ponedeljek, 15. april 2013

PODGRAD POD MEHOVIM - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Podgrad pod Mehovim
Avtor: Ni podatka.
Opis: Svetla, glajena, nevidno pritrjena plošča, nas poduči, da so bile v šoli na Podgradu, 26. septembra 1943, volitve 3 poslancev v zbor odposlancev slovenskega naroda, v Kočevju. Tu je od aprila 1944, do konca vojne, deloval rajonski Narodno osvobodilni odbor Stopiče.
Plošča ima zanimivo prirezane robove, izvedena pa je v dveh ravninah, saj nosi dve sporočili.
Pritrjena je na glavni fasadi šole, na naslovu Podgrad 2.
nedelja, 14. april 2013

DOLŽ - Grob s spomenikom padlim

Lokacija: Slovenija; Dolž
Avtor: Ni podatka.
Opis: Grobna površina obsega tri terase. 2 m visok spomenik nepravilne oblike, ki stoji na srednji terasi. V spodnjem delu, kjer je vklesan napis, se spomenik svedrasto zvija. Odkrit je bil leta 1964 in leži ob severnem zidu vaškega pokopališča.


sobota, 13. april 2013

DOLŽ - Spominska plošča Lojzetu Draganu

Lokacija: Slovenija; Dolž
Avtor: Ni podatka.
Opis: Svetla, glajena, vidno pritrjena plošča, nas poduči, da se je na Dolžu rodil Lojze Dragan, ki je bil komandant V. SNOUB Ivana Cankarja in kasneje načelnik štaba XV. divizije.
Plošča je pritrjena na fasadi šole, na naslovu Šolska cesta 11.

petek, 12. april 2013

GABRJE POD GORJANCI - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Gabrje pod Gorjanci
Avtor: Ni podatka.
Opis: Obelisk iz belega kamna je na vrhu zaključen s petokrako zvezdo. V širšem spodnjem delu so imena padlih partizanov in žrtev fašizma iz Gaberja in okoliških vasi. Spomenik stoji na zelenici v križišču sredi vasi. Glede na izdelavo detajlov bi rekel, da ga je leta 1946 postavil mojster kamnoseškega poklica.


Leta 2022 smo fotografirali še prestavljen spomenik.

torek, 9. april 2013

GABRJE POD GORJANCI - Grob s spomenikom padlim

Lokacija: Slovenija; Gabrje pod Gorjanci
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik sestavljata grobišče v obliki platoja in z marmorjem obložena stena, na kateri je stilizirano prikazana umirajoča ptica. Napis je vklesan na krila ptice. Urejen leta 1963.
Stoji ob zidu na severni strani pokopališča.sobota, 6. april 2013

VELIKE BRUSNICE - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Hrastje pri Šentjerneju
Avtor: Ni podatka.
Opis: Obelisk nepravilne oblike stoji na manjši terasi. Osrednji grobiščni del, kjer so pokopani padli, je nakazan z granitnim okvirjem in posut s peskom.
Leži v osrednjem delu brusniškega pokopališča.
HRASTJE PRI ŠENTJERNEJU - Graščina Vrhovo

Lokacija: Slovenija; Hrastje pri Šentjerneju
Opis: Okoli leta 1533 je to, dvonadstropno stavbo kvadratnega tlorisa, postavil Hans Verneški. Ob graščini stojijo gospodarska poslopja.
Leta 1687 se je v grajski kapeli, ki ni ohranjena, poročil J. W. Valvasor.
Po okupaciji so se na Vrhovem utrdili Italijani, leta 1942 pa so jo partizani požgali. Takrat so šli po zlu tudi dragoceni Schopplovi zgodovinski zapiski.
Po vojni so stavbo nacionalizirali in v njej uredili stanovanja.
Sedanji lastnik območje ureja, v načrtih pa je tudi celovita obnova graščine, vključno z rekonstrukcijo kapele. Pohvalno.
Graščina stoji na samem, jugovzhodno od naselja Hrastje, ob cesti na Tolsti Vrh na naslovu Hrastje 16, 17.

četrtek, 4. april 2013

HRASTJE PRI ŠENTJERNEJU - Gracarjev Turn

Lokacija: Slovenija; Hrastje pri Šentjerneju
Opis: Renesančna utrdba z izstopajočima tacastima stolpoma ob straneh vhodne fasade in z gotskim stolpastim jedrom. Ob gradu so razvaline baročne kašče, manjše gospodarsko poslopje in vrt z začetka 19. stol.
Stoji na naslovu Hrastje 8 ob robu vasi, na levi strani ceste, ki vodi iz Mokrega Polja v Orehovico.
Med drugo svet. vojno so se v gradu utrdili vaški stražarji, Gorjanski bataljon pa jih je 17. septembra leta 1942 napadel in v začetku decembra 1943 grad tudi požgal.torek, 2. april 2013

HRASTJE PRI ŠENTJERNEJU - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Hrastje pri Šentjerneju
Avtor: Glej opis.
Opis: Na kvader, sezidan iz grobo obdelanih kamnov, je pritrjena plošča z imeni talcev, ki so bili na tem mestu ustreljeni jeseni 1942. Avtor leta 1951 postavljenega spomenika je J. Zamljen. Kot kaže je bila kasneje spomeniku dodana streha, ki je lahko nameščena samo pozimi.
Spomenik stoji v gozdu, približno 50 m desno od ceste Mokro Polje – Hrastje, še pred samo vasjo Hrastje in pred avtobusnim postajališčem Zapuže.