sobota, 29. april 2017

JEVNICA - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Jevnica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik, odkrit leta 1961, ima obliko visokega kvadrastega kamnitega obeliska, ki se na sredi rahlo razširi. Spredaj vklesano posvetilo z imeni v NOB padlih domačinov, ob straneh pa reliefni listnati vejici.

Spomenik stoji na s peskom posuti ploščadi, ob križišču cest, sredi vasi.
  

petek, 28. april 2017

JEVNICA - Spominsko znamenje na kraju ilegalnega prehoda čez progo

Lokacija: Slovenija; Jevnica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik sestavljata železni traverzi v obliki črke V. V zgornjem delu ju povezuje peterokraka zvezda, na sredi pa je pritrjena trapezoidna plošča z reliefnim kovinskim napisom. Spomenik, odkrit 1975, označuje kraj ilegalnega partizanskega prehoda.

Stoji blizu železniške postaje Jevnica, ob železniški progi in poti, ki vodi do mostu čez Savo.četrtek, 27. april 2017

SENOŽETI PRI DOLSKEM - Spominski plošči NOB na šoli

Lokacija: Slovenija; Senožeti pri Dolskem
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kvadratna tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 1946) je posvečena v NOB padlim krajanom. Pokončna pravokotna bronasta plošča z reliefnim napisom (odkrita 1980) je posvečena ilegalnemu prehodu čez Savo in partizanski tehniki.

Plošči sta vzidani na zahodnem delu severne fasade šolskega poslopja, Senožeti 53.
  

sreda, 26. april 2017

VOVŠE - Spominsko znamenje narodnemu heroju Lojzetu Hohkrautu na Cvetežu

Lokacija: Slovenija; Cvetež
Avtor: Glej opis.
Opis: Znamenje sestavljata nizek graniten podstavek in na njem ležeč sarkofag z vklesanim napisom. Prvotna oblika spomenika iz 1948 je bila preurejena 1970, po načrtu arhitekta Vlasta Kopača.

Znamenje je posvečeno narodnemu heroju Lojzetu Hohkrautu, stoji pa ob cesti vzhodno od Cveteža.
torek, 25. april 2017

PEŠKE KANDRŠE - Spominsko znamenje v NOB padlemu Vinku Uraniču

Lokacija: Slovenija; Peške Kandrše
Avtor: Ni podatka.
Opis: Znamenje je posvečeno Vinku Uraniču, ki je padel januarja 1945. Ima obliko betonskega razpela s kovinskim korpusom in trojnim stopničastim podstavkom, na katerem je vzidana kamnita plošča z vklesanim napisom.

Spominsko znamenje stoji na robu gozda, ob poti pod Kandrškim gričem.
  

ponedeljek, 24. april 2017

ZGORNJE KOSEZE - Spominsko znamenje NOB

Lokacija: Slovenija; Zgornje Koseze
Avtor: Ni podatka.
Opis: Granitni blok z vklesanim posvetilom ob požgani hiši, v kateri je bila 1942 partizanska javka. Dne 18.9.1943 je bila izdana, Nemci so hišo požgali in postrelili domačine in kurirje..

Spominsko znamenje postavila leta 1981 ZB NOB Domžale in stoji severno od naselja Zgornje Koseze, ob temeljih požgane Janeževe hiše, zahodno pod hribom Rovnica, ob gozdnem robu.


nedelja, 23. april 2017

SPODNJA JAVORŠICA - Spominsko znamenje požigu vasi

Lokacija: Slovenija; Spodnja Javoršica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Granitna delno obdelana skala v obliki stele z vklesanim posvetilom, v spomin na požig vasi Spodnje Javorščice 17.8.1944.

Spominsko znamenje postavili krajani 1984 v severovzhodnem delu vasi, severno ob hiši Spodnja Javoršica 1, zahodno nad cesto v vas.
 

 

petek, 21. april 2017

KRAŠCE – Spominska plošča padlim borcem in talcem

Lokacija: Slovenija; Krašce
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spominska plošča se nahaja na obcestni fasadi Gostilne FRFRAV - Krašce 1.KLOPCE - Spominsko znamenje padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Klopce
Avtor: Glej opis.
Opis: Znamenje, odkrito leta 1948, v obliki pokončne pravokotne kovinske plošče, z reliefom partizanskih borcev v zgornjem delu (kipar Stane Kolenc) in vrezanim napisom. Na vrhu je grb socialistične republike Slovenije. Posvečeno je osmim padlim vaščanom.

Plošča je vzidana v povišani del obcestne ograje na južnem koncu vasi, pred hišo Klopce 4.
četrtek, 20. april 2017

TROJANE - Spominska plošča padlim borcem NOB

Lokacija: Slovenija; Trojane
Avtor: Ni podatka.
Opis: Marmornata spominska plošča v kamnitem okvirju, posvečena vsem padlim borcem v NOB na območju občine Trojane. Ploščo je dal postaviti občinski odbor ZZB NOV Trojane.

Odkrita je bila 29. novembra 1953, na zahodnem delu južne fasade zadružnega doma - Trojane 6.
 

 

sreda, 19. april 2017

TROJANE - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Trojane
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončna granitna plošča z vklesanimi podatki padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja z območja Trojan. Postavila kulturna skupnost občine Domžale in ZB Trojane 1987.

Spomenik stoji zahodno ob zadružnem domu Trojane 6, v vzhodnem delu Trojan.
 
 

ponedeljek, 17. april 2017

ŠENTOŽBOLT - Spominska plošča padlim borcem v 2. svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Šentožbolt
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na pokopališčnem objektu se nahaja spominska plošča padlim borcem v 2. svetovni vojni.

Pokopališče leži okrog župnijske cerkve sv. Ožbolta, severno od ceste Ljubljana - Maribor, zahodno od središča vasi Šentožbolt.


nedelja, 16. april 2017

GOLČAJ – Spomenik padlim

Lokacija: Slovenija; Golčaj
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik padlim postavili prijatelji vozniki.
Stoji pod Golčajem ob glavni cesti pri odcepu za Bore.
 

 

sobota, 15. april 2017

GOLČAJ - Spomenik padlim borcem Radomeljske čete

Lokacija: Slovenija; Golčaj
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pokončni kvader v obliki Triglava z marmornato ploščo in imeni desetih borcev Radomeljske čete, padlih v boju z nemškim okupatorjem 28. 10. 1941. Postavljen 1950 (ZB NOV Blagovica), dopolnjen 1978 (ZB Domžale).

Spomenik stoji na vrhu vzpetine zahodno od cerkve svete Neže na Golčaju.
 


 

Še pogled na cerkev svete Neže. Ruševine pred cerkvijo, so ostanek, med drugo svetovno vojno požgane mežnarije.
 

 

četrtek, 13. april 2017

BLAGOVICA - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Blagovica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Granitni obelisk z vklesanimi imeni 33 padlih borcev, talcev in umrlih v taborišču med NOB. Spomenik je hortikulturno urejen. Postavila ga je krajevna organizacija ZZB NOV Blagovica, odkrit je bil 23. 8. 1964.

Stoji v središču Blagovice, severno od ceste Lukovica - Trojane, vzhodno od odcepa v naselje.
 


 

sreda, 12. april 2017

ČEŠNJICE - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Češnjice
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna granitna plošča z vklesanim napisom, posvečena 21. padlim borcem, talcem, taboriščnikom in žrtvam fašističnega nasilja. Vzidana na pobudo občinskega odbora ZZB NOV Domžale.

Odkrita avgusta 1964 na obcestno fasado osnovne šole. Le ta stoji pod cerkvijo.