torek, 29. avgust 2023

KOMENDSKA DOBRAVA - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Komendska Dobrava
Avtor: Ni podatka
Opis: Kompozicija štirih v nizu postavljenih granitnih skal, posvečenih vaščanom Komendske Dobrave za podporo med NOB, partizanski bolnišnici dr. Tineta Zajca, odborom, komitejem in kurirjem ter vojaškim enotam.
Postavljen 14.8.1974, preurejen 2002, stoji severno ob lokalni cesti, na južnem robu vasi Komendska Dobrava.
ponedeljek, 28. avgust 2023

petek, 18. avgust 2023

četrtek, 17. avgust 2023

LAHOVČE - Spomenik domobrancem

Lokacija: Slovenija; Lahovče
Avtor: arhitekt M. Polajnar
Opis: Šesterokotni kamniti plato z granitno ploščo in imeni 89 pobitih domobrancev med 2. svetovno vojno. Postavila občina Cerklje na Gorenjskem leta 1997, ob vzhodnem robu gozda, ob cesti Spodnji Brnik - Vodice, južno od ledine Zlato polje.

sreda, 16. avgust 2023

ZALOG PRI CERKLJAH - Spominska plošča Francu Leberju-Judu

Lokacija: Slovenija; Zalog pri Cerkljah (Zalog pri Cerkljah 28)
Avtor: Ni podatka
Opis: Marmornata plošča z vklesanim posvetilom na hiši, v kateri je 4.10.1944 v spopadu s Črno roko padel Franc Leber - Juda, komandant 2. bataljona Šlandrove brigade.
Plošča je bila odkrita 1955 in je pritrjena na južnem vogalu zahodne fasade.petek, 11. avgust 2023

ZALOG PRI CERKLJAH - Spominski plošči na cerkvi

Lokacija: Slovenija; Zalog pri Cerkljah
Avtor: Ni podatka
Opis: Marmornato ploščo z imeni padlih v prvi svetovni vojni so postavili farani po letu 1918. Po letu 1991 so farani vzidali še granitno ploščo z imeni povojnih žrtev druge svetovne vojne.
Spominski plošči sta vzidani v jugovzhodno fasado cerkve sv. Matije v Zgornjem Zalogu.sreda, 9. avgust 2023

ZALOG PRI CERKLJAH - Spominska plošča Rudolfu Sodniku

Lokacija: Slovenija; Zalog pri Cerkljah (Zalog pri Cerkljah 41)
Avtor: Ni podatka
Opis: Spominska plošča je posvečena kurirju in partizanu Rudolfu Sodniku Rubiju, ki je bil 26.2.1945 umorjen na tem kraju. Ploščo je postavila Zveza borcev Narodno osvobodilne vojske Cerklje 2.10.1960.
Spominska plošča je pritrjena sredi zahodne fasade Cibrnove hiše, v zaselku Spodnji Zalog.


torek, 8. avgust 2023

CERKLJANSKA DOBRAVA - Spomenik padlim borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Cerkljanska Dobrava
Avtor: Ni podatka
Opis: Betonski plato v obliki zvezde, omejen s petimi marmornatimi stebriči povezanimi z verigami. Sredi platoja so tri pokončne marmornate table z vklesanimi imeni padlih borcev v drugi svetovni vojni. 
Spomenik trem padlim domačinom je bil odkrit 1980 in stoji severovzhodno ob križišču vaških cest, sredi Cerkljanske Dobrave, zahodno od hiše Cerkljanska Dobrava 17.


ponedeljek, 7. avgust 2023

POŽENIK - Spominsko znamenje Jožetu Bolki in Jožetu Korbarju

Lokacija: Slovenija; Poženik
Avtor: Ni podatka
Opis: Naravna skala z zglajeno ploskvijo in vklesanimi podatki med NOB padlima domačinoma, Jožeta Bolke in Jožeta Korbarja, borcema Tomšičeve brigade. Postavila Krajevna skupnost Poženik 28.11.1968.
Spominsko znamenje stoji pri mostu v severnem delu vasi.
sobota, 5. avgust 2023

ZGORNJE STRANJE - Grobišče NOB

Lokacija: Slovenija; Zgornje Stranje

Avtor: arhitekt Vlasto Kopač

Opis: Marmornati obelisk na grobišču borcev, padlih 19.1.1943 na Kališah in 6.2.1945 na Korošici. Odkrito je bilo 29.11.1963.
Grobišče s spomenikom je urejeno severozahodno nad osnovno šolo, južno od cerkve sv. Benedikta.

petek, 4. avgust 2023

ZGORNJE STRANJE – Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Zgornje Stranje

Avtor: Ni podatka

Opis: Na vhodni fasadi cerkve stoji spominska plošča padlim v 1. svetovni vojni.
Cerkev stoji na vrhu vzpetine severno nad vasjo Zgornje Stranje, nad terasasto urejenim pokopališčem.četrtek, 3. avgust 2023

ZGORNJE STRANJE – Ostanki bunkerja pod cerkvijo

Lokacija: Slovenija; Zgornje Stranje

Avtor: Ni podatka

Opis: Cerkev je bila v 2. svetovni vojni poškodovana, nato obnovljena in opremljena po Plečnikovih zamislih.
Po pripovedovanju domačina, je bil med vojno pod cerkvijo urejen vojaški bunker. Vidna je še strelska lina.
Cerkev stoji na vrhu vzpetine severno nad vasjo Zgornje Stranje, nad terasasto urejenim pokopališčem.


sreda, 2. avgust 2023

ZGORNJE STRANJE - Spominska plošča gasilcem

Lokacija: Slovenija; Zgornje Stranje

Avtor: Ni podatka

Opis: Temna marmornata plošča z vklesanimi imeni dvajsetih članov gasilskega društva, ki so padli med NOB. Odkrita je bila 20.6.1979.
Plošča je pritrjena na južnem pročelju gasilskega doma, Zgornje Stranje 23.