petek, 31. avgust 2012

PLANINA V PODBOČJU - Spomenik padlim med NOB

Lokacija: Slovenija; Planina v Podbočju
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Spomenik je sestavljen iz zidanega, kamnitega kvadra z napisno ploščo in bronastim kipom partizana na vrhu i je bil postavljen leta 1953. V bližnjem gozdu so 14. in 15.9.1942 ustaši požgali vas in pobili 34 mož iz Planine ter okolice.
Spomenik stoji na dvignjeni zidani ploščadi sredi vasi in je lepo vzdrževan.

četrtek, 30. avgust 2012

GRADNJE - Hram Janeza Božiča

Lokacija: Slovenija; Gradnje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V hramu, delno ohranjenem v izvirni obliki, je od novembra 1942 do oktobra 1943 delovala tehnika za sektor Kostanjevica - Sv. Križ. Na njem je pritrjena lesena plošča z vdolbenim posvetilom.
Hram stoji na južnem koncu vasi.


sreda, 29. avgust 2012

GRADNJE - Hram Jožeta Božiča

Lokacija: Slovenija; Gradnje
Avtor: Nimam podatka.

Opis: V hramu, restavriranem v izvirni obliki s prvotno opremo, je bil v letih 1942 in 1943 sedež terenskega odbora OF za Kostanjevico - Sv. Križ. Na njem je pritrjena lesena plošča z vdolbenim posvetilom.
Hram stoji v zahodnem delu naselja.
Plošča je žal odstranjena.
Vidni ostanki pritrjevanja plošče.


torek, 28. avgust 2012

MLADJE - Dom OF

Lokacija: Slovenija; Mladje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Dom OF, odprt 1982, je bil zgrajen na ruševinah Draganove domačije, v kateri so med NOV delovali aktivisti OF in so jo Nemci januarja 1943 požgali. V njem je spominska zbirka, na fasadi pa plošča s posvetilom.
Dom stoji na zravnanem travnatem predelu na robu gozda ob cesti, približno 500 m od ceste Mladje - Gradnje.


PODBOČJE - Pokopališče

Lokacija: Slovenija; Podbočje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V obzidanem pokopališču z lesenim razpelom v osrednji osi, je grobišče talcev iz Planine (urejeno 1942), spomenik in grobišče padlih v NOB (urejeno 1959) in spominsko znamenje zamolčanim žrtvam z Balantičevimi verzi.
Pokopališče v Podbočju leži zahodno od vasi Podbočje, na desnem bregu reke Krke.Grobišče padlih partizanov.Spomenik zamolčanim žrtvam. 


sreda, 22. avgust 2012

PODBOČJE - Spominska plošča Milanu Malnariču

Lokacija: Slovenija; Podbočje
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pravokotna glajena tonalitna plošča z vklesanim napisom je vzidana v fasado hiše, v kateri se je 1906 rodil Milan Malnarič, major pilot, komandant 423. letalskega jurišnega polka NOVJ, ki je padel marca 1945 pri Valpovu. Plošča je bila odkrita 1985 in je vzidana na južni, obcestni fasadi stare šole, Podbočje 1, ob vhodu.torek, 21. avgust 2012

VELIKI PODLOG - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Veliki Podlog
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pokončna, zglajena tonalitna plošča v svetlem kamnitem okviru je posvečena šestnajstim prebivalcem Velikega Podloga, padlim v NOB. Nad ploščo je pritrjena peterokraka zvezda iz svetlega kamna. Plošča je bila odkrita leta 1955.
Plošča je vzidana na vzhodni fasadi zadružnega doma, Veliki Podlog 60. Sedaj so v njem prostori krajevne skupnosti.
VELIKI PODLOG - Spominska plošča Milki Kerin

Lokacija: Slovenija; Veliki Podlog
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pravokotna, glajena tonalitna plošča z vklesanim napisom, obdana z okvirom iz umetnega kamna. Vzidana je na hiši, v kateri se je 1923 rodila narodna herojinja Milka Kerin, padla julija 1944 v Savinjski dolini.
Plošča je vzidana ob vhodu na zahodni fasadi hiše Veliki Podlog 27.Fotografija herojinje v dnevni sobi.


DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - Spominsko znamenje slovenskim izgnancem

Lokacija: Slovenija; Dolenja vas pri Krškem
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Znamenje v obliki kvadratastega stebra iz dveh kosov rjavkastega granita. Na eni strani je vklesano posvetilo žrtvam 2. svetovne vojne, na drugi so verzi pesnika A. Salmiča. Odkrit je bil 1995, ob 50. letnici vrnitve iz izgnanstva.
Spominsko znamenje stoji na križišču, pri objektu Dolenja vas pri Krškem 88.


DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - Spominska plošča padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Dolenja vas pri Krškem
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Pokončna, zglajena tonalitna plošča z vklesanim napisom in svetlim kamnitim okvirom je posvečena osmim padlim v NOB iz Dolenje vasi in Starega Gradu. Odkrita je bila leta 1957.
Spominska plošča je vzidana na vhodni fasadi nekdanje šole, danes so v objektu prostori krajevne skupnosti Dolenja vas. Objekt stoji na naslovu Dolenja vas pri Krškem 88.
ponedeljek, 20. avgust 2012

CERKLJE OB KRKI – Grob padlih partizanov

Lokacija: Slovenija; Cerklje ob Krki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na grob štirih padlih partizanov je bil 1984 postavljen nagrobni kamen s posvetilom. Grob leži na južnem robu vaškega pokopališča, ob zidu, nasproti vhoda na pokopališče.CERKLJE OB KRKI – Spomenik izgnancem

Lokacija: Slovenija; Cerklje ob Krki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V Cerkljah ob Krki so 11. oktobra 2008 odkrili spomenik izgnancem med 2. sv. vojne s tega območja. "Vse trpljenje, ki ga izražajo imena na tem spomeniku, ne sme nikoli v pozabo," je ob otvoritvi rekel Alojz Božič, tajnik cerkljanske krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije.
Spomenik stoji pri cerkvi.CERKLJE OB KRKI - Spominski plošči padlim

Lokacija: Slovenija; Cerklje ob Krki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Na dveh glajenih kamnitih ploščah so vklesana imena padlih partizanov in žrtev fašističnega nasilja. Plošči sta bili vzidani na glavno, cestno fasado osnovne šole leta 1957.
Šola je na naslovu Cerklje ob Krki 3.


nedelja, 19. avgust 2012

KRŠKA VAS - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Krška vas
Avtor: Glej opis.
Opis: Spomenik je sestavljen iz dveh betonskih stebrov, na katera je pritrjen bronasti relief. Avtorja 1962 postavljenega spomenika sta Miroslav Kugler in Jože Ajster. Dokončno obliko je dobil 1979, stoji pa v vasi, levo od ceste Krška vas - Brežice, tik pred mostom.