torek, 30. november 2021

POLJČE - Kip partizana z bombo

Lokacija: Slovenija; Poljče

Avtor: Glej opis.

Opis: Bronast kip partizana z bombo je kvalitetno realistično kiparsko delo, ki izraža dinamiko partizanskega boja proti okupatorju. Je delo hrvaškega kiparja Vanje Radauša (1905 - 1975) iz petdesetih let 20. stoletja.

Spomenik stoji ob parkirišču jugovzhodno od stavbe Poljče 28, v okviru Centra za obrambno usposabljanje Poljče. Kip je bil na to lokacijo prestavljen z Bleda, kjer je stal pred vilo Bled.ponedeljek, 29. november 2021

BREZNICA - Grob sekretarja Skoja Dragoljuba Milovanovića

Lokacija: Slovenija; Breznica

Avtor: Ni podatka.

Opis: Med 17. in 19. septembrom 1922 se je smrtno ponesrečil pri ilegalnem prehodu meje v Karavankah sekretar SKOJ Dragoljub Milovanović (1902-1922). Pokopali so ga na pokopališču na Breznici, sedanjo nagrobno ploščo pa postavili 1959.

Grob leži v spodnjem, jugozahodnem delu pokopališča na Breznici.


sreda, 24. november 2021

BREZNICA - Grobišče borcev in talcev NOB

Lokacija: Slovenija; Breznica

Avtor: Ni podatka.

Opis: Grobovi 32 borcev, talcev in žrtev NOB so urejeni v dveh terasah in označeni z nagrobniki, imeni in portreti v medaljonih. V sklopu grobišča je kamnit centralni spomenik v obliki Triglava, na katerem so imena padlih borcev, ki niso pokopani tu.

Grobišče s spomenikom je urejeno v severnem delu pokopališča na Breznici .ponedeljek, 22. november 2021

BREZNICA - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Lokacija: Slovenija; Breznica

Avtor: arhitekt Jože Plečnik , arhitekt Ivan Sever, kipar Boris Kalin

Opis: Marmornat spomenik padlim v prvi svetovni vojni je bil postavljen 1931. V osnovi povzema idejo gotskega svetilnika z odprtinami za večno luč, spodnji del je oblikovan kot oltar s kipom sv. Krištofa (delo B. Kalina).

Spomenik stoji v južnem delu Breznice, jugozahodno pred cerkvijo Žalostne Matere božje, vzhodno ob pokopališču in severno ob cesti Begunje-Žirovnica.
sreda, 17. november 2021

ŽIROVNICA - Spominska plošča požigu železniške postaje

Lokacija: Slovenija; Žirovnica

Avtor: Ni podatka.

Opis: Bronasta plošča, ki obeležuje požig lesene stavbe železniške postaje, sabotažno akcijo Cankarjevega bataljona septembra 1942. Spominska plošča je bila odkrita 1972.

Spominska plošča je nameščena na fasado železniške postaje, Žirovnica 71.


torek, 16. november 2021

MOSTE - Partizansko taborišče Titova vas

Lokacija: Slovenija; Moste (Žirovnica)

Avtor: Ni podatka.

Opis: V partizanskem taborišču Titova vas je od oktobra 1944 do januarja 1945 prezimoval 1. bataljon Kokrškega odreda. Nemci so ga 31.1.1945 napadli in požgali, padli so 4 borci. Območje s temelji 11 barak je bilo urejeno 1977 in odkrita spominska plošča.

Partizansko taborišče leži v dolini Završnice pod smokuškim vrhom, nad smokuškim mostom, na desnem bregu potoka Završnice.

Tablo z zemljevidom najdete pri parkirišču pri završkem jezeru.
ponedeljek, 15. november 2021

MOSTE – Spomenik padlim pri smokuškem mostu

Lokacija: Slovenija; Moste (Žirovnica)

Avtor: Ni podatka.

Opis: Spomenik stoji v dolini Završnice pri smokuškem mostu, na desnem bregu potoka Završnice.

Tablo z zemljevidom najdete pri parkirišču pri završkem jezeru.sreda, 10. november 2021

MOSTE - Spomenik talcem

Lokacija: Slovenija; Moste (Žirovnica)

Avtor: Vlasto Kopač (arhitekt; 1969), Jaka Torkar (kipar; 1972), Evgen Guštin (kipar; 2008-2009)

Opis: Na obcestni zid, kjer so Nemci 1.7.1942 ustrelili 29 zapornikov iz begunjskih zaporov, je bil 1948 postavljen spomenik z nagrobniki. Preuredila V. Kopač in J. Torkar, nagrobniki zamenjani z 29 kamnitimi bloki, dodan kip talca in napisni kamen.

Spomenik je urejen na in ob podpornem zidu na severni strani ceste skozi Moste, zahodno pod železniškim mostom.


ponedeljek, 8. november 2021

MOSTE - Spominska plošča na železniškem mostu

Lokacija: Slovenija; Moste (Žirovnica)

Avtor: Ni podatka.

Opis: Bronasta plošča iz 1981, ki obeležuje porušenje železniškega in cestnega mostu 1941 (minerska četa Dravske divizije), miniranje zasilnega mostu istega leta (Cankarjeva četa) in požig mostu 1942 (1. Cankarjev bataljon, 3. četa Gorenjskega odreda).

Bronasta plošča iz 1981, ki obeležuje porušenje železniškega in cestnega mostu 1941 (minerska četa Dravske divizije), miniranje zasilnega mostu istega leta (Cankarjeva četa) in požig mostu 1942 (1. Cankarjev bataljon, 3. četa Gorenjskega odreda).