ponedeljek, 31. julij 2023

OKROGLO PRI KAMNIKU - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Okroglo pri Kamniku

Avtor: Ni podatka

Opis: Spomenik je posvečen uboju treh partizanov in požigu vasi 16.4.1944 v napadu na četo varnostnoobveščevalne službe ter izselitvi prebivalstva v taborišče.
Maja 1978 ga je odkrila Zveza borcev Kamniška Bistrica in stoji ob poti tik pod vasjo.
petek, 28. julij 2023

OKROGLO PRI KAMNIKU - Spomenik NOB na Slevem

Lokacija: Slovenija; Okroglo pri Kamniku

Avtor: Ni podatka

Opis: Granitna skala z vklesanim posvetilom desetim borcem Zidanškove brigade, padlim 8.1.1945 v boju z domobranci.
Spomenik je bil odkrit 1949 in stoji zahodno ob poti, severozahodno nad zaselkom Slevo.

četrtek, 27. julij 2023

STAHOVICA - Spominska plošča padlim delavcem lesnega obrata, kurirski postaji in padlim borcem in žrtvam v NOB

Lokacija: Slovenija; Stahovica (Stahovica 10 b)

Avtor: Ni podatka

Opis: Marmornata plošča med NOB padlim delavcem lesnega obrata Stahovica in gozdne uprave Kamniška Bistrica. Odkril kolektiv Rudnika Kalcita Kamnik 2. 9. 1956.

Plošče so pritrjene v veži Doma lovske družine Stahovica - Vigred.sreda, 26. julij 2023

STAHOVICA - Spomenik Juriju Libniku

Lokacija: Slovenija; Stahovica

Avtor: Ni podatka

Opis: Spomenik v obliki kvadra s kamnito ploščo in vklesanim napisom, na kraju, kjer je 9. 6. 1942 padel prvi borec v občini Kamnik. 
Uredila ga je Zveza borcev Kamniška Bistrica 1962 in stoji južno od Doma lovske družine Stahovica – Vigred (Stahovica 10 b), na hribu nad odcepom cest za Kamniško Bistrico in Gornji Grad.torek, 25. julij 2023

POTOK V ČRNI - Grobišče talcev

Lokacija: Slovenija; Potok v Črni

Avtor: Ni podatka

Opis: Grobišče 51 talcev, ki so jih Nemci ustrelili 8.7.1942, kot povračilni ukrep za večkratne napade partizanov na njih, omejuje kovinska ograja in je urejeno s talnimi robniki, travo, peskom in z lesenim križem. Ureditev grobišča večkrat spremenjena.
Grobišče stoji južno ob cesti Kamnik - Črnivec, na desnem bregu potoka Črna, v bližini mosta čez Črno.

ponedeljek, 24. julij 2023

ČRNA PRI KAMNIKU - Spomenik borcem in talcem NOB

Lokacija: Slovenija; Črna pri Kamniku

Avtor: Glej opis.

Opis: Spomenik iz obdelanih kamnitih kvadrov, postavljen v spomin 51 talcem, ustreljenim 1942, in 64 borcem, ki so padli v zadnji nemški ofenzivi 1944/45. Avtor spomenika je arhitekt Mirko Zupančič.
Spomenik postavljen 1949, stoji ob vhodu v Rudnik Črna, severno nad cesto in potokom Črna.

četrtek, 20. julij 2023

VIR PRI NEVLJAH - Spomenik Francu Hribarju

Lokacija: Slovenija; Vir pri Nevljah

Avtor: Ni podatka

Opis: Naravna skala z zglajeno ploskvijo in vklesanim posvetilom na tem mestu 4. januarja 1945 ustreljenemu Francu Hribarju iz Pirševega. Postavljena 1984 na pobudo Zveze borcev NOV Kamnik.
Spomenik stoji ob potočku na zahodni strani ceste Nevlje - Šmartno v Tuhinju, severno od Vira pri Nevljah.
sreda, 19. julij 2023

SREDNJA VAS PRI KAMNIKU - Spominsko znamenje Jožetu Maliju

Lokacija: Slovenija; Srednja vas pri Kamniku

Avtor: Ni podatka

Opis: Naravna skala z vklesanim imenom partizana Jožeta Malija, ki so ga na tem mestu 27.4.1942 ubili belogardisti. Odkrito 4.7.1982.
Spominsko znamenje stoji južno od Mlakarjeve hiše v Srednji vasi pri Kamniku.
torek, 18. julij 2023

LOKE V TUHINJU - Spominska plošča talcem in borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Loke v Tuhinju

Avtor: Ni podatka

Opis: Kompozicija štirih marmornatih svetlih plošč z vklesanimi imeni padlih borcev, talcev in žrtev med NOB. Postavila Zveza borcev NOV Srednja vas 21.9.1966.
Plošče so pritrjene na severovzhodni obcestni fasadi osnovne šole Loke v Tuhinju 7.ponedeljek, 17. julij 2023

LOKE V TUHINJU - Spomenik Lovrencu Koncilji in Janezu Maksu-Kodru

Lokacija: Slovenija; Loke v Tuhinju

Avtor: Ni podatka

Opis: Granitna skala z vklesanima imenoma Lovrenca Koncilja in Janeza Maksa - Kodra, ki ju je 14.3.1945 ubil nemški okupator. Spomenik je bil odkrit 4.7.1982, postavila Zveza borcev Srednja vas pri Kamniku.
Spomenik stoji severno od ceste Kamnik - Ločica, na robu gozda, nad gostilno Pirš (Ledrar).