četrtek, 28. februar 2013

KOSTANJEVICA NA KRKI - Grobišče borcev talcev in žrtev NOB

Lokacija: Slovenija; Kostanjevica na Krki
Avtor: Nimam podatka.
Opis: Dne 21. oktobra 1943 so Nemci s pomočjo domobranskega vodstva ustrelili 25 talcev iz Kostanjevice, 13 talcev na Prekopi, 3 talce v Orehovcu in enega iz Dolšc. V enem dnevu je ugasnilo 42 življenj.
Na tako majhnem prostoru med reko Krko in Gorjanci je bilo 92 žrtev fašističnega nasilja in 73 padlih borcev NOB – skupno 165 preminulih.
V zadnjih bojih leta 1945 je padlo 15 neznanih borcev 9. in 17. Krajiške brigade.

Tako je na pokopališču, ki  leži južno od jedra Kostanjevice na Krki, grobišče borcev 9. in 17. Krajiške brigade, drugih borcev, talcev in žrtev NOB ter grobišče talcev s Prekope.


sreda, 27. februar 2013

KOSTANJEVICA NA KRKI - Spomenik materam

Lokacija: Slovenija; Kostanjevica na Krki
Avtor: Glej opis.
Opis: Bronasta skulptura sedeče matere z otrokom v naročju, delo kiparja Ivana Meštrovića iz leta 1912, je darovala kiparjeva žena Olga Meštrović leta 1980. Postavljen je na kockast kamnit podstavek, na katerem je vklesano posvetilo vsem materam.
Kip stoji na travniku severno od OŠ Jožeta Gorjupa.torek, 26. februar 2013

KOSTANJEVICA NA KRKI - Mozaik bitke na Krškem polju

Lokacija: Slovenija; Kostanjevica na Krki
Avtor: Glej opis.
Opis: Mozaik prikazuje hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573, pod njim je napis z verzi Alojza Gradnika. Avtorja mozaika iz 1962 sta slikar Ivana Seljak-Čopič in mozaičar Alfio Tambosso-Ultra.
Mozaik je lociran na severni fasadi Osnovne šole Jože Gorjup v Kostanjevici na Krki.

ponedeljek, 25. februar 2013

OŠTRC – Grob padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Oštrc
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na pokopališču, ob cerkvi sv. Marije Magdalene, je grob 15 borcev in 5 žrtev fašističnega nasilja.
Cerkev stoji na osamljeni legi vzhodno od vasi Oštrc. 

OŠTRC - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Oštrc
Avtor: Ni podatka.
Opis: Visoka prisekana piramida iz umetnega kamna z zvezdo na vrhu. Na prednji strani sta vdelani pravokotni pokončni plošči z vklesnim napisom. Spomenik je posvečen padlim borcem in drugim žrtvam NOB iz Oštrca in okolice, odkrit je bil leta 1954 ter stoji nasproti hiše Oštrc 5.nedelja, 24. februar 2013

ČRNEČA VAS – Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Črneča vas - Črneča vas 29
Avtor: Ni podatka.
Opis: Nekdaj osnovna šola, enonadstropna stavba s štiriosno glavno fasado, je bila zgrajena leta 1906. Na glavni, obcestni fasadi je vzidana kamnita plošča (odkrita 1974), posvečena vasi, ki so jo poleti 1942 Italijani bombardirali in požgali.
Stara šola stoji vzhodno ob cesti v severnem delu vasi.
MALENCE - Spomenik padlim talcem iz Kostanjevice

Lokacija: Slovenija; Malence
Avtor: Ni podatka.
Opis: Kamnit steber z vklesanim posvetilom, ki stoji na tlakovani ploščadi, obdani z okrasnim grmičevjem, je posvečen 25 talcem iz Kostanjevice, ustreljenim na tem mestu 21.10.1943.
Spomenik stoji ob ovinku ceste iz Kostanjevice proti Malencam.
 Še senca na pokrajini za spomenikom.