sreda, 25. oktober 2017

ponedeljek, 23. oktober 2017

petek, 13. oktober 2017

CERKNO - Spomeniško območje NOB

Lokacija: Slovenija; Cerkno
Avtor: Nimam podatka.
Opis: V Cerknem je ohranjenih veliko objektov, v katerih so od kapitulacije Italije do osvoboditve delovale pomembne vojaške, politične, gospodarske in kulturne ustanove NOV (sedež IX. korpusa, delavnice..)

Sedež pokrajinske gospodarske komisije.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Močnikova ulica 5.
Sedež pokrajinskega štaba VOS in radio telegrafski tečaj ter ustanovitev prve partizanske smučarske delavnice – temelj tovarne ELAN.
Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Močnikova ulica 8.
 

 
Javka OF in čevljarska delavnica.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Trg prekomorskih brigad 11.


 
Prizorišče partizanske smučarske tekme.

 
 

Padli član pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko August Barle Tomaž in javka OF ter sedež pokrajinske narodne zaščite.
Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Močnikova ulica 4.
 
Padli pionir Marko Bevk.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 2.
 

Javka OF in sedež ameriške ter angleške vojaške misije pri 9. korpusu.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 8.Organizator OF na cerkljanskem Jaka Štucin Cvetko.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 7.Padli Viktor Tušar in sedež komande vojne oblasti 9. korpusa.
Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Bevkova ulica 4. 
Spominska plošča NOB.
Spominska plošča se nahaja na stavbi občine Cerkno z naslovom Bevkova ulica 9.


 
Cerkljanski muzej – Doprsni kip Franje Bojc-Bidovec.
Muzej se nahaja na naslovu Bevkova ulica 12.


 
Mesto bolnišnice, kjer je podlegel ranam narodni heroj Venceslav Zevnik - Viktor Železnik.
Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Bevkova ulica 14.


 
Sedež štaba alpske operativne cone, ruske vojaške misije pri 9. korpusu in komande VOS-a.
Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Platiševa ulica 3.


 
Padli Jakob Makuc.
Spomenik se nahaja ob pešpoti do spomenika 47 padlim gojencem partijske šole, na griču Brdci.
 
Padla 19. letna Milojka Štrukelj.
Spomenik se nahaja ob pešpoti do spomenika 47 padlim gojencem partijske šole, na griču Brdci.

 

 

Spominska plošča padlim borcem.
Spominska plošča se nahaja na gasilskem domu – Goriška cesta 5.


 
Transport ranjenih borcev 9. korpusa na Notranjsko in orožarska delavnica
Spominski plošči se nahajata na starejšem objektu ob Cvetkovi cesti.
Predvojna komunista in prvoborca Marija in Martin Kokelj.
Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Pot pod Bregom 1.


Partizanska osnovna šola in podoficirska šola ter sodišče 9. korpusa
Spominska plošča se nahaja na stavbi ob Bevkovi ulici nasproti stavbe z naslovom Bevkova ulica 17.