ponedeljek, 30. januar 2017

NEMŠKA DELAVNA KNJIŽICA, DeutschesReich Arbeitsbuch

Opis: S kakšno resnostjo, se je nemški okupator lotil priključitve Štajerske Nemčiji, priča tudi najdba originalne nemške delavske knjižice, iz časa druge svetovne vojne.


sobota, 14. januar 2017

JAVOROVICA – Spomenik ustanovitvi Gorjanskega bataljona

Lokacija: Slovenija; Kosovelje
Avtor: Ni podatka.
Opis: Ob 25 letnici ustanovitve Gorjanskega bataljona je bil postavljen spomenik, ki stoji ob Lovski koči LD Šentjernej.

Gorjanski bataljon je bil ustanovljen na tem mestu, v noči iz 13 na 14 maj 1942.
 


 

četrtek, 12. januar 2017

SOČERGA - Grobišče žrtev fašističnega nasilja

Lokacija: Slovenija; Sočerga
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na pokopališču, ob cerkvi sv. Kvirika, je urejeno grobišče žrtev fašističnega nasilja.

Cerkev stoji na hribu nad Sočergo in ima pomembno dominantno lego v širšem prostoru.
 
 

nedelja, 8. januar 2017

KOSOVELJE - Vojaška kapela iz prve svetovne vojne

Lokacija: Slovenija; Kosovelje
Avtor: Arhitekt Imre Novak.
Opis: Avstroogrska kapela je bila postavljena 1917 v sklopu poljske vojaške bolnišnice 808. Imela je leseno vhodno lopo in strmo streho z visokim piramidastim zaključkom, lesen oltar.
Leseni deli so uničeni, ohranjen je zidani del.

Kapela stoji zahodno od ceste Krajna vas - Kosovelje, jugozahodno od Kosovelj. Do nje nas vodi tudi Pliskina pot.
 

 

petek, 6. januar 2017

PLISKOVICA - Spomenik NOB v Britihu

Lokacija: Slovenija; Pliskovica
Avtor: Ni podatka.
Opis: Med dva oporna stebriča na podstavku je nameščena napisna plošča. Spomenik je postavljen v ograjen prostor. Posvečen je vaščanom, padlim v drugi svetovni vojni. Odkrit je bil leta 1947.

Spomenik stoji v severnem delu vasi, ob cesti na jugozahodnem robu Britiha.
 

 

ponedeljek, 2. januar 2017

GRAHOVŠE - Spomenik borcem Storžiškega bataljona

Lokacija: Slovenija; Grahovše
Avtor: arhitekt M. Šorli
Opis: Spomenik, posvečen združitvi Tržiške in Kranjske četa v Storžiški bataljon 4.8.1941 pod vodstvom komandanta Jožeta Pesjaka in osmim, 5.8.1941 zaradi izdaje ubitim in sežganim borcem bataljona, postavljen na pogorišču Verbičeve koče.

Spomenik stoji v gozdu vzhodno od Doma pod Storžičem, na lokaciji požgane Verbičeve koče, Grahovše 32.
 
 

 

nedelja, 1. januar 2017

BABNO POLJE - Spomenik padlim v NOV

Lokacija: Slovenija; Babno Polje
Avtor: arhitekt Janez Berdajs in kipar Vekoslav Bombač
Opis: Spomenik v obliki kamnitega stebra z vklesanim napisom in imeni žrtev na zadnji ter plitvim reliefom shematiziranih borcev na sprednji strani.

Odkrit 1959, stoji na tlakovani ploščadi ob poti, ki pelje s ceste Stari trg - Prezid proti Babnemu Polju.