nedelja, 23. junij 2013

ŠAHOVEC - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Šahovec
Avtor: Ni podatka.
Opis: Vbočena kamnita plošča, pritrjena na betonski steber, je posvečena petim kurirjem kurirske postaje TV 4, ki so padli v Šahovcu oktobra 1944. Spomenik je bil postavljen leta 1966 in stoji ob poti sredi vasi.

 

sobota, 22. junij 2013

GORENJI VRH PRI DOBRNIČU - Spomenik NOB

Lokacija: Slovenija; Gorenji Vrh pri Dobrniču
Avtor: Arhitekt Miloš Lapajne
Opis: Spomenik, tristrana prizma, je posvečen domačinu, narodnemu heroju Jožetu Slaku in 25 domačinom, ki so življenje izgubili v 2. svetovni vojni.

Spomenik je bil postavljen leta 1956 in stoji sredi vasi.

DOBRNIČ - Spominska soba 1. kongresa AFŽ

Lokacija: Slovenija; Dobrnič (Kulturni dom Dobrnič)
Opis: Spominska soba 1. Kongresa protifašistične ženske zveze v Kulturnem domu v Dobrniču približa obiskovalkam in obiskovalcem podobo težkega časa, v katerem je potekal kongres - edinstven v takratni Evropi. Pomembno spodbujevalno in povezovalno vlogo je v narodno osvobodilnem boju v Sloveniji odigrala Slovenska protifašistična ženska zveza (SPŽZ), katere ustanovni kongres je potekal v Dobrniču sredi hude vojne vihre.

V NOB so se namreč  množično vključile tudi ženske, ki so opravljale pomembne naloge, zlasti v zaledju kot politične aktivistke, kurirke, obveščevalke, učiteljice v partizanskih šolah, kot organizatorke zbiranja pomoči za partizansko vojsko, vključno z zagotavljanjem živeža.

Kongres, ki ga je pozdravil tudi predstavnik anglo-ameriške vojaške misije major William Jones, je zasedal od sobote 16. oktobra zvečer do (okoli) tretje ure zjutraj v ponedeljek 18. oktobra 1943. v Kulturnem domu. Delegatke za kongres so bile izvoljene v vseh delih Slovenije ter v vseh vojaških enotah, v katerih so delovale žensk, udeležilo pa se ga je okrog 160 delegatk in gostov.
Prva predsednica Slovenske protifašistične ženske zveze je bila Angelca Ocepek.

Spominska plošča na Kulturnem Domu Dobrnič.


sobota, 15. junij 2013

DOBRNIČ - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Dobrnič
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na temnih ploščah, ki oblikujejo dve stranici trikotnika, so imena domačinov - domobrancev in drugih, ki so izgubili življenje v letih 1941 - 1945. V osrednjem delu je postavljen križ.
Spomenik stoji na pokopališču, vzhodno od cerkve.
Iz pokopališča je lepo viden spomenik NOB na Marnicah.


petek, 14. junij 2013

DOBRNIČ - Grobišče NOB na pokopališču

Lokacija: Slovenija; Dobrnič
Avtor: Glej opis.
Opis: Grobišče, kjer je pokopanih 100 domačinov, padlih v NOB, omejujejo kamniti zid in dve vrsti stebrov, ki jih povezuje profilirana preklada. Grobišče urejeno 1968 po zamisli J. Zamljena in P. Mikliča.
Grobišče leži na vzhodnem robu vaškega pokopališča, ob pokopališkem zidu.
Iz pokopališča je lepo viden spomenik NOB na Marnicah.četrtek, 13. junij 2013

DOBRNIČ - Grob padlih partizanov

Lokacija: Slovenija; Dobrnič
Avtor: Ni podatka.
Opis: V grobu z granitno nagrobno ploščo so pokopani trije borci Tomšičeve brigade, ki so padli januarja 1943 v Biču pri Velikem Gabru. Grob je bil urejen po letu 1945.
Grob leži v zahodnem delu vaškega pokopališča.sreda, 12. junij 2013

DOBRNIČ - Spomenik narodnemu heroju Jožetu Slaku

Lokacija: Slovenija; Dobrnič
Avtor: Arhitekt Bolte.
Opis: Pred pregrado iz petih betonskih stebrov stoji doprsni kip narodnega heroja Jožeta Slaka - Silva (1902-1943), ki je bil rojen v Gornjem Vrhu pri Dobrniču. Spomenik je bil postavljen leta  1968 in stoji sredi vasi, na prostoru med kulturnim domom in cerkvijo oziroma pokopališčem.

torek, 11. junij 2013

ŽUŽEMBERK - Spominska plošča NOB

Lokacija: Slovenija; Žužemberk
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na črni kamniti plošči, naslonjeni na dve kamniti profilirani konzoli, so izpisani pomembni krajevni dogodki iz let 1941 do 1945. Plošča je bila postavljena 1952, besedilo je napisal prof. J. Jarc.
Plošča je locirana na obcestni fasadi gostilne Pri gradu, ob glavni cesti, ki pelje skozi Žužemberk, Grajski trg 4.ŽUŽEMBERK - Spominska plošča skojevkam

Lokacija: Slovenija; Žužemberk
Avtor: Ni podatka.
Opis: Na spominski plošči romboidne oblike so imena desetih aktivistk SKOJ-a, ubitih februarja 1945. Postavljena je bila leta 1955 na vhodno fasado stavbe Grajski trg 26.

ŽUŽEMBERK – Doprsni kip Lada Ambrožiča - Novljana

Lokacija: Slovenija; Žužemberk (Pred stavbo občine Žužemberk)
Avtor: Ni podatka.
Opis: Lado Ambrožič - Novljan se je rodil 10. marca 1908 v Čatežu ob Savi, od leta 1912 živel v Ljubljani, kjer je končal učiteljišče, nato pa je učiteljeval po Dolenjskem, bil je član Sokola, ljubiteljsko se je ukvarjal z letalstvom. Leta 1941 je postal aktivist OF, julija 1942 pa odšel v partizane. Svojo poveljniško pot je začel kot politkomisar V. grupe odredov, nato pa je bil komisar, komandant ali poveljnik mnogih partizanskih formacij: Gubčeve brigade, dolenjske operativne cone, III. alpske operativne cone, najbolj znan pa je kot prvi komandant IX. korpusa. Od novembra 1944 je bil načelnik Glavnega štaba NOV in PO Slovenije; v znani nesreči, ko je bil ob preskušanju orožja smrtno ranjen komandant Franc Rozman Stane, je bil tudi Ambrožič ranjen in se je moral zdraviti vse do konca vojne.
Po vojni je bil komandant mesta Ljubljane in komandant zaledja 4. Jugoslovanske armade. Nato je delal v generalštabu JLA, bil je namestnik komandanta vojnega letalstva JLA, nato pa načelnik glavne uprave civilnega letalstva in pomočnik ministra za promet ter načelnik Višje vojne letalske akademije. Bil je član plenuma Glavnega odbora OF, do leta 1953 je bil tudi poslanec v Ljudski skupščini FLRJ. Ustanovil je Letalsko zvezo in bil njen prvi predsednik, bil je tudi prvi predsednik Ljudske tehnike. Leta 1953 je bil demobiliziran v činu generalmajorja, leta 1959 pa predčasno upokojen. Po upokojitvi je postal pisec zgodovine NOB. Napisal je več zgodovinskih vojaških študij, med njimi Partizanska protiofenziva, Pohod XIV. divizije, monografije o Gubčevi, Cankarjevi in Dvanajsti brigadi ter o Petnajsti diviziji. Bil je soustanovitelj in prvi predsednik Društva piscev zgodovine NOB,
Po osamosvojitvi Slovenije je ustanovil domoljubno gibanje Slovenska pot, ki mu je predsedoval. Zavzemal se je za ohranjanje splošnih razvojnih pridobitev, ki jih je Slovenija dosegla s svojim uporništvom, bojem za obstoj in s svojim intelektualnimi in delovnimi kvalitetami. Njegova vodilna misel je: "Nikoli se ne sme zgoditi, da bi bili na svoji zemlji hlapci.", so še sporočili iz ZZB NOB.
Povzeto po članku iz Dnevnika ob smrti Lada Ambrožiča Novljana.


ponedeljek, 10. junij 2013

ŽUŽEMBERK - Območje bojev med NOB

Lokacija: Slovenija; Žužemberk
Opis: V območju, kjer so v letih 1941 - 1945 potekali stalni spopadi, stoji osrednji dolenjski spomenik NOB na Cviblju. Celotno območje je nepozidano in leži na levem bregu reke Krke nad naseljem Žužemberk. Na severu ga omejuje stara antična cesta, na vzhodu cesta Žužemberk - Dobrnič, na jugu rob naselja Žužemberk, na zahodu seže do Prapreč.
Fotografije so posnete s hriba Zafara, na katerem je cerkev sv. Mohorja in Fortunata.
ŽUŽEMBERK - Spomenik zamolčanim žrtvam

Lokacija: Slovenija; Žužemberk
Avtor: Ni podatka.
Opis: Steber iz svetlega kamna ima na treh straneh plošče z imeni predvsem po koncu druge svetovne vojne pobitih domačinov. Iz središča stebra se dviga kovinsko razpelo.
Spomenik je postavila župnijska skupnost Žužemberk leta 1995, stoji pa na hribu Zafara, pri cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.