sreda, 30. november 2022

JEREKA - Spominska plošča padlim vaščanom v NOB

Lokacija: Slovenija; Jereka

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča 11 vaščanom, padlim v letih 1941-1945. Ploščo je izdelal kamnosek Jože Žmitek, odkrita je bila 22. 7. 1956.
Plošča je pritrjena na hišo Jereka 34, ki stoji ob cesti v osrednjem delu naselja.


torek, 29. november 2022

KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominska plošča OF

Lokacija: Slovenija; Koprivnik v Bohinju

Avtor: Ni podatka.

Opis: Kovinska spominska plošča je posvečena okrajnim komitejem in odborom, ki so delovali v gozdovih nad Koprivnikom v času NOB od 1943 do osvoboditve. Plošča je bila odkrita 4.10.1987.

Plošča je pritrjena na zahodnem vogalu južne, vhodne fasade hiše Koprivnik v Bohinju 5.


ponedeljek, 28. november 2022

KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Koprivnik v Bohinju

Avtor: Glej opis.

Opis: Na iz kamna obzidani površini je postavljena kamnita pokončna naravna forma z zglajeno fronto (obdelal kamnosek Franc Lagonder), na kateri je kovinska plošča z imeni desetih domačinov, padlih med drugo svetovno vojno. Spomenik je bil odkrit 1969.

Spominsko znamenje je ob cesti v jugovzhodnem delu Koprivnika v Bohinju, pri pokopališču s cerkvijo sv. Križa.


sreda, 23. november 2022

GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Staretu-Stanetu

Lokacija: Slovenija; Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča na naravni skali, posvečena kurirju postaje G - 4 Janezu Staretu - Stanetu, ki je na tem mestu 4.3.1944 padel kot žrtev nemške zasede. Plošča je bila odkrita 1960, delo je izvedel kamnosek Franc Logonder.

Spominsko znamenje je pri hiši Gorjuše 13 (pri Kocjanu), v južnem delu Spodnjih Gorjuš.torek, 22. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča kurirski postaji G-4

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča relejni kurirski postaji G - 4 z 19. kurirji, ustanovljeni julija 1943 v sklopu 2. gorenjske relejne linije. Ploščo je izdelal kamnosek Andrej Mravlje, odkrita je bila 10.5.1981.

Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi gasilskega doma, Gorjuše 36a, v osrednjem delu Zgornjih Gorjuš.


ponedeljek, 21. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča tečaju voditeljev SKOJ-a

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Ni podatka.

Opis: Spominska plošča tečaju voditeljev SKOJ-a za jeseniško okrožje jeseni 1944 je bila odkrita 3.10.1954, ob 35. letnici SKOJ-a.

V osrednjem delu vasi Zgornje Gorjuše, na stavbi nekdanje šole, sedaj trgovine, Gorjuše 36, je v levem vogalu vzhodne fasade pritrjena plošča.


četrtek, 17. november 2022

ZGORNJE GORJUŠE - Spominsko znamenje žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominska plošča na naravni skali s posvetilom 16. domačinom, žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941 - 1945, delo kamnoseka Franca Lagonderja, odkrita 12.10.1969.

Spominsko znamenje stoji ob lokalni cesti proti Pokljuki, na jugovzhodnem robu vasi.
Leta 2017 je bila plošča poškodovana.
sreda, 16. november 2022

GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Strgarju in Feliksu Bezniku

Lokacija: Slovenija; Gorjuše

Avtor: Glej opis.

Opis: Naravna skala s kovinsko napisno ploščo in zvezdo je delo kamnoseka Franca Lagondra. Obeležje, odkrito 1961, je posvečeno Janezu Strgarju in Feliksu Bezniku, ki sta padla 14.3.1944 v napadu nemških orožnikov na partizansko tehniko Orel.
Spominsko znamenje je na Zagradišču, ob cesti Koprivnik-Gorjuše, južno pod Hribarico.torek, 15. november 2022

STUDOR V BOHINJU - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Studor v Bohinju

Avtor: Ni podatka.

Opis: Spominska plošča 13 padlim borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja iz vasi Studor med 2. svetovno vojno. Odkrita 16.12.1956.

Plošča je pritrjena na zahodni fasadi nekdanje sirarne, Studor 48.
petek, 11. november 2022

POKLJUKA - Spominsko znamenje borcem Jeseniškega odreda na Uskovnici

Lokacija: Slovenija; Pokljuka

Avtor: Glej opis.

Opis: Spominsko znamenje v obliki plošče na naravni skali v spomin štirim borcem Jeseniško - bohinjskega odreda, padlim 1944. Delo kamnoseka Franca Lagondra. Odkrito 1959.

Spominsko znamenje stoji severozahodno od planinskega doma na planini Uskovnica.
Do planinskega doma se lahko sprehodite z Rudnega polja kjer je Športni center Triglav Pokljuka - Srednja vas v Bohinju 165/a.četrtek, 10. november 2022

GORELJEK - Grobišče borcev 3. bataljona Prešernove brigade

Lokacija: Slovenija; Goreljek

Avtor: Glej opis.

Opis: S kamnitim zidom in štirimi granitnimi kvadri obeleženo grobišče 79 borcev 3. bataljona Prešernove brigade in 7 borcev Gradnikove brigade, ki so padli 15.12.1943. Avtor ureditve grobišča je arhitekt Edvard Ravnikar (1953-56).

Grobišče leži na Pokljuki, na severnem robu zaselka Zgornji Goreljek, na vzpetini nasproti nekdanjega penziona Pokljuka, blizu penziona Jelka.

Iz ceste Rudno polje - Bled se zavije za hotel Jelka in hotel Pokljuka. Table za naselje ni.