nedelja, 24. november 2019

BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

Lokacija: Slovenija; Bonini
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik je sezidan iz grobo obdelanih kosov sivega kamna, na sredi je vzidana črna granitna plošča z napisom in zvezdo v rdeči barvi. Odkrit je bil 4.7.1976 v spomin na tem mestu padlemu borcu Komande Mesta Koper.
Spominsko znamenje stoji med cesto, ki iz Boninov pelje v Vanganel in poljsko potjo, nasproti hiše Bonini 32, v zaselku Cerej nad Bertoki.
nedelja, 17. november 2019

JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

Lokacija: Slovenija; Jamnik
Avtor: arhitekt Ferdinand Jocif
Opis: Spomenik iz istrskega marmorja sestavljajo prelomljen steber, napisna plošča in grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana, padlega 20.10.1942. Grob je bil prvotno urejen 1948, preurejen 1962.
Grob s spomenikom leži severno od vasi, zahodno nad cesto Dražgoše - Kropa, pri odcepu steze, ki vodi k cerkvi svetega Primoža.

sobota, 9. november 2019

KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

Lokacija: Slovenija; Kropa
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kamnit valjast podstavek (kovaški panj) s kovanima nosilcema za spominski plošči, ki sta posvečeni delovanju kurirske postaje G12 in trem borcem, padlim 2.8.1944 v spopadu z belogardisti. Spomenik postavila 1982 Zveza borcev NOB Kropa, na urejenem platoju ob cesti Kropa-Jamnik, severno od Slovenske peči, zahodno od Krope.

četrtek, 31. oktober 2019

BREZOVICA PRI KROPI

Lokacija: Slovenija; Brezovica pri Kropi
Avtor: Ni podatka.
Opis: Zidan okrogel čokat steber z nastavkom na vrhu. Postavljen v spomin boju Selške čete z nemškimi orožniki in desetim talcem, ki so jih Nemci 19. 4. 1943 ustrelili na tem kraju.
Spomenik je 1955 odkrila Zveza borcev NOB Kropa v križišču cest Podnart - Kropa - Kamna Gorica.
sobota, 20. julij 2019

JAMNIK - Spomenik borcem in žrtvam fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Jamnik
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik, oblikovan kot slopno znamenje z imeni petindvajsetih padlih borcev, žrtev in talcev z Jamnika, Podblice, Nemilj, Njivic in Rovta. Avtor kamnosek Alojzij Vurnik. Odkrila ZB NOB Podblica 1946.
Spomenik stoji severovzhodno od Jamnika, pred cerkvijo sv. Primoža na Jamniku.petek, 5. julij 2019

LAJŠE NAD SELCI - Spomenik padlim partizanom

Lokacija: Slovenija; Lajše nad Selci
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik v obliki piramidalne granitne skale, ki stoji na dvignjeni zidani ploščadi, je bil odkrit leta 1962. Na sredi ima pravokotno zglajeno ploskev, na kateri je vklesano posvetilo 17 partizanom, padlim v okolici v letih 1942-1945.
Spomenik stoji nad cesto, med Kropo in Dražgošami pri odcepu za Lajše.

sobota, 29. junij 2019

LAJŠE NAD SELCI - Grob partizana Danimira Ažmana-Črtomira

Lokacija: Slovenija; Lajše nad Selci
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na grobu, v katerem je pokopan borec Prešernove brigade Danimir Ažman-Črtomir, ki je avgusta 1943 padel v bližini, stoji granitna piramida (postavljena leta 1976) z manjšo pravokotno ploščo s posvetilom.
Grob leži na travniku, južno od ceste, med Spodnjimi in Zgornjimi Lajšami.

sobota, 22. junij 2019

PODBLICA - Spomenik Viktorju Kejžarju

Lokacija: Slovenija; Podblica
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik iz umetnega kamna v obliki gorečega plamena zaznamuje kraj, kjer je 28.8.1942 padel Viktor Kejžar, člana Pokrajinskega komiteja KPS za Slovenijo.
Avtor 1980 odkritega spomenika je slikar grafik in kipar Vinko Tušek.
Spomenik stoji zahodno nad cesto Dražgoše - Jamnik, zahodno nad Podblico, južno pred Jamnikom.
sobota, 15. junij 2019

DRAŽGOŠE - Spominska plošča relejni kurirski postaji G-20

Lokacija: Slovenija; Dražgoše
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna svetla kamnita plošča z vklesanim napisom, odkrita leta 1981, je posvečena relejni kurirski postaji G-20, ki je delovala na tem območju leta 1944.
Plošča je pritrjena na severovzhodni fasadi šole, Dražgoše 35.