

Lokacija: Slovenija; Domžale
Avtor: Ni podatka.
Opis: Naravna skala z zglajenim napisnim delom, posvečena 10 padlim delavcem Zornove-Okršlarjeve tovarne - TOKO. Ob njej je na tristranem prizmatičnem nosilcu plošča, posvečena uvajanju samoupravljanja v tovarni. Odkrito 1959 in 1960, prestavljeno 2005.

Spominski znamenji sta postavljeni na zelenico v poslovnem centru Krizant, Slamnikarska cesta 3A, ki je na območju nekdanje tovarne TOKO.