petek, 31. maj 2019

DRAŽGOŠE - Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Dražgoše
Avtor: Kamnoseška delavnica Toman
Opis: Na manjši površini, posuti s peskom, okvirjeni z betonskimi robniki in zavarovani z železno ograjo, stoji na svetlem podstavku siv kamnit obelisk z vklesanimi imeni padlih v prvi svetovni vojni.
Spomenik stoji ob severnem zidu starega pokopališča.petek, 24. maj 2019

DRAŽGOŠE - Spomenik ustreljenim domačinom pri cerkvi

Lokacija: Slovenija; Dražgoše
Avtor: Ni podatka.
Opis: Spomenik, odkrit leta 1978, ima obliko pokončnega granitnega kvadra, na katerem je vklesano posvetilo z imeni osemnajstih Dražgošanov, ustreljenih na tem mestu 12. januarja 1942.
Spomenik stoji na travniku ob poti, pred starim pokopališčem.

sobota, 18. maj 2019

DRAŽGOŠE - Spominsko znamenje dražgoški bitki

Lokacija: Slovenija; Dražgoše
Avtor: Ni podatka.
Opis: Pravokotna, svetla, kamnita plošča med okroglima stebričema, je postavljena na zidan podstavek in prekrita s profilirano ravno preklado. Znamenje je bilo odkrito leta 1947, posvečeno je bojem Cankarjevega bataljona, padlim in požgani vasi.
Stoji ob poti, proti staremu pokopališču.

nedelja, 12. maj 2019

RUDNO - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Rudno
Avtor: Ni podatka.
Opis: V apnenčasto skalo je vzidana pravokotna svetla kamnita plošča z vklesanim napisom, posvečena osmim padlim partizanom iz Rudna in Ignacu Zlobcu, padlemu aprila 1944 v Dražgošah, ki je pokopan na tem mestu.
Spomenik stoji pred južno fasado Gasilskega doma, na pravokotni površini, posuti s peskom in obdani s kamnito stebriščno ograjo.
sreda, 8. maj 2019

TOPOLJE - Spominsko znamenje Otonu Vrhuncu-Blažu

Lokacija: Slovenija; Topolje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na grobo obdelanem piramidalnem kosu apnenca je zglajena ploskev z vklesanim napisom. Spominski kamen je posvečen komandantu Škofjeloškega odreda in partizanskemu pesniku Otonu Vrhuncu - Blažu Ostrovrharju, ki je padel v bližini aprila 1945.
Stoji na travniku, severozahodno od vasi, oziroma nad vasjo.

nedelja, 5. maj 2019

PRAPROTNO - Spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Praprotno
Avtor: Tone Svetina
Opis: Spomenik, posvečen padlim v NOB iz spodnje Selške doline, predstavlja steber, zvarjen iz starega orožja. Stoji na tristranem kosu hotaveljskega apnenca.
Odkrit je bil leta 1964 in stoji v severnem delu vasi, ob glavni cesti skozi Selško dolino.