sreda, 31. maj 2023

POLZELA - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Polzela

Avtor: kipar Lojze Dolinar in kamnosek Alojz Vodnik

Opis: Spomenik sestavljata visok kamnit podstavek z napisom in imeni žrtev prve svetovne vojne ter stoječa figura leva.
Spomenik postavljen leta 1927, stoji ob cesti pred župnijsko cerkvijo.

četrtek, 25. maj 2023

POLZELA - Spomenik žrtvam NOB

Lokacija: Slovenija; Polzela

Avtor: kipar Janez Boljka

Opis: Visok bronast spomenik v obliki strtega drevesnega debla, ki simbolizira žrtve NOB. Ob vznožju plošče z imeni žrtev.
Spomenik, postavljen leta 1981, stoji na parkovno urejeni površini, sredi naselja.
sreda, 24. maj 2023

NOVO MESTO – Muzej v vojašnici v Novem mestu

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Vojašnica Franca Uršiča)

Avtor: Ni podatka

Opis: V vojašnici se nahaja muzej, v spomin na dogodke pred in med osamosvojitveno vojno.
torek, 23. maj 2023

NOVO MESTO – Tankovske ovire v vojašnici v Novem mestu

Lokacija: Slovenija; Novo mesto (Vojašnica Franca Uršiča)

Avtor: Ni podatka

Opis: V vojašnici je stacioniran ruski tank iz druge svetovne vojne - T34. Poleg njega je informativna tabla, ki nas poduči o načrtih TO za blokiranje JLA in o izdelavi protitankovskih ovir, za potrebe osamosvojitvene vojne.petek, 5. maj 2023

sreda, 3. maj 2023

MARIBOR – Park spominov

Lokacija: Slovenija; Maribor (Pokopališče Dobrava)

Avtor: Ni podatka
Opis: Park spominov na pokopališču Dobrava simbolno povezuje vsa vojna grobišča na mariborskem območju.

Park spominov, ki se razprostira na gozdnatem območju pokopališča Dobrava simbolno povezuje vsa vojna grobišča na mariborskem območju. Namen parka je omogočiti dostojanstven spomin žrtvam prve in druge svetovne vojne ter žrtvam povojnih pobojev, brez delitev in vrednostnih sodb.

Otvoritev Parka spominov Dobrava
Slavnostno odprtje Parka spominov na pokopališču Dobrava je potekalo 20.6.2012. Slovesnost je pomenila zaključek aktivnosti, ki jih je od leta 2009 v okviru projekta vojnih grobišč vodilo Pogrebno podjetje Maribor in katerih namen je predstavitev vseh vojnih grobišč kot simbola našega skupnega spomina.

Zasnova Parka spominov
Park spominov se skozi čas razvija in končna arhitekturna zasnova se bo izrisala v prihodnjih letih. Različni deli parka bodo med seboj v celoti povezani s tablami in potmi, ki naj bi simbolično nakazovale obliko tankovske gosenice.

Pomembni kulturni spomeniki
Na območju Parka spominov si obiskovalci med drugim lahko pogledajo spomenik Pobitim po 9.5.1945, vhod v podzemno kostnico, grobno polje žrtev leta 1945 pobitih na Teznu, ipd.

Tu so formalno pokopane tudi žrtve Hude jame.
Vir: ARTOUR https://ar-tour.com/guides/pokopalisce-dobrava-maribor-slovenija/park-spominov.aspx#